Råd till Ledarskapet ang. bakgrunden till The Event

 Avsnitt Två: Bakgrund

Detta avsnitt har tre delar, den första delen förklarar vår undertryckta historia som har behandlats som myt och fantasi, den andra delen beskriver The Event och förklarar de positiva krafternas ingrepp på vår planet samt frekvens-skiftet som kommer att följa på dessa ingrepp. Den tredje delen beskriver i detalj vad vi kan förvänta oss efter The Event. Det är den längsta av de fyra delarna, och innehåller en hel del information.Njut! 

Vår undertryckta Historia

Jorden och dess invånare har befunnit sig i ett slags fängelse och planetarisk karantän sedan Atlantis. Då invaderades planeten i hemlighet när som en fientlig styrka manipulerade planeten att utöva en avancerad form av krigföring som nästan förstörde planeten. Ljus-styrkorna drog sig ur kampen för att rädda planeten från att bli ytterligare ett asteroidbälte. De lovade att återvända för att uppnå seger och befria jordens folk från den fientliga styrkan.

Det låter som rena fantasin men det är det inte. Vi vill inte gå in på för många detaljer i ämnet, men faktum kvarstår: vi jordbor är inte ensamma här på jorden, vi har aldrig varit ensamma och kommer aldrig att bli ensamma. Vårt universum fullkomligt kryllar av intelligent, kännande (förnimmande) liv. Dessutom är det så att vår planet haft samarbete med utomjordiska raser sedan urminnes tider. Det här måste man känna till för att verkligen förstå vad som händer idag på vår planet.

Utan att gå in på metafysiska detaljer som är oviktiga för The Event måste vi inse att livet är heligt och en underbar gåva som måste respekteras. Tyvärr har vissa varelser inte varit i stånd att ge uttryck för denna insikt och har därför orsakat mycket av vår världs universella disharmoni, ångest och förstörelse.

Världens samhällen och politiska/ekonomiska strukturer som skadats av giriga krafter, maktbegär, fientliga handlingar och skadlig manipulation har iscensatts av mycket sofistikerade varelser, furstendömen och myndigheter. De flesta av dessa krafter är okända och osynliga för majoriteten människor. De är så överlägset tekniskt avancerade och har dolt sina förehavanden så väl att det har varit nästintill omöjligt för den genomsnittlige individen att urskilja och förstå den faktiska situationen. Vi har varit lättmanipulerade; och karaktären av de lömska planerna innefattar folkmord och förstörelse av livet på vår planet. Föreställ dig någon med en magisterexamen i barnpsykologi som manipulerar ett oskyldigt 4-årigt barn, och du får då en uppfattning om hur listiga dessa själviska individer är.

Dessa avskyvärda varelser har länge nog utövat sin vilja emot själva grundvalen för ljus och liv. Nu måste de arresteras och hindras. Själva skapelsens kärna har fastslagit att de måste avlägsnas från inflytelserika positioner för att kunna bli helade och inse de allvarliga konsekvenserna av sina handlingar så att lidandet i vår värld kan få ett slut.

Precis som våra brottslingar utför fientliga övertaganden genom revirstrider på jorden, har samma sak hänt på en planetarisk nivå genom hela galaxens historia. Vår planet utsattes för en invasion för tusentals år sedan. Detta har resulterat i pågående genmanipulation, implantationsteknologier och indoktrinering via en mycket sofistikerad teknologi som vi inte har varit medvetna om.

Vi har varit kontrollerade och manipulerade av dem somliga kallar ”den mörka sidan”. De flesta människor har avfärdat de här avancerade manipulationerna som fantasier. De är i själva verket upphovet till våra myter och många av de mer förvrängda historieberättelserna. Den här fientliga maktstyrkan existerar på olika nivåer men på jorden kan deras representanter kallas för Eliten (Kabalen).

Vi har alltid varit ansvariga för våra handlingar men den påverkan som har snedvridit vårt medvetande har varit en formidabel fiende. Faktum är att det här negativa mentala viruset dominerar större delen av världen. Vi står nu vid ett vägskäl och vi måste få ett slut på detta tyranni och försöket att förslava vår planet.

För att förenkla saker och ting anser vi inte Eliten vara utomjordingar eller mänskliga, de är helt enkelt själviska brottslingar som är skyldiga till brott mot mänskligheten. På denna webbplats finns många länkar till andra källor som tillhandahåller gott om bevis för dessa anklagelser om folkmord, genetisk manipulation, mord, stöld, beskyddarverksamhet, förräderi, tankekontroll, förändringar av den genetiska koden, förgiftning av vatten, luft, mat etc.Listan är alltför lång och alltför deprimerande för att detaljera här men vi har länkar.

