Teknologi


Verksamhetsmål:

Att inspirera och definitivt förbättra  mänsklighetens överlevnad genom att göra informationen om fri energi allmänt begriplig, tillgänglig och användbar. Individer med bidrag till Teknologigruppen kan delta genom att kontakta oss

En ny energi kommer att driva Jorden
En ny energi kommer att driva Jorden

En ny energi kommer att driva Jorden

Vision:

För ca hundra år sedan lanserade Nikola Tesla ren, obegränsad fri energi att levereras utan kablar som en gåva till mänskligheten. Vid tidpunkten för The Event kommer en sådan dröm att förverkligas. Redan nu finns det ny-energi-enheter som genererar ren, och praktiskt taget fri energi, från det så kallade ’Nollpunkts-fältet’ genom magnetism, resonans, genom kall fusion, plasma-fusion, och från vatten. Vissa rena energienheter finns nu som kontinuerligt kan ladda elmotorer för bilar och andra applikationer.

Sådan fri energi kan och kommer att levereras trådlöst till den exakta platsen där den behövs mest. Energi innebär frihet; energi betyder liv. Visualisera grönskande gårdar i öknen; mat, vatten och medicinsk vård till de sjuka och svältande i Afrika och andra landsbygdsområden. Rent, friskt vatten kan genereras eller renas från förorenat vatten där det behövs; utan kemikalier eller tillsatser.

WaterTreatmentNu finns även teknologier som kan avlägsna diverse smittämnen och föroreningar från miljön, inklusive biologiska, petrokemiska, och kärnkraft.

 

 

Vi kan frikoppla våra hem och fabriker från elnätet, koppla bort skadliga smarta mätare och njuta av mer fritid att vara kreativa, utan att behöva arbeta så hårt för att betala våra elräkningar. Kreativa självförsörjande samhällen kommer att blomstra med denna typ av energi. I luften på marken och i vattnet kommer vi att resa och transportera utan miljö- och ljud-föroreningar. Resor blir säkrare, eftersom proaktiva kollisionsdetektorer kommer att förhindra olyckor. Transportsträckan för de flesta fordon kommer att öka kraftigt, eftersom behovet att ladda upp eller fylla på bränsle kommer att minska eller helt försvinna.

 

Första fasen

Man har fullständigt missuppfattat hur mycket Ny Teknologi det finns och hur snabbt den kan föras in i våra liv i samband med The Event. Ny teknologi påskyndar lindring till de sjuka och svältande samt vidmakthåller befintliga elnät – livsuppehållande system kommer att vara kritiska i samband med The Event. Delar av Afrika, ö-nationer som Haiti och andra fattiga områden i hemlandet och utomlands får omedelbar tillgång till ny teknologi. Mat, rent vatten och medicinsk hjälp kommer att levereras och administreras i mobila kliniker och permanenta sjukhus-energicentra i städer och byar. Föroreningar och miljögifter kommer att elimineras.

Lidande och svält kommer att utrotas. I de utvecklade länderna måste kraftverk som använder giftiga och undermåliga källor såsom fossila bränslen och kärnkraft ersättas med ny-energi-källor, samtidigt som de förblir anslutna till elnätet (trådbundet). Många av oss kommer inte att känna av några förändringar alls, men energikostnaderna reduceras kraftigt. Alla livsuppehållande system kommer att bibehållas. Lastbilar, bussar och bilar kommer att uppgraderas för fri-energiteknologi om de förbränner fossila drivmedel, eller om de drivs med el kommer de att utrustas för ren teknologi som laddar dem hela tiden. Mängden fordon kommer att kraftigt öka, medan kostnaden för att driva dem kommer att minska. Allt som förorenar kommer att ersättas vid denna tid för att underlätta läkning och avgiftning av planeten. Dessutom kommer mobila avgiftnings- och renvatten-generatorer att etableras.

 

Framstegsspiral

Allteftersom grundläggande behov uppfylls och energikällor inte längre förorenar kommer mer ekologiska, rena, effektiva och hållbara teknologiska enheter att tillverkas i veckor och månader efter The Event. Fri-energi-enheter för våra hem och företag kommer att erbjudas till rimliga kostnader så att vi kan fullständigt frikopplas från elnätet. Självförsörjande, gröna och oberoende nya kreativa samhällen, såsom
SuzyStarCommunities Suzy Star Creative Communities,  New Earth Project eller The Venus Project  kommer att dyka upp, utnyttja ny teknologi för deras tillverkning och energibehov.
Så småningom kan det trådbundna elnätet, som är fult och slösar energi, avlägsnas helt.  Bilar, lastbilar och bussar kommer så småningom att ersättas med säkra, kollisionsförebyggande fordon som hovrar eller flyger, vilket innebär att vägar inte behövs längre. På så sätt kan våra ’asfaltdjungler’ ersättas med syreberikande vegetation, träd och gårdar för att främja och livnära oss och försköna våra liv

.

Kommunikationsnav

Denna sida kommer att fungera som ett kommunikationsnav för ny teknologi. Den kommer att utbilda, informera, nätverka och tillhandahålla länkar allteftersom ny teknologi blir tillgänglig för användning i de kommande veckorna och månaderna. Fri-energi-enheter för både hushålls- och industriavfall, resor, transport, kommunikation, avgiftning och andra områden kommer att förtecknas här.  Frågor om teknologi kommer att besvaras och uppfinnare kan dela med sig av metoder, behov och genombrott här.

Använd deltagarformuläret om du vill kontakta oss