SPRID DETTA ÖVERALLT! MEDITATION för ENIGHET under SOLFÖRMÖRKELSEN 2017-8-21

Det är dags att agera igen! Det är dags att ta vår världs öde i egna händer! Vi tycker alla att processen för planetens befrielse tar för lång tid. Här kommer vår chans att gemensamt skynda på processen. Vi drar nytta av den gynnsamma solförmörkelsen den 21:e augusti för att skapa en portal med vars hjälp vi kommer samman i enighet på medvetandenivån och lyser upp energifältet runt jorden.

Sprid detta på alla tänkbara sätt! Sprid det över hela världen! Var snäll och lägga ut det på dina webbsajter och bloggar. Uppmuntra andliga grupper att vara med. Om du känner till alternativa mediakanaler så skicka det till dem. Du kan skapa en Facebook-grupp för din lokala grupp som gör meditationen i din del av världen. Vi behöver också en centralgrupp på Facebook som koordinerar det. Du kan skapa en video om det och lägga upp den på Youtube.

read more

MYCKET VIKTIGT NU ~ ‘Att förenas med “Jag Är Anden”’

‘Att förenas med “Jag Är Anden”’ ~ MYCKET VIKTIGT NU

TZ här; Detta är vad Cobra säger just nu

“Nu är det av yttersta vikt för alla Ljusarbetare och Ljuskrigare att anropa och förankra ljuset så mycket som överhuvudtaget är möjligt, även om jag är fullt medveten om att vi är testade bortom alla gränser. Här är ett utmärkt och effektivt exempel på hur man gör detta:”

Ärkeänglars och Devors blogg – Att höja din Vibration genom pelaren av rent vitt ljus – Att förenas med “Jag Är Anden” vid Jag-är-Den-Jag-är-tronen – 11-2-13

read more

Det Nya Finanssystemet

Treasure

NB: This is a repost from The Portal from Saturday, April 28, 2012

Det Nya Finanssystemet

Huvudparten av den här informationen kommer från källor djupt inom den ockulta ekonomin och handlar om en världsomfattande omstruktureringen av det globala finanssystemet.

Omstart

Det följande är vad som kommer att hända när The Event sker och det är faktiskt en del av processen.

Dag 1

När USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) blir utsatt för påtryckningar av den storleksordning att den s.k. kritiska massan uppnåtts kommer den tvingas återbetala sin skuld, som uppkommit genom bedrägerier och olagliga verksamheter, tillbaka till folket. Men eftersom Fed inte har några pengar att betala tillbaka skulden med så kommer den att gå i konkurs. Det kommer att sätta igång en kedjereaktion där BIS, IMF, Världsbanken och alla centralbanker världen över också kommer att gå i konkurs.

read more

En Galaktisk Kärleksvåg

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “Galactic Wave of Love”, publicerad 26 juli 2015.

En Galaktisk Kärleksvåg

I mitten på vår galax finns det en enorm dubbelstjärna, källan till allt ljus och liv i vår galax: den Galaktiska Gudinnan, Pleroma, den Galaktiska Centrala Solen. Den andas och pulserar i en regelbunden rytm och mellan varje hjärtslag går det 26.000 år. Varje gång det galaktiska hjärtat slår sänder det galaktiska centrumet ut en våg av högt laddade fysiska och icke-fysiska partiklar genom hela galaxen.

read more

Uppdatering om situationen i solsystemet

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “Solar System Situation Update”, publicerad 9 februari 2015.

Uppdatering om situationen i solsystemet

Genombrottsfasen betyder att Ljuskrafterna inte längre bara fokuserar på att bekämpa Chimera och Kabalen utan gör sig redo och växer sig allt starkare inför det slutgiltiga genombrottet. Under genombrottsfasen blir The Veil så sakteliga upplöst och även karantänen lyfts så sakteliga. Högt uppsatta källor i Indien och Ryssland jobbar på att få publicerat information gällande Avslöjanden i massmedian. Den här informationen förväntas komma ut först när Chimeragruppen mist tillräckligt mycket makt över militären i de två länderna.

read more

Beskydd

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “Protection”, publicerad 19 januari , 2015.

Beskydd

Även om en stor del av det skalära plasma-nätet har undanröjts efter att IS:IS portalen öppnats så finns en stor del kvar. Genombrottsfasen innebär inte bara en period av ”rosa moln” utan vi är mitt inne i ett ockult krig mellan Ljusets och mörkrets krafter.

.

Scalar

Därför är det av största vikt att folk är medvetna om att det skalära plasma-nätet är en realitet som påverkar oss, och även om existensen av andra energivapen som Kabalen (under Chimeragruppens vägledning) använder för att undertrycka det mänskliga medvetandet och för att hindra Ljuset nå hit. Det följande är en ganska bra artikel om just det:

read more

Uppdatering om plasma och situationen på vår planet

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “Plasma and the Planetary Situation Update”, publicerad 7 oktober 2014.

Uppdatering om plasma och situationen på vår planet

Utrensningen av Chimeragruppen fortsätter. Det är inte lätt att få bort deras fästning på Long Island eftersom den är sammankopplad med det skalära plasma-nätverket som är själva ryggraden på The Veil och som sträcker sig 13.8 km ovan ytan. Det är precis där Chimeragruppen och Arkonerna har gått samman för att upprätthålla karantänen.

read more

Det eteriska arkon-rutnätet

Ursprunglig artikel från Cobra’s blog: “Etheric Archon Grid”, publicerad den 3 januari, 2013.

Det eteriska arkon-rutnätet

Sedan Portalen framgångsrikt öppnades den 21:e december är det det eteriska arkoniska rutnätet som är huvudanledningen till att The Event blir uppskjuten. Ifall The Event skulle triggas igång skulle de eteriska arkonerna påverka alla involverade: Ljuskrafterna på ytan som verkställer The Event, allmänheten så väl som Kabalen och allt detta hade gjort att The Event blivit en katastrof.

read more

Jorden i karantän: slutskedet

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “Quarantine Earth Endgame”, publicerad 10 mars , 2014.

Jorden i karantän: slutskedet

Det har nu blivit riskfritt att släppa på viss information som kastar ljus över hela situationen med The Event och den dynamiska spänning som råder mellan Ljuset och de mörka krafterna. Trots att den här infon kan bli chockerande för en del så är det dags för folk att få veta sanningen för det är bara när vi känner till sanningen som vi kan lösa problemen.

read more

Chimeras fall

Ursprunglig artikel från Cobra’s blog: “Fall of the Chimera”, publicerad 7 juli, 2014.

Chimeras fall

Det är dags att lämna ut mer information om Chimeragruppen. Vissa delar av den här informationen verkar kanske alltför otrolig för en del, men verkligheten överträffar dikten.

Den här gruppen inkluderar ledarna för de mörka krafterna från Andromedagalaxen. De kom till Jorden i humanoida, fysiska kroppar för 25.000 år sedan och satte planeten i karantän. Och de byggde en skalär, elektromagnetisk avskärmningszon runt Jorden (the Veil) som effektivt förhindrar kontakt med positiva utomjordingar och därmed isolerar mänskligheten. Sen skapade de ett omfattande nätverk av underjordiska städer, med drakoner som slavherrar och reptilianer som slavar, och därifrån tog de makten över Jordens befolkning på ytan.

read more
Top
%d bloggare gillar detta: