MYCKET VIKTIGT NU ~ ‘Att förenas med “Jag Är Anden”’

‘Att förenas med “Jag Är Anden”’ ~ MYCKET VIKTIGT NU

TZ här; Detta är vad Cobra säger just nu

“Nu är det av yttersta vikt för alla Ljusarbetare och Ljuskrigare att anropa och förankra ljuset så mycket som överhuvudtaget är möjligt, även om jag är fullt medveten om att vi är testade bortom alla gränser. Här är ett utmärkt och effektivt exempel på hur man gör detta:”

Ärkeänglars och Devors blogg – Att höja din Vibration genom pelaren av rent vitt ljus – Att förenas med “Jag Är Anden” vid Jag-är-Den-Jag-är-tronen – 11-2-13

read more

Det Nya Finanssystemet

Treasure

NB: This is a repost from The Portal from Saturday, April 28, 2012

Det Nya Finanssystemet

Huvudparten av den här informationen kommer från källor djupt inom den ockulta ekonomin och handlar om en världsomfattande omstruktureringen av det globala finanssystemet.

Omstart

Det följande är vad som kommer att hända när The Event sker och det är faktiskt en del av processen.

Dag 1

När USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) blir utsatt för påtryckningar av den storleksordning att den s.k. kritiska massan uppnåtts kommer den tvingas återbetala sin skuld, som uppkommit genom bedrägerier och olagliga verksamheter, tillbaka till folket. Men eftersom Fed inte har några pengar att betala tillbaka skulden med så kommer den att gå i konkurs. Det kommer att sätta igång en kedjereaktion där BIS, IMF, Världsbanken och alla centralbanker världen över också kommer att gå i konkurs.

read more