Detta kommer som en chock för många, men det finns medlemmar i världens militär- och underrättelseorgan som har varit involverade i pågående interaktion med utomjordingar i mer än 60 år. Interaktionerna med dessa utomjordingar är inte begränsade till regeringsorgan men världens Elit-intelligentia och vetenskapsmän har också kommunicerat med och kontaktat dem fysiskt. Många av dessa interaktioner har varit välvilliga, positiva och till och med mycket andliga.

Det finns många vanliga ledamöter ur civilbefolkningen och samhället som också har haft informationsutbyte av varierande grad med våra utomjordiska bröder och systrar. Tyvärr har inte alla kontakter varit av positiv karaktär och detta har orsakat stor förvirring. Denna förvirring måste få ett slut.

För att säkerställa den planetariska frigörelseprocessen har välvilliga utomjordiska raser gjort upp planer tillsammans med olika försvarsorganisationer och brottsbekämpande personal för att garantera gemensamma åtgärder för gripandet av dessa kriminella konspiratörer. Dessa planer är ganska detaljerade och de har tagit vederbörlig hänsyn till alla eventualiteter för att garantera icke-våldsamma gripanden och total seger.

Handlingsplanen har inneburit att samla tillräckligt med bevis för att gripa dessa brottslingar. Bevisen har varit tillgängliga i decennier, men dessa brottslingar kontrollerar massmedia och militära styrkor och även de finansiella institutionerna samt många andra viktiga aspekter av vår samhällsstruktur. Dessa individer och deras hemliga sällskap är djupt involverade i politiken och styr bokstavligen vår världsåskådning genom manipulation. Arresteringarna av dessa individer har varit en långsam och mödosam uppgift och världens folk är skyldiga stort tack till de modiga personer som varit tvungna att förbli dolda för att säkerställa att rättvisa återställts på vår planet.

Det finns mycket kloka varelser och andliga krafter som under en mycket lång tid har lovat att ridån kommer att falla och avslöja den tyranniska exploateringen av en hel planet och alla dess livsyttringar. Detta löfte kommer snart att förverkligas eftersom utomjordiska raser inom kort kommer att samordna planen för befrielsen av vår värld, The Agarthan Network och The RM (Resistance Movement) – den Jordbaserade markpersonalen kommer också att bli mycket engagerad i dessa fysiska gripanden.

Många människor vet inte att det har förekommit omfattande strider inuti jordskorpans grottor och även i yttre rymden. Detta har hemlighållits av olika anledningar och båda sidor har sina skäl för att tysta ned det. Att hemlighålla saker och ting är nu till ända och sanningen måste avslöjas.

Det finns avancerade teknologier som på ett kraftfullt sätt kan påverka och styra mänskliga emotioner och känslor. Dessa teknologier har använts och används på ett skadligt sätt mot den genomsnittliga omedvetna människan. På vår nuvarande utvecklingsnivå har vi jordmänniskor för närvarande inte förmågan att övervinna dessa teknologier och därför bistås vi av välvilliga krafter som samtidigt kan hantera och neutralisera dessa avancerade teknologier.

Innan de faktiska arresteringarna kan sätta igång måste olika delar av de elektroniska hinder och den implantatmatris som manipulerar det mänskliga medvetandet avlägsnas. Den här aspekten av förberedelserna är för närvarande i full gång och måste slutföras innan de slutgiltiga ingripandena kan ske. Det kommer att ta tid och ingen, varken människa eller ängel, vet den exakta tidpunkten när det blir av – antagligen kommer den lika oväntat som en tjuv om natten.

Vi som förbereder oss för förändring är övertygade om att det som kallas Kompressions-genombrottet (Compression Breakthrough) inträffar inom en inte alltför avlägsen framtid. Men tålamod är det allra viktigaste för att hålla oss i balans under förberedelserna för att tjäna våra medmänniskor som, vad det gäller de flesta, inte kommer att ha en aning om vad det är som händer.

Denna allmänna apati och dåsiga nedstämdhet som är grundligt förankrad i den mänskliga befolkningen är nu på väg att skingras av vakna och medvetna individer som förverkligar sin egen sanning och bestyrker sitt stöd för Ljus-styrkorna. Det är syftet med denna webbplats, att väcka människor ang. de oundvikliga förändringarna så att de inte blir tagna på sängen. Ju fler människor som vet vad som händer och är aktiva i att stödja The Event på ett fredligt sätt, i desto bättre skick kommer planeten att vara. Ju smidigare övergången är, desto snabbare kan vi delta i större avslöjanden.

