Seger för Ljuset!

Prepare For Change Network

Vi använder nu COEO för Event Stöd- och de lokala Sisterhood of the Rose-grupperna!
Du kan klicka på kartan ovan för att besöka webbplatsen för lokala grupper och registrera dig!
För mer info om lokalgruppernas organisation, klicka här.

  PFC växer! Registrera dig gärna som volontär för att hjälpa till!

Skapades i maj månad 2013, (2013-5-26) vid New Society Conference in Laguna CA. PFC är en ”open source”-folkrörelse, och dess syfte är att organisera en lokal gräsrots-organisation utformad för att skapa en smidig och fredlig övergång under den kommande ”Planetära övergången” som vi kallar ’The Event’. Denna webbplats är vår SVENSKA VERSION SOM KOMMER ATT ÖVERSÄTTAS FORTLÖPANDE. Som du kanske vet så är arresteringarna av ”Eliten” nära förestående (troligen under 2016) och därför behöver vi all hjälp vi kan få för att kunna översätta hela webbplatsen i tid! Se ”Översättare” under ”Deltaga” i menyraden ovan.

Vår önskedröm

vossalogoUnderbara och holistiska förändringar som sker överallt på Jorden! Alla människor är välkomna att delta allteftersom det nya samhället utvecklas i Sanningens Ljus. Ett massivt uppsving av positiva känslor ger kraft åt en okuvlig förändring över hela världen. Optimism och glädje skapar fred och stabilitet hos alla eftersom de är besjälade av en instinktiv insikt om mänsklighetens sanna potential för kärleksfull förändring.

De stora profeterna har skrivit och talat om kärlekens och sanningens uppenbarelse, ävenså vise män och mystiker av alla kulturer i tusentals år, detta är The EVENT som lyfter mänskligheten ut ur det mörker och den rädsla som förtärde oss. Den förutspådda tidsåldern är NU – Seger för Ljuset!

Prepare For Change har som syfte att förena alla människor, särskilt de som har upplevt Sanningens ljus, och att kärleksfullt och fredligt verka som stöd för ett välmående Nytt samhälle. De av er som har upplevt Sanningens ljus vet mer än ni någonsin kunde lära av någon mästare vid liv idag. Ni som redan har denna kunskap kallas till handling. Att bistå de som redan är vakna och söker kontakt med andra upplysta varelser är vår första uppgift, så att vi sedan kan dela med oss av denna medvetenhet som är vår unika gåva. Kalla alla de som känner till Sanningens ljus! Be dem förena sig med dig i meditation och bön för att öka den fredliga energin i din kommun! Planera för att inspirera alla genom att dela med dig av dina speciella förmågor i sann kärlek och öppenhet. Varje by, stad och samhälle är i behov av kärleksfullt ledarskap för att acceptera förnyelse som aldrig tidigare i mänsklighetens historia.

Följ med oss för att ta reda på sanningen om vår historia, vårt ursprung och Galaxens kärleksfulla intention. Vi är Ett.

Vad är ’The Event’?

’The Event’ sker när ökningen av de planetariska frekvenserna resulterar i de planerade massarresteringarna av världens kriminella Elit, politiker, stora banker och andra som har begått ett flertal brott mot mänskligheten. Detta kommer att ske på ett lagligt sätt, och de anklagade kommer att få rättvisa rättegångar. Till följd av denna rättsliga åtgärd etableras en världsomspännande återställning av vårt finansiella system, vår energi och livsmedelproduktion, våra medier och hela samhällsstrukturen. Genuina teknologier som tidigare undertryckts av mäktiga företag kommer att släppas, planetens naturliga överflöd kommer att förmedlas till alla, våra ekosystem saneras, och denna planet tillsammans med alla dess invånare kommer äntligen att helas och befrias.    Klicka här för att läsa mer om ’The Event’

https://youtu.be/qah_i2H3n80

Tänk på att vid tiden för ”The Event” kommer denna webbplats att ta emot kanske miljontals träffar och gruppregistreringar kommer att öka enormt. Vi hoppas du kommer att bli aktiv och ta din roll på allvar och vara en kraft för fred, sanning och förståelse vid tiden för ”The Event”. PFC-teamet tackar dig!