Ursprunglig artikel från Cobra’s blog: ”Resistance movement”, publicerad april 6, 2012.

Bakgrund

1975 sprang en viss underrättelseagent under kodnamnet Michael för sitt liv från Illuminati som jagade honom. Han samlade omkring sig en grupp av 12 agenter för att skydda sig själv. När de var på flykt för att gömma sig, upptäckte de en labyrint av tunnlar under New Yorks underjordiska tunnelbanesystem. De gick in i tunnlarna, försvann från ytan, och omgrupperade där nere. På så sätt föddes Organisationen, med dess huvudsakliga kommandocentral under tunnelbanesystemet i New York. Via det omfattande spionnätverk som Michael fortfarande hade på ytan, har de kontaktat många agenter som kämpade mot Illuminati och många av dem gick under jord och anslöt sig till Organisationen.

Deras huvudsakliga mål var att störta Illuminatis makt och förse mänskligheten med avancerade teknologier. De persondatorer som vi har nu utvecklades med stöd av Organisationen och jag såg redan 1977 personligen ett rum fullt med rader av datorer när de höll på att utvecklas i deras underjordiska huvudkommandocentral. Organisationen hade kontakt med den positiva Agartha-civilisationen som existerade i underjordiska bergrum i årtusenden. De hade kontakt med positiva Andromedaner redan 1977 om inte tidigare, eftersom jag även har sett ett vackert silverglänsande Andromedanskt cigarrformat rymdskepp i deras underjordiska hangar.

I början av 1990 hade de visst inflytande för att säkerställa att internet utvecklades från det militära ARPANET till allmän egendom.

Illuminati och utomjordiska mörka krafter inledde en offensiv 1996 för att förstöra Organisationen och det pågick hårda fysiska strider i underjordiska tunnlar och bergrum som praktiskt taget förstörde Organisationen och även nära nog utplånade Agartha.

I nödens stund utformades en plan för att motverka detta. I början av December 1999 kontaktade Pleiaderna Motståndsrörelsen på planeten X och inspirerade där till ett massivt uppror mot Illuminati. Illuminati störtades efter cirka tre veckor och de var tvungna att fly till sina baser på Mars och Månen. Vid den tiden gick många frihetskämpar i Motståndsrörelsen in i de underjordiska tunnelsystemen på Jorden för att hjälpa Organisationen i deras kamp. De två styrkorna gick samman och kallas nu Motståndsrörelsen.

Deras ökade gemensamma styrka har vänt på händelseutvecklingen och de mörka krafterna är nu på reträtt. Under åren 2000 och 2001 har Illuminati förlorat sina baser på Mars och Månen och även på andra håll i solsystemet. Med hjälp av Pleiaderna och andra makter i den Galaktiska Konfederationen rensades under samma tid alla återstående Reptilväsen, Drakoniska och Reticul-makter ut ur solsystemet. Detta gjorde de mörka tjänarna panikslagna och de har iscensatt 11:e september för att bevara sitt sista fäste – planeten Jorden.

Planeten X

Planeten X är en planet i utkanten av vårt solsystem. Dess yta lämpar sig inte för fysiskt liv, men under ytan finns ett utbrett system med tunnlar och baser som Illuminati hade makten över fram till 1999 men som har varit i Ljuskrafternas händer sedan dess.

2002 fick jag detaljerad information om planetens utmärkande kännetecken och omloppsbana av Pleiaderna. Insidan består av sten och ytan är täckt av frusen metan-is som ger den en blåaktig färgton. Diametern ligger på drygt 1500 mil och massan på 0,76 av Jordens massa. Halva storaxeln av omloppsbanan är 70 AU lång och banlutningen 40 grader.

Planet X1

 

Ni kan ju tänka er hur glatt överraskad jag blev när jag hittade en artikel av den japanske astronomen Patryk Lykawka som år 2008 konstaterade att den ”hypotetiska” planeten X verkar bestå av sten och is, dess diameter ligga mellan knappt 1000 och 1500 mil och dess massa mellan 0,3 och 0,7 av Jordens massa.  Halva storaxeln av omloppsbanan uppskattade han till mellan 100 och 170 AU och banlutningen upp till 40 grader:

http://allesoversterrenkunde.nl/artikelen/755-The-mystery-of-Planet-X.html

Huvudskälet till att astronomer officiellt ännu inte har upptäckt den här planeten är att de blivit ”tillsagda” av Kabalen att inte rapportera om den. Dessutom letar de I första hand efter nya planeter som ligger nära ekliptikan, men eftersom dess omloppsbana lutar så starkt är det inte här man hittar planeten X. Och, i förbigående sagt, den är INTE Nibiru och den kommer INTE att störta på Jorden.

The Event

11:e september blev inte som Kabalen hade planerat att den skulle bli. Istället har den fungerat som en källa till ett uppvaknande som hjälpt många förstå vad det är som egentligen händer dolt bakom massmedias propaganda.

Den här nya medvetenheten har gjort det lättare för Motståndsrörelsen att förbättra sin plan att besegra Illuminati på planeten Jorden.

Fram till 2003 hade de lyckats rensa ut alla militära baser djupt nere under markytan och endast de översta delarna av dessa baser var kvar.