En av de viktigaste planerna för att THE EVENT ska bli framgångsrikt är att stävja centralbankssystemet och kontrollsystemen, som är roten till manipulationen på vår planet. Man har tidigare testat dessa viktiga aspekter av The Event-genomförandet och de har varit framgångsrika. Det är olyckligt men nödvändigt att världens befolkning kommer att uppleva en viss oordning när världens banksystem stängs ner men det är nödvändigt att lamslå brottslingarna för att garantera att de inte kan fortsätta härja vid tidpunkten för THE EVENT.

De utomjordiska styrkorna har väldigt avancerade teknologier och de kommer att agera som ögon och öron åt världens polismyndigheter under de faktiska arresteringarna. Detta för att garantera så lite våld som möjligt och för att garantera polisstyrkornas säkerhet.

I själva verket har förberedelserna med att jämna väg för den planetariska befrielseprocessen pågått i tusentals år, och det är viktigt att du som läser detta förstår och respekterar visdomen i denna tålmodighet så att vår succé säkras. Förseningarna är nödvändiga eftersom detta är en flytande samspelsmodell och påverkan av den mänskliga faktorn. Var förvissad om att alla involverade gör allt i sin makt för att så snabbt som möjligt få slut på det lidande som skapats på konstgjord väg här på vår planet.

Studera länkarna på denna webbplats om du hyser tvivel angående världselitens brottsliga aktiviteter. Studera mängderna av bevis för utomjordiskt liv. Leta inte efter bevis i maffiakontrollerad mainstream-media eftersom den är kontrollerad av marionettmästarna och utformad för att förvirra och vilseleda dig.

Det råder inga tvivel att vilken åsikt du än har så kan vi inte längre acceptera vidskeplig okunskap och rädsla. Hela sanningen uppenbaras och kommer att befria oss men vi måste acceptera den.THE EVENT är rättfärdigt och förtjänstfullt och kommer att äga rum som planerat. Vänligen var beredd och fundera över den information vi har delat med oss av här och se om det finns några andra förslag som du kan behöva förbereda inför denna omvälvande period.


Vad är THE EVENT?

THE EVENT kommer att vara ett ögonblickligt genombrott för planeten som kommer att hända på både det fysiska och icke-fysiska planet

På det icke-fysiska planet:

 • Det kommer en stor våg eller blixt av gudomlig energi och ljus från den galaktiska Centralsolen (som kallas Alohae i det Pleiadiska språket) som kommer att träffa planetens yta. Det blir en blixt eller en speciell typ av ljus från solen som genomsyrar jorden och mänskligheten. Det kommer att ge mänskligheten sinnesro mot bakgrund av kärleksenergi och göra slut på dualism. Det är en magnifik energi, ej tidigare sedd eller känd på jorden. Alla på jorden kommer att känna och veta att något har hänt. Det blir en överraskning även för oss när det händer. Det har aldrig hänt tidigare.
 • It Det kan bli en större chock för vissa, men för dem som är medvetna om THE EVENT kommer det att upplevas som en positiv förändring vars tid har kommit. Detta gudomliga blixtsken kommer att aktivera andliga krafter, utomjordingar, folket i Agarthan Network och Planet X samt den jordbaserade motståndsrörelsen för att sätta igång efterlängtade handlingsplaner. Dessa planer innebär verkställighet av vad som kallas den Galaktiska Kodexen (länk till Cobras webbplats)
 • Osynliga moderskepp kommer att ta sig in i jordens atmosfär för att höja de atmosfäriska vibrationerna och hjälpa befolkningen anpassa sina medvetandefält när matrisen för det elektroniska hindret tas ner en gång för alla. Det kommer att dröja ett tag innan de visar sig eller tillkännager sig även om fysiska iakttagelser kommer att öka för att förbereda världen att acceptera deras närvaro.

På det fysiska planet:

