Ursprunglig artikel från Cobra’s blog: ”Fall of the Archons”, publicerad maj 8, 2012.

 

Arkonernas fall

Jag hade vissa betänkligheter mot att lägga ut den här informationen eftersom den kanske kan verka chockerande för många, men jag fick trots allt instruktioner att göra det. Och vissa händelser de senaste dagarna har i ännu högre grad övertygat mig om att det är dags att publicera det. Det är inte för att sprida rädsla som jag lägger ut det här utan för att informera. Om vi blir medvetna om situationen så kommer vårt gemensamma medvetande kunna omvandla och lösa den. Detta är en ganska vältäckande beskrivning av förhållandet mellan de ljusa och mörka krafterna och om Ljusets slutgiltiga seger.

För 25.000 år sen satte mörka krafter Jorden i karantän och tog mänskligheten som gisslan. De skapade ett VR-kontrollsystem (virtuell verklighet) som gjorde att ingen kunde fly. Tillfångatagna Ljusvarelser i kontakt med Källan har tvingats hålla igång denna virtuella skapelse.

Det här VR-kontrollsystemet är  fortfarande igång i viss mån och benämns vanligtvis ”the Matrix”. På det fysiska planet upprätthålls kontrollen genom det Orion-Babyloniska skuldbaserade penga-slaveriet och genom massmedias hjärntvätt. På de eteriska, astrala och mentala planen upprätthålls kontrollen genom elektromagnetiska kammare där rumtiden förvrängs, liknande de som användes i Philadelphia experimentet. Dessa kammare skapar en illusion av ett slutet cirkelsystem som verkar evigt och det är anledningen till att så få individer har lyckats uppnå befrielse/upplysning.

The Matrix styrs av varelser som kallas arkoner (grekiska för härskare). De är varelser från Andromedagalaxen och de valde en gång att uppleva mörker. De har vägrat återuppta kontakten med Källan. Under årtusendens gång har de genom genmanipulation skapat de drakoniska och reptilianska raserna för att använda dem som slav-krigare i syfte att utvidga sitt mörka imperium.

Planeten Jorden är den sista planeten att bli befriad i detta mörka imperium. Det finns väldigt få arkoner kvar på planeten Jorden.

På de eteriska och astrala planen är arkonerna kända som Karmahärskarna. Det är de som i mycket stor utsträckning bestämmer livsödet för alla som inkarnerar. De väljer våra föräldrar och bestämmer i viss utsträckning våra livsvillkor. Det här programmerings-systemet är det vi kallar karma. Med avancerad teknologi som genererar vissa vågformer på det astrala planet manipulerar de planeternas astrala energiströmmar och använder dem till att skapa ondskefulla astrologiska inflytanden. De bevarar den förvrängda strukturen på rumtiden med hjälp av implantat som skapar abnormaliteter i form av svarta hål i rumtiden, och det är på så sätt de förvirrar människans tänkande och känslor. Implantaten är programmeringsbara kristaller som, med hjälp av kraftfull elektronisk teknologi, har blivit insatta i den mentala, astrala och eteriska kroppen på varenda människa på Jorden.

På de eteriska och lägre astrala planen är det deras underlydande drakoniska administratörer som sköter teknologin av artificiell intelligens som håller the Matrix på plats. Den har en larmberedskap som gör att om en uppvaknad individ skapar ett hål i the Matrix med sitt Ljus, så skickar drakonierna dit en reptiliansk slav-krigare för att sätta stress på den uppvaknade individens psykologiskt svaga punkter så att hans eller hennes vibrationsnivå sänks. Därmed kan hålet stängas. Dessutom utsätter dessa reptilianska slav-krigarna ständigt alla Jordens inkarnerade människors tänkande och känslor för stress i syfte att förhindra andlig utveckling och förtrycka kampen för frihet. Som om det inte vore nog, skickar de även ut amöbaliknande elemental-varelser som i sin tur utsätter oss för ytterligare stress. Dessa negativa varelser gömmer sig vanligtvis i fickor av förvrängd rumtidsstruktur på de astrala och eteriska planen.

Foam3

Deras makt ligger i rädsla och dolda agendor. De mister all sin makt när de konfronteras med ljus, sanning och mod. Den gång vi kan vara medvetna om allt detta utan att känna rädsla, kommer ljuset från vårt medvetande att släta ut de här fickorna i rumtidsstrukturen och alla dessa negativa varelser att avlägsnas från planeten Jordens astrala och eteriska plan:

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/

På det fysiska planet är arkonerna inkarnerade inom Jesuit-organisationen och från den andliga nivån kontrollerar de sina administratörer (den drakoniska Illuminati som styr det finansiella systemet), sina krigare (de reptilianska legosoldater som beskyddar Illuminati) och sina slavar (mänskligheten som arbetar för dem i 9-5 jobb). Genom Jesuit-samfunden och 33:e gradens Frimurare håller de ihop Illuminati-strukturen. Denna struktur är nu äntligen på väg att falla sönder.