Sen dess har Motståndsrörelsen med sina ca 300 hemliga agenter infiltrerat Illuminati-nätverk, främst bland toppositioner inom militära verksamheter och underrättelsetjänst. Dessa hemliga agenter är omöjliga att spåra och Illuminati har ingen aning om vem eller var de är.

I januari och tidiga februari i år, 2012, beslagtog Motståndsrörelsen merparten av det guld som var i händerna på Illuminati. Så om du frågar dig själv var Yamashitaguldet är, så vet du det nu. Det finns inte i Marianergraven, ej heller i Fort Knox, ej heller i någon källare i Rothschilds privatägda villor eller slott, ej heller i kassavalv under Klotens flygplats, ej heller i UBS:s kassavalv i Zürich. Guldet finns heller inte utplacerat i Jesuitkontrollerade småbankers kassaskåp runt om i världen. Det finns i underjordiska kammare hos Motståndsrörelsen och efter The Event kommer det att återbördas till mänskligheten där det kommer att fungera som en uppbackning av en ny valuta vilken innebär överflöd för alla.

Tanken att fundera ut en plan för att störta Illuminati’s nätverk har funnits redan sen Organisationen bildades 1975. I 1977 pratade jag med den person som tänkte ut den planen. Det dokument som Drake såg ca 1979 var antagligen en tidig version av den. Den första idéen var att militären, under vägledning av Organisationen och senare Motståndsrörelsen, skulle ta över och störta Illuminati.

Tack vare det uppvaknande som hände efter 11:e september har den ursprungliga planen blivit reviderad. Ingen kommer nu att ta över planeten. Motståndsrörelsen kommer att backa upp militären främst med uppgifter om Illuminati och råd om logistiken, men i första hand kommer de hålla sig i bakgrunden. Militären kommer att backa upp civila myndigheter (federala sheriffer i USA och Interpol i resten av världen) som i sin tur kommer att backa upp lokala rättsväsenden så att de kan arrestera Kabalens medlemmar.

Motståndsrörelsen har erfarenhet av att störta Kabalen och befria planeter eftersom det är precis vad de gjorde på planeten X år 1999. De står ständigt i fysisk (inte telepatisk) kontakt med Plejadierna  och andra positiva utomjordiska raser inom Konfederationen som dagligen förser dem med upplysningar om varenda Kabal-medlem: var de befinner sig, vad de gör och till och med vad de tänker. Illuminati har inte längre någonstans att gömma sig.

Ingen myndighet av mänskligt slag kan bestämma när allt det här ska ske. Sista ordet om när det är dags att The Event ska inträffa kommer direkt från Källan. Det är en händelse av kosmisk angelägenhet. Den sista planeten i de mörka krafternas grepp står i begrepp att bli befriad och detta kommer att skicka vågor av Ljus genom hela galaxen.

Precis innan The Event sker kommer Källan sända ut en puls av Ljus genom den Galaktiska Konfederationen och då kommer Plejadierna att ge instruktioner till Motståndsrörelsen att låta deras 300 hemliga agenter på planetens yta kontakta nyckelpersonerna inom militären och rättsväsendet och sedan sätter operationen igång.

Efter att The Event med framgång genomförts så kan det bli så att vissa skulle vilja utnyttja situationen för att upprätta egna regeringar eller konfiskera fonder etc. Att Kabalen undanröjs innebär inte att all människans girighet och maktlystnad blir utrotad. De finns helt enkelt med som en del av karaktärsdragen hos en viss procent av den ouppvaknade mänskligheten. Var förvissad om att Motståndsrörelsen vet exakt vem de här människorna är: deras handlingar övervakas och de kommer inte tillåtas utnyttja situationen.

Fram till dess att en viss medvetandegrad uppnåtts på vår planet kommer Motståndsrörelsen att jobba bakom kulisserna för mänsklighetens bästa. På en viss tidpunkt, allra troligast inte långt innan första kontakten med positiva utomjordlingar, kommer de ge sig tillkänna.

De har skapat en fond på 120 biljoner dollar som kommer att lämnas över till mänskligheten tillsammans med andra välståndspaket. De har mycket avancerad teknologi, mestadels av utomjordiskt ursprung. De kommer att ge viss grundläggande hjälp med att föra ut 6000 uppfinningar som utvecklats av genier över hela världen och som sedan hemlighållits av Kabalen. Efter det kommer de att introducera vissa av sina egna teknologier som är ännu mer avancerade.

Den här bloggen har skapats efter anvisningar av Motståndsrörelsen i syfte att informera befolkningen på ytan om utvecklingen av vissa händelser under 2012. Många av Motståndsrörelsens hemliga agenter på ytan läser den här bloggen eftersom den innehåller kodad information som är ämnad just för dem. Internet är det lättaste sättet att förse dem med viss information av inte särskilt känslig natur, i alla fall info som det går att sända på ett säkert sätt över den här offentliga kanalen. I framtiden kanske Motståndsrörelsen bestämmer sig för att delge allmänheten vissa kommunikationer och då blir den här bloggen en officiell kommunikationskanal för Motståndsrörelsen på vår planets yta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here