 • Planetens militär och polis kommer att agera för att stävja alla upplopp och skydda viktig infrastruktur mot falskflagg-attacker från Eliten, som är avsedda att skapa panik och rädsla bland befolkningen.
 • Arrestering av Elit-ledamöter som varit de mest pådrivande kommer att vara den mest betydande delen av THE EVENT.
 • Återställning av de finansiella systemen. Hela centralbankssystemet och alla bankdatorer kommer att stängas av och kommer inte att kunna startas igen, vilket innebär att alla banker kommer vara stängda tills vidare.
 • De viktigaste massmedierna övertas av civila myndigheter som kommer att avlägsna censur och Elitbaserade program och agendor.
 • Avslöjande – offentliggörande av hemliga handlingar och händelser inklusive ET-information kommer att påbörjas strax efter den faktiska Händelsen. Många av världens mysterier kommer att avslöjas / Vem dödade Kennedy / CIA narkotikahantering / De sanna krafterna bakom världens alla krig / Pågående avfolkningsagendor / HAARP / Vaccinationer / Hemliga rymdprogram / Tankekontroll / Finansiella brott – och mycket annat som kommer att chockera åtskilliga människor!
 • Starten på ett nytt rättvist finansiellt system med välståndsfonder och världsomspännande truster för att återställa planeten kommer så småningom att genomföras.
 • NY regering/Politiskt system, Utbildningssystem, Hälso- och sjukvård, Historiebeskrivning, etc. Varsamt och gradvis uppvaknande av mänskligheten angående förekomsten av positiva utomjordiska raser och våra galaktiska kontakter.
 • Introduktion av ny avancerad teknologi.
 • Teknologierna för andlig tillväxt kommer att fördelas allteftersom vi lär oss vilka vi är och var vi kommer ifrån. Vi kommer att inse vårt unika syfte och vår livsväg kommer att uppenbara sig för oss individuellt.
 • Forntida artefakter kommer att avslöja sanningen om människans interaktion med utomjordingar i vår nutidshistoria. Vi kommer att inse vårt kosmiska ursprung. Fornlämningar kommer att avslöja rymdskepp från vårt förflutna och vi kommer att få se fysiska bevis på forntida teknologier.
 • En mängd avancerade healing-teknologier kommer att offentliggöras – teknologier som har förtryckts för att berika Eliten och låta dig lida. Så småningom kommer det nuvarande sjukvårdssystemet att förändras radikalt mot bakgrund av mer avancerade behandlingsmetoder.
 • Fri-energi-enheter kommer att vara tillgängliga för ditt hem och din bil och fossila bränslen och andra giftiga teknologier upphör.
 • Så småningom kommer offentliga rättegångar att avslöja vad som har hänt, vilket garanterar massiva reningsprocesser och eventuell förlåtelse / brottslingar kommer att få desperat behövd healing och rådgivning för att bota sina förvridna sinnen.

Tänk på att de detaljer som ges här sannolikt INTE är en exakt beskrivning av allt som kan hända. Men dessa är de grundläggande planerna, så som de uppfattas just nu. Vissa aspekter av denna plan kommer emellertid att inträffa. Människans fria vilja spelar en central roll i denna process och planerna kommer att genomföras på ett flexibelt sätt som kan ändras fortlöpande beroende på de framsteg vi gör under THE EVENT.

Detta ”event” är inte avsett att vara ett slags revolution där oskyldiga människors liv riskeras.Av den anledningen har vi engagerats för att garantera en fredlig övergång. Denna massiva insats kräver det slags precision som endast Gudomligheten själv kan besluta om.

Det är nu dags att alla människor på denna planet förstår att dessa kommande framtida förändringar inte utförs av några galna människor som skulle kunna ta fel beslut med blodsutgjutelse som en konsekvens.

Den kommande ’Händelsen’ kommer INTE att vara en blodig revolution. Själva Händelsen är en laglig brottsbekämpning enligt befintliga planetariska lagar. Dessutom är detta ett genomdrivande av den ”Galaktiska Kodexen”. Samma dag som ”The Event” sker kommer hela världen att informeras att det nu är fred på jorden och att jordens folk befriats.

Vi måste alla behålla vårt lugn och stödja denna övergångsprocess till ett harmoniskt och fredligt samhälle. Vi kommer att behöva all hjälp vi kan få, från människor i hela världen, för att garantera våra framgångar.

Just nu vet världens nuvarande politiska ledarskap troligen ingenting om de planerade förändringarna. Ett fåtal av världens betydande politiska brottslingar och spelare kommer fortfarande att inneha inflytelserika positioner efter THE EVENT. Därför måste vi inse att de verkliga förändringarna kommer att genomföras av oss berörda medborgare som är engagerade att finna lösningar. När vi löst världens problem måste vi följa upp med åtgärder för att manifestera förändringarna i det Nya samhället.

Tänk på att de kommande förändringarna blir snabba och kraftfulla. Även om många av de omfattande planerna kommer att genomföras gradvis kommer mycket annat, såsom massmedierna, att befrias omedelbart. Detta kommer att rätta till vissa saker och lugna människor runtom i världen. För det mesta kommer laglydiga civila myndigheter att erhålla förberedd och ansvarig vägledning för ledarskap och detta gäller även allmänheten. Detta kommer att förmedlas via befintliga medieformer. Tidningar, TV, radio och vissa webbplatser kommer att utgöra den mest effektiva och omfattande källan till kunskap om vad som sker.

