Ursprungligen från Cobra’s blog: ”Removing the Cabal”, publicerad 2 maj, 2012.

 

Få bort Kabalen

Fas 1: Arresteringar

Kabalen har skadat samhället så fruktansvärt mycket att den måste stoppas omedelbart. Att arrestera Kabalen är den enda utvägen kvar. Somliga New Age anhängare är emot detta och säger att våld endast föder mer våld. Men de måste inse att detta inte handlar om att främja våld utan om att skydda oskyldiga människor från Kabalens sociopater. Varje dag detta ännu inte har hänt dör 25.000 människor av hunger som en följd av denna Kabals handlingar. Därför kommer ett ingripande ske så fort alla förberedelser är klara och det kommer att innebära att Kabalen avlägsnas från vårt samhälle.

Fas 2: Rättsprocessen

Efter The Event kommer medlemmarna i Kabalen föras till fängelser där ingen som helst kontakt med yttervärlden förekommer och de kommer också att hållas isolerade från varandra.

Rättsprocessen kommer så att börja och den kommer att involvera hela mänskligheten. Det blir en dramatisk katarsis- och läkningsprocess för mänskligheten att se dessa brottslingar äntligen ställas till svars för sina handlingar. Mänskligheten som en helhet kommer att bestämma vad som ska hända med dessa individer för att en ny balans ska kunna uppnås.

Amnesti kommer att beviljas några av dem. Detta gäller främst de som är födda in i Illuminati och helt enkelt inte haft något annat val än att spela med eller också riskera bli mördade. Inom denna grupp finns många goda själar som vill ta sig ur det hela. En del av dem har redan gjort det och kämpar nu för Ljuset. Många kommer att hoppa av precis innan arresteringarna kommer igång. Många av den yngre generationens Illuminati håller inte med om dess agenda och några har i hemlighet hjälpt Ljuskrafterna att avslöja Kabalen. Efter The Event kommer psykologisk hjälp att erbjudas dem och de kommer att kunna integreras i samhället.

För många medlemmar i Kabalen kommer dock amnesti inte beviljas. De måste balansera sina tidigare handlingar. De som är oförmögna eller ovilliga att göra det kommer att avlägsnas från vår planet.

Balance

Det måste bli en laglig process där mänskligheten som enhet avkunnar sin dom.  Enskildas häxjakter kommer inte att tillåtas eftersom det skulle beröva andra katarsis- och läkningsprocessen. Det hela kommer inte att ske utifrån hämndmotiv utan för att återställa balans. Hämnd är en fälla och löser inga problem. Se bara vad som hände i franska revolutionen. Efter The Event kommer enskildas våldshandlingar mot f.d medlemmar i Kabalen inte att tillåtas utan behandlas som ett brott enligt folkrätten.

Fas 3: Integrering i samhället eller upplösning i den Centrala Solen

De som har balanserat konsekvenserna av sina tidigare handlingar kommer att påbörja sin integreringsprocess i samhället. De kommer inte tillåtas inneha några offentliga ämbeten i det nya samhället. Alla andra som vill ha ett offentligt ämbete i det nya samhället kommer avkrävas ett sociopat-test. Ett sådant test kommer att visa om de klarar av att inneha befattningen utan att skada befolkningen.

De flesta medlemmarna i Kabalen är sociopater – de är helt enkelt inte kapabla att känna positiva känslor, de som gör oss mänskliga. Här kan man läsa en väldigt bra sammanfattning om vad sociopater är och hur de beter sig:

http://www.mcafee.cc/Bin/sb.html

De medlemmar i Kabalen som kommer att avlägsnas från vår planet kommer att föras till den Galaktiska Domstolen och där få sin dom enligt den Galaktiska Kodexen, sektion III:

https://sv.prepareforchange.net/2013/07/16/galactic-codex/

Några av dem kommer att klara av att ta emot Ljuset och balansera konsekvenserna av sina tidigare handlingar. De förs då först till virtuell verklighets simulerings-kammare för att förstå vad deras offer känt och sedan kommer de att göra allt de kan för att gottgöra situationen. Efter det blir de integrerade i det Galaktiska samhället.

Andra kommer att vara oförmögna eller ovilliga att ta emot Ljuset och balansera konsekvenserna av sina tidigare handlingar. De är bortom räddning och kommer att föras till den Galaktiska Centrala Solen för omstrukturering.

Där kommer deras personligheter och själs-essenser att brytas ner av den Elektriska Elden till grundelementens urbeståndsdelar. Den Centrala Solens Elektriska Eld kommer att förinta deras kausalkroppar (själens boning). Den gudomliga, individuella själs-gnistan löses då upp och alla minnen och individuella egenskaper utplånas. Den kommer att återvända till Källan och måste påbörja en ny utvecklingscykel från grunden.

Den här processen kommer att vara slutförd innan Första Kontakten sker. Efter Första Kontakten med den Galaktiska Federationen på jorden kommer det inte längre finnas kvar några mörka individer någonstans i universum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here