Arkonernas invasioner

Det har skett tre större invasioner av arkoner och deras underkuvade raser såsom drakoner och reptilianer från yttre rymde i människans kända historia.  Samtliga invasioner har skett på både fysiska och andliga plan.

Den första är Kurgan-invasionen som skedde ca 3600 f.Kr. Mörka varelser tog sig hit genom dimensionsportalen i Kaukasus.

Kurgan

Deras syfte var att förstöra de fredliga neolitiska kulturer med gudinnedyrkan som frodades i yngre stenålderns Europa. De ville förstöra vördnaden för Gudinnan eftersom de kvinnliga energierna är vår direkta kontakt med Källan:

http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

Den andra är Khazar invasionen som skedde 393 e.Kr. Mörka varelser tog sig hit genom samma dimensionsportal i Kaukasus:

Khazar

Syftet med den invasionen var att utplåna mysterieskolorna, kristna grupper av gnostiker, hedendomen med sin tillbedjan av naturen, och ersätta detta med kristen kult-hjärntvätt. Denna hjärntvätt förstärktes av helveten skapade av virtuell verklighet på det lägsta astrala planet, som senare användes av kyrkan för att stärka den egna ställningen.

Den tredje är Congo invasionen som skedde år 1996. Mörka varelser tog sig hit genom de krigshärjade länderna Congo, Rwanda och Uganda. Det viktigaste fokuset i den här invasionen låg på de eteriska och lägre astrala planen. Syftet med invasionen var att förstöra New Age och rörelser som handlar om uppstigning och att förstärka the Matrix som redan 1995 hade börjat upplösas som resultat av ett massuppvaknande på Jorden. De flesta är inte medvetna om den här invasionen eftersom deras minnen av det Ljus som fanns på Jorden före 1996 blev utraderade med hjälp av intensiva implantat-behandlingar mellan 1996 och 1999.

Seger för Ljuset

Efter 11:11:11 portalaktiveringen i november förra året (2011) håller the Matrix äntligen på att falla sönder. Direkt efter aktiveringen sattes händelser igång (Keenans rättsprocess) som äntligen kommer att resultera i vår slutgiltiga befrielse. Den här gången kan det inte bli några fler invasioner av arkoner från yttre rymden eftersom planeten Jorden är den sista planeten att bli befriad.

Den avgörande striden förväntas ske runt Venus transitportalen den 5:e juni. Vi är redan inne i tidsramen för denna avgörande vändpunkt. Trots att segern för Ljuset är garanterad och trots att alla negativa tidslinjer har utplånats, måste vi vara extremt försiktiga.

Arkoner på det astrala planet kommer att fortsätta utöva stress på psykologiskt svaga punkter hos nyckelpersonerna inom de positiva krafterna här på Jorden, allt för att så splittring och skapa konflikter dem sinsemellan. Det ligger i deras intresse att få oss att tappa fokus med hjälp av småaktiga gräl som leder oss bort från vårt centrala mål att få bort Kabalen. Vi måste släppa på dessa konflikter och omedelbart återuppta vårt fokus. Medvetandeströmmen för befrielse är tillräckligt stark för att övervinna arkonernas inflytande, men de är fortfarande mäktiga nog att skapa onödiga förseningar. Massarresteringarna av Kabalen är inte bara ett fysiskt förfarande, det krävs ett andligt stöd så att mänskligheten inte får panik när de väl sätteri gång.

Vid en viss tidpunkt kommer energierna från den Galaktiska Centrala Solen att bränna bort alla hindren som finns i the Matrix på de astrala och eteriska planen, och alla negativa individer kommer att avlägsnas. De blir ersatta med änglar och andliga guider som en profetia så vackert uttrycker det:

Nätet Måste Ner, Det Tar Slut, Ljuset Kommer In

Det slutgiltiga steget är helt enkelt att nedmontera nätet, the Matrix. Det måste ske och efter det kommer saker och ting att hända snabbt.

Alltings Enhet (the One) kommer att manifestera all energi som behövs för att förstöra själva nätet och sedan kommer det så gott som omedelbart hända saker och ting.

Programmen kommer inte att ha någonstans att gömma sig, inga portaler, ingen utrustning, ingenting. De kommer att plockas bort och ett tillstånd av enbart ljus tar sin början.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here