Vi måste stödja och stärka dessa fredliga direktiv av hela vårt hjärta. Du kan vara förvissad om att människor vanligtvis är lugna och välmenande. Tänk på att 90% av världens människor inte vet orsakerna till ”THE EVENT”. Inte heller kommer de att ha en aning om vad som sker eller varför.

TV kommer att avslöja sanningen för dem över tid eftersom Ljusets krafter kommer att styra satelliterna och kommunikationssystemen. Det fåtal mediemoguler som i hemlighet äger hela världens massmedia och är ansvariga för systematisk tankekontroll (t.ex., Murdoch, Rockefeller och Rothschild) kommer antingen att arresteras eller göras maktlösa. Deras censur kommer att avlägsnas allteftersom civila myndigheter garanterar distribution av sanning från tidpunkten för THE EVENT till tidens ände. De Elit-kontrollerade nyhetsuppläsarna (MK Ultra-offer) även kända som nyhetsankare, kommer att ersättas av ansvariga reportrar. Satelliterna kommer att kontrolleras av Motståndsrörelsen och andra stödjande krafter.

Media kommer att ge oss en ärlig detaljerad rapport om vad som händer mycket snart efter arresteringsprocessens påbörjan. Detta kommer förhoppningsvis lugna befolkningen och säkerställa att folk får den information som kan hjälpa dem och deras familjer.

Vad kan du göra innan THE EVENT

Vi kommer att njuta av både en fredlig befrielse av planeten samtidigt med en ljus och vacker framtid för hela mänskligheten.

Eftersom vi inte vet exakt dag, månad eller år för THE EVENT vore det klokt att följa några enkla försiktighetsregler:

 1. Se till att ha ca 2 veckor extra förnödenheter av mat och vatten redan nu.
 2. Se till att du och dina nära och kära har adekvat tillgång till de mediciner som kan krävas.
 3. Håll extra pengar gömda i ditt hem.
 4. Tanka ditt fordon när bränsletanken är halvtom.
 5. Håll kontakten med denna webbplats för uppdateringar.
 6. Utbilda dig själv, dina vänner och familjemedlemmar.
 7. Gå med i en av de 6 arbetsgrupperna på denna webbplats och hjälp till med befrielsen av vår vackra planet.
 8. Träffas i grupper varje söndag och utför den Planetariska Befrielsemeditationen och fokusera på att åkalla Den Gudomliga Gudinnans energi. Se information på 2012Portal.blogspot.com.
 9. Var noga med att förbli lugn och centrerad och att uppmuntra andra att vara detsamma, de kommer att leta svar och du kommer att kunna hjälpa dem – studera därför och förbered dig att stå till tjänst.

Efter THE EVENT

De faktiska arresteringarna av Elit-medlemmar kommer inte att ta mer än 72 timmar och genomdrivas som en snabb upprensning över hela världen. Men den mänskliga faktorn måste beaktas och de inledande arresteringarna kan ta längre tid. Hela processen förväntas inte pågå mer än 2 veckor. Arresteringar av mindre betydelsefulla underhuggare kan pågå några månader!

Under denna 2-veckors-period kommer bankerna att hålla stängt. Förhoppningsvis släpper vid den här tiden mediainstitutionerna fram massor av bevis för de omfattande kriminella handlingarna utförda av bankerna. Kriminella handlingar som både är kända och okända för allmänheten. Det kommer som en lättnad för många och fängslande nyheter för alla. Överlag kommer detta att stärka kampen och fungera som en sporre för förändring.

Vad som sker härnäst berör hela mänskligheten. Hur snabbt och hur väl mänskligheten anpassar sig till dessa världsomspännande avslöjanden angående arresteringarna av dessa brottslingar kommer att avgöra nästa steg i vår planets utveckling. Det kommer säkerligen att leda till förnekande, chock och ilska över vad som har pågått. Hämndbegär och våldshandlingar, eller överdrifter, tolereras inte. Vi hoppas att vår grupp kommer att bidra till att utbilda befolkningen och förebygga rädslobaserade reaktioner och fientliga åtgärder!

De plötsliga drastiska förändringarna i samband med EVENTET kommer att medföra kaos för några och lättnad för andra. Gråt och tandagnisslan kan förväntas hos många, men vi är starka och vi måste hantera skärvorna av våra splittrade trossystem och verkligheter. Vi kan sätta ihop dem igen till de rättfärdiga och rena uttrycken av kärlek och skönhet som kommer att utgöra en källa till glädje. Det förväntas att många av de gamla tankemönster som handlar om rädsla för förändring kommer att finnas kvar hos de flesta människor. Ha ingen rädsla eller apati i detta avseende eftersom ljusets seger är garanterad och vår planets frigörelse från tyranni är en anledning att fira! Vi på planeten som helhet kommer att bidra till en ny ljus tidsålder ej tidigare upplevd i den här världen sedan dess skapelse!

