Jorden i karantän: slutskedet

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “Quarantine Earth Endgame”, publicerad 10 mars , 2014.

Jorden i karantän: slutskedet

Det har nu blivit riskfritt att släppa på viss information som kastar ljus över hela situationen med The Event och den dynamiska spänning som råder mellan Ljuset och de mörka krafterna. Trots att den här infon kan bli chockerande för en del så är det dags för folk att få veta sanningen för det är bara när vi känner till sanningen som vi kan lösa problemen.

read more

Chimeras fall

Ursprunglig artikel från Cobra’s blog: “Fall of the Chimera”, publicerad 7 juli, 2014.

Chimeras fall

Det är dags att lämna ut mer information om Chimeragruppen. Vissa delar av den här informationen verkar kanske alltför otrolig för en del, men verkligheten överträffar dikten.

Den här gruppen inkluderar ledarna för de mörka krafterna från Andromedagalaxen. De kom till Jorden i humanoida, fysiska kroppar för 25.000 år sedan och satte planeten i karantän. Och de byggde en skalär, elektromagnetisk avskärmningszon runt Jorden (the Veil) som effektivt förhindrar kontakt med positiva utomjordingar och därmed isolerar mänskligheten. Sen skapade de ett omfattande nätverk av underjordiska städer, med drakoner som slavherrar och reptilianer som slavar, och därifrån tog de makten över Jordens befolkning på ytan.

read more

Uppstignings Konferensen anteckningar del 5 – Glarus, Schweiz – 16-17 april 2016

ankh

Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse. (OBS För att inte blanda ihop namnen så stavas gudinnans namn ISIS med stora bokstäver. När det istället står “Isis” i texten står det för den person som använder det som sitt kodnamn för att vara anonym online.)

Anteckningar hämtade från Antares: Transinformation, översättning av Kleines Sandkorn, redigerade av Nova och Cobra

read more

Uppstignings Konferensen anteckningar del 4 – Glarus, Schweiz – 16-17 april 2016

Observera:
Det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Annadora Claire, redigerat av Nova Biscotti och Cobra.

Ursprungligt inlägg (på tyska): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-teil-4/

Länk till Del 1 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1

read more

Uppstignings Konferensen anteckningar del 3 – Glarus, Switzerland – 16-17 april 2016

Friskrivningsklausul:

Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Pippa, redigerat av Nova Biscotti och Cobra

Ursprungligt inlägg (på tyska): http://trans-information.net/der-kelch-des-lichtes/

Länk till Del 1 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1

read more

Uppstignings Konferensen anteckningar del 2 – Glarus, Switzerland – 16-17 april 2016

Breakaway $223T

Friskrivningsklausul:

Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Pippa, redigerat av Nova Biscotti och Cobra.

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

Länk till Del 1 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1 – Glarus, Switzerland – 16-17 april 2016

read more

Uppstignings Konferensen anteckningar del 1 – Glarus, Switzerland – 16-17 april 2016

Ascension-Image

Friskrivningsklausul:
Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Pippa, redigerat av Nova Biscotti och Cobra

Cobra på lördagen, 16 april 

Cobra hälsade oss välkomna och framhöll att vi gemensamt fått konferensen att bli av. Han menade att detta visar att det nu uppenbarligen går framåt. De nuvarande drastiska förändringarna är det som får dessa konferenser att ske och det kommer en till i sinom tid.

read more

Huvudplanen

Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: “The Masterplan”, publicerad den 12:e oktober 2012.

Huvudplanen

Erfarenheter från speciellt de senaste månaderna visar att den mänskliga naturen är mycket mottaglig för arkonernas fysiska och icke-fysiska påverkan.

Arkonerna har lyckats splittra befrielserörelsen. Positiva grupper på planetens yta har blivit infiltrerade och korrumperade och de som lyckats förbli oförstörda har blivit hånade och angripna. Om du har några goda idéer om hur man kan minska splittringen inom positiva grupper och åstadkomma större enhet dem emellan innan The Event sker, så hör mer än gärna av dig.

read more

Stjärnans Brödraskap

Ursprungligen från Cobra’s blogg: “Brotherhood of the Star”, publicerad 5 september 2012.

Stjärnans Brödraskap

Den här bloggposten handlar om den andra positiva gruppen som i hemlighet har jobbat bakom kulisserna för mänsklighetens bästa och vår planets befrielse.

Jag har fått tillgång till en av de esoteriska texter som en av medlemmarna i den här gruppen har skrivit och publicerar den härmed i sin helhet, med gruppens fulla tillstånd.

»Stjärnans Brödraskap är en av Sirius Blå Loges planetariska utposter som hör samman med Sirius via Jupiter och Jupiter Kommandogrupp. Syftet med Stjärnans Brödraskap är att guida utvecklingen på vår planet under Sanat Kumaras vägledning. Den inre cirkeln i Stjärnans Brödraskap består av mästare och arhats som nått uppstigningen här på vår planet. Den yttre cirkeln av Stjärnans Brödraskap består av det Esoteriska Brödraskapet med lärjungar till de Uppstigna Mästarna som uppnått 7:e undernivån på 3:e invigningen. Stjärnans Brödraskaps fysiska förankring är ett vidsträckt underjordiskt rike, Shamballa, där det Trans-Himalayiska Brödraskapets stora mysterieskolor är verksamma. Det Esoteriska Brödraskapet fungerar som kontakt dem emellan.

read more

Barriären

Originalartikeln från Cobra’s blogg: “The Veil”, publicerad 18 juni 2012.

The Veil (Den döljande slöjan) 

Det är dags att jag offentliggör fler uppgifter om arkonerna eftersom vi går in i en period då vår planets öde håller på att avgöras och folk behöver hållas informerade för att kunna fatta bättre beslut.

För ca 26.000 år sedan förklarade arkonerna den här planeten sin egen egendom och alla dess levande varelser sin gisslan och slavar. De satte vår planet i karantän och varje rymdfarkost på väg in eller ut från planeten måste få specialtillstånd från arkonerna. Det är det som är anledningen till det “förbud mot inblandning” vi hör talas så mycket om. Den mänskliga rasen har sedan hållits gisslan av arkonerna under alla dessa årtusenden, och efter att ha hållits fångna i ett slutet cirkelsystem med återfödelse till samma plats om och om igen så har minnesförlust och apati smugit sig in. Men glömskans tid är nästan över. Efter 21 juni i år kommer räddningsinsatser koordinerade av de positiva utomjordiska raserna att öka i intensitet.

read more