Nedan beskrivs några möjliga scenarier som kan utvecklas efter THE EVENT. De utsagor och idéer som presenteras här kan tyckas vara fantasi för vissa, paradis för andra och t.o.m. helvetet på jorden för några. Avsikten är inte att diktera vad som kommer att hända men att förbereda dig för några av de eventuella förändringar som kan uppstå.

Militär närvaro

Förhoppningen är att inom kort efter arresteringarna kommer militären att kunna dra sig tillbaka och den tillfälliga förvirringen kommer att upphöra. Militären och polisen kan öka sin närvaro från början men beordras att förbli fredliga. Överträdelser kommer att åtgärdas. Vi hoppas att befolkningen kommer att vara mindre benägen att överreagera och gripas av panik när den elektroniska barriären, Eliten och skrämselmedia har satts ur spel. Din hjälp i den här processen är livsviktig!

Arbete och ledarskap

Världens befolkning kommer uppmuntras att gå tillbaka till arbetet allteftersom planerna på att återställa styrelseskick av folket och för folket fortskrider i snabb takt. Det kommer högst sannolikt att bli nyval kort efter frigörelsen. Men, urvalet till befattningarna kommer inte att baseras på pengar utan valprocessen kommer att vara rättvis och transparant i sin öppenhet och ärlighet. Det kanske blir så att man måste delta i möten för att ta reda på vem och vad man röstar på! Tänk dig att ingen längre röstar efter de slogans och slagord de hört på TV. Det kanske blir så att om du väljer att inte gå på möten där du tar reda vem och vad du röstar för, får du inte lov att rösta. Varför tillåta att någon röstar på en kandidat bara för att de gillar vederbörandes namn?

Banker

Efter det att bankerna öppnar igen kommer allmänheten fortfarande att ha kvar sina pengar. Brottslingar och ”banksters” (banker + gangster = bankster, övers. anm.) och de riktigt stora aktiemanipulatörerna kommer däremot upptäcka att de inte har några pengar! Dessa biljoner (amerikanska dollar) kommer att användas för något gott. Det planeras etablering av världsfonder för att säkra att världens hemlösa får mat, kläder och någonstans att bo. De gamla, sjuka och svaga kommer att få hjälp först. Världens bortrövade och oönskade barn kommer att finna kärleksfulla familjer. Ställen kommer att skapas där healing och omvårdnad ges till alla som lidit under de gamla bedrägliga regimerna i världen.

Vetenskap

Vetenskapen kommer att avslöja de undertryckta idéerna och den falska bilden ang. läran om naturkrafterna och vi kommer att lära oss sanningen om vad som händer i yttre rymden. Vetenskapsråd kommer att fastställa vilka teknologier som är skadliga och giftiga och dessa kommer att förbjudas. Alternativa lösningar kommer att eftersträvas och väljas av de som är bäst lämpade för uppgiften. Många karriärer kommer att avslutas och stora förändringar i världens arbetsmarknader förutses.

Nya teknologier

Nya teknologier kommer att släppas för att skapa inte bara fri energi men avancerade kommunikationsresurser över hela världen. Satelliter kommer att ompositioneras och rymdskrot rensas bort. Naturens underbara hemligheter kommer att avslöjas för att bota många sjukdomar. Sanningen om varför vi blir sjuka och hur våra tankar skapar vår verklighet kommer att undervisas öppet och orsakerna till många sjukdomar och ohälsa i våra samhällen kommer att utrotas omedelbart och många människor kommer att snabbt finna lösningar på smärta och lidande.

Vatten

Vi kommer att rena jordens element och vattenmassorna och luften kommer att renas och helas. Enorma vattenprojekt kommer att sättas igång. Dammar kommer att tas bort och vattnet får flyta såsom naturen tänkt sig. Ofantliga avsaltningsfabriker kommer att byggas och öknar bli bevattnade. Människor kommer aldrig att gå hungriga eller törstiga igen.

Omställning

Gamla förlegade och värdelösa teknologier kommer att gå till återvinning då vi skapar hållbara och livsdugliga miljöer som är i harmoni med naturen och våra vänner djuren. Tids nog kommer människor inse att det är dags att aktivera sig och bli en del av lösningen. Många människor kommer bokstavligt talat explodera av kreativitet och utvecklingen förväntas gå väldigt snabbt.

Produktion av livsmedel

Giftiga livsmedelsanläggningar kommer att ställas om för att tillhandahålla hälsosam lokal kost till sina kommuninnevånare. Genetiskt modifierade livsmedel kommer att elimineras. Monsanto och andra företag kommer att stängas och de ansvariga kommer att ställas till svars. Inga fler insektsmedel eller bekämpningsmedel kommer att tillåtas. Den fruktansvärda behandlingen av djur i slakthusen kommer att förbjudas och folk kommer att inse hur fel vi betett oss och alla på planeten kommer så småningom att bli vegetarianer. Lejonet och lammet kommer att ligga sida vid sida.

Fackföreningar

Med tanke på all den information som plötsligt blir tillgänglig kommer yrkesgrupper och föreningar inom olika teknologiska yrkesområden troligtvis att skapas över hela världen för att ta itu med uppgiften att skapa ny utrustning åt vårt samhälle. När de undertryckta formerna av kommunikation och energiteknologierna öppet avslöjas kommer det att behövas djupgående systemanalyser och handlingsplaner. Väg-, vatten- och samhällsbyggnad kommer att bli av yttersta vikt för att återföra jorden till hennes ursprungliga skick. Massor med alternativa transportprojekt kommer att sättas igång och resultatet blir ren luft och mindre stress för hela planeten. Tillsammans kommer vi upptäcka att vi är jordens väktare och kulturen kommer att förändras dramatiskt och fastställa vår födslorätt och vårt ansvar.

Nya jobb

De enorma förändringarna som behövs för att göra vår värld hållbar, giftfri och livsduglig kommer att kräva att vi gör om vårt samhälle helt och hållet och skapar helt ny utrustning. Många företag och jobb kommer att försvinna och vissa av dem försvinner nästan över en natt. Ekonomisk hjälp kommer att ges åt dem som blir utan jobb. Arbetsförmedling kommer att vara högsta prioritet för att försäkra att folk får en chans att tjäna sina medmänniskor på trygga och produktiva sätt. Mängden nya och humanitära projekt kommer att vara så omfattande och långtgående att ingen kommer att sakna uppgifter.

Religioner

Världens religioner kommer att mötas av obehagliga konsekvenser då sanningen om de lärare de påstås representera blir avslöjade. Den andliga kärnan av dessa budskap kommer att förbli intakta som de uppenbarelser av kärlek, sanning, harmoni och frid/fred de egentligen är. De andliga uppenbarelsernas sanna innersta väsen kommer att bli prisade. Men dogmatiska system, döda ritualer och kontrollaspekter av religionerna kommer att avslöjas som de avskyvärdheter de är. För många rättrogna som inte har etablerat en sann kontakt med sitt inre ljus kommer detta att skapa förtvivlan. Det kan inte undvikas eftersom Skaparen aldrig menade att någon, varken människa eller präst eller bok skulle agera som tolk åt de levande gudsord som finns inom oss alla.

De som har försökt utnyttja sina självutnämnda maktpositioner som ”Religiösa ledare” för profitbegär och t.o.m. berömmelse kommer att få se sina besittningar snabbt förfalla.De gamla lärornas verkliga och sanna essens kommer att återupplivas allteftersom prästerskapets bedrägerier och lögner avslöjas för vad de är. Undertryckandet av forntida skriftrullar och den sanna innebörden av de stora mästarna kommer att förklaras i sin oförfalskade form.

De viktiga visdomsbudskapen från forntiden och senare tid kommer att aktualiseras. Ljusets och kärlekens härkomst som har förblivit intakta men dolda kommer nu att fortsätta blomstra mot bakgrund av den nya tiden i frihet. Det kommer att byggas nya tempel för att främja den avancerade vetenskapen om andlig tillväxt. Härliga platser för skönhet kan manifesteras där varelser kommer att glädjas tillsammans och prisa Gud. Dessa kommer inte att vara religioner eller sekulära kulter som syftar till att söndra och förstöra andra folk genom att förneka andras synpunkter. Manipulationsfusket kommer att exponeras och ingen kommer att kunna sätta sig över andra för kontroll. Verkligt andligt ledarskap kommer att uppvisas av dem som lever exemplariska liv i balans med sig själva, naturen och världen omkring dem.

De troskyldiga och ärliga sökarna och anhängarna av olika religioner får lära sig ta ansvar för sin egen andliga utveckling och inte förlita sig på att andra talar om för dem vad de ska tro på. De flesta av de troskyldiga, trogna anhängarna har ärligt uppsåt och en uppriktig vilja att göra gott. Det är deras handlingar som har gjort det möjligt för prästerskapen att förbli livskraftiga så länge. Hela mänskligheten har lärt sig mycket om vad som är sanning genom de sekulariserade religionerna, trots de vidriga perversiteter prästerskapen har uppviglat till. Även inom prästerskapen själva finns det fullt med oskyldiga offer för falsk information och falska koncept. Det kommer att göras fantastiska framsteg i andlig utveckling och dessa kommer att läras ut öppet och fritt till hela världen.

Gränser

Detta kan vara svårt för vissa människor som programmerats fullständigt av rädsla och brist på förståelse att vi är alla ett folk, och att det inte finns några gränser. Omedelbart efter ”EVENTET” kommer gränser och vägspärrar att upphöra. Det kommer inte att finnas några som helst begränsningar någonstans i världen. Trots allt finns det ingen som äger jorden och det finns inga linjer dragna utom på kartor och i människors begränsade tänkande. Det blir inga fler TSA-övergrepp och du kan behålla skorna på dig! Om detta är alltför radikalt för dig – då är jag ledsen men du måste vänja dig vid det. Det är en av de stora lögner och program som används för att hålla folk åtskilda och i rädsla, och detta kommer att upphöra.

Lagar

Det är lagstiftarna som skapade lagbrytarna och de flesta lagar som stiftades under nuvarande bedrägliga politiska system kommer att upphävas. Folkrättens påbud kommer att återlanseras i samhället och läras ut i ny fräsch form. Den blir en källa till glädje. Fängelsesystemet som det ser ut idag kommer att upphöra och de flesta fångar släpps omedelbart. Vissa fångar kommer att behöva rådgivning och de kommer att bli rehabiliterade. Program för att återinföra dem i samhället efter de har blivit helade från sina destruktiva tendenser kommer att välkomnas av alla.

Penningsystemet

Den finansiella världen kommer att förändras så drastiskt att alla människor kommer att upphäva en suck av lättnad. Utom kanske de som på ett ojust sätt tjänat pengar på och dragit nytta av andra. Aktiebörserna kommer att stänga för alltid och företag blir tvungna att köpa tillbaka sina aktier. Många företag och de flesta banker kommer att upphöra existera i sin nuvarande form. Det kommer inte att finnas några kreditkort.

Ett öppet och transparent finanssystem, uppbackat av äkta guld är det första steget. Sedan, när pengagalenskapen blivit uppenbar, och det universella ekonomiska systemet framgångsrikt har införts, kommer människor att bli helade. Medan vi lär oss ett sunt förhållande till finanslivet, blir själva pengarna så småningom ersatta av ett kreditsystem. Detta innebär att du inte behöver gå omkring med pengar på fickan. Det här är inte kontrollversionen av NWO (New World Order innebär en världsregering som strävar efter full kontroll =övers. anm.) men ett öppet och övervakat system där de som bryter mot reglerna omedelbart blir avsatta från ansvarspositioner. Man kommer inte tillåta att det mixtras med det nya systemet. Det är vår förhoppning, att när det nya systemet genomförs, så kommer de flesta människor att vara befriade från det gamla förhållningssättet, det som skapade ett sjukligt habegär efter materiella ting. Osäkerhet och rädsla för att inte ha tillräckligt, och som orsakade denna sjukdom av stöld och girighet, kommer att helas.

Skatter

Världens skattesystem, som är en annan form av förtryck och kontroll av jordens befolkningar kommer att elimineras mycket snart efter THE EVENT.De har använts för att finansiera vår förstörelse och medlen kommer att användas på ett bättre sätt efter THE EVENT. Det finns planer på att införa en omsättningsskatt på alla nyinköpta artiklar. Det har föreslagits att denna skatt kommer att vara ca 15% men förslaget kommer att bearbetas och komma överens om när vi går vidare med dessa förändringar.

Mänskligheten kommer inse att det verkliga målet i livet inte är att samla på fysiskt guld men att förverkliga den alkemiska processen att omdana sig själva till representanter för gudomlig vilja och kärlek. Genom att hjälpa andra och underlätta gemenskapens lycka och framgång kommer vi upptäcka att vi alla är Ett.

Nya löner

Det är mycket möjligt att det inte längre kommer vara stora skillnader i ekonomiska ersättningar/löner. Med andra ord sätts det en gräns för hur mycket en person kan tjäna jämfört med en annan. Lagen om balans är inte betjänt av att någon i en del av världen tjänar 2000 gånger mer än vad någon annan tjänar för sin arbetsinsats. Just nu är skillnaden mellan olika arbetstagare i vissa fall 10-tals miljoner!

Obegränsat överflöd

Innovation och välstånd och överflöd kommer att uppmuntras och firas. Det kommer inte att finnas någon gräns för lyx och kvalitet. Konst och musik, vetenskap och utbildning kommer att genomleva ett paradigmskifte och detta kommer i sig själv att skapa en känsla av mening och hopp för världens befolkning.

Gå till avsnitt Tre: Vem ska du kontakta?