‘Att förenas med ”Jag Är Anden”’ ~ MYCKET VIKTIGT NU

TZ här; Detta är vad Cobra säger just nu

”Nu är det av yttersta vikt för alla Ljusarbetare och Ljuskrigare att anropa och förankra ljuset så mycket som överhuvudtaget är möjligt, även om jag är fullt medveten om att vi är testade bortom alla gränser. Här är ett utmärkt och effektivt exempel på hur man gör detta:”

Ärkeänglars och Devors blogg – Att höja din Vibration genom pelaren av rent vitt ljus – Att förenas med ”Jag Är Anden” vid Jag-är-Den-Jag-är-tronen – 11-2-13

Mina ljusbröder, det här är Mikael.

Den som färdas på upplysningens väg kommer sannolikt finna motstånd och umbäranden utströdda på vägen för att testa en. Det gör en starkare och skänker visdom. När man klarat av testerna utvecklas man ännu mer. Motståndet är som ruttna ägg, och rädslan för att se motståndet i ögonen är som lukten av ruttna ägg. Man kan alltså bli kvitt lukten genom att göra sig av med ägget. Att i förväg spänt gå igenom vad och hur man ska göra, bli rädd och ängslig för att konfrontera motståndet, allt sådant får en att må sämre och fördunklar ens ljus. Problem och motstånd gör sitt genom att få mänskligheten att tappa uppmärksamheten på ljuset. Och dock, just genom att distrahera en gör de en starkare. Genom ens strävan att bli av med dem får man förnyad inre styrka och blir mer fast besluten att följa ljuset. Ju mer ljus man rymmer inom sig, desto större förmåga har man att handskas med framtida distraktioner och motstånd. När man utvecklas andligt gör man sig värd mer ljus och med det följer en förmåga att överkomma allt motstånd.

När man inser att motståndet enbart är en distraktion och distraktionen ett sätt att försena en, så kan man se till att varken bli distraherad eller försenad. För bästa resultat tänker jag nu lära ut följande metod: att åkalla Pelaren av rent, vitt ljus att omsluta en. Syftet med Pelaren är att den ska höja ens vibrationsfrekvens som hjälp till kontakt med Källan. Då blir man inte längre så lätt distraherad eller påverkad av problem och motstånd. Motstånd kan bara påverka en negativt om man tillåter det. Att man tillåter det få så stor påverkan beror på att man känner sig ensam, övergiven, rädd och helt villrådig vad det gäller att klara av det.

När Pelaren är färdigskapad  och man befinner sig inne i den permanent påverkas man inte längre av rädslan att misslyckas, känna sig ensam, avvisad och åtskild. När man är inne i Ljuspelaren får man kontakt med den fullkomnade ”Jag Är Den Jag Är”-Anden, Gud som tagit form. Det är Guds Ande som tagit individuell form och vistas i den trettonde dimension av vår verklighet. Via ens tolfte chakra kan man få kontakt med den dimensionen och uppleva den fullkomnade ”Jag Är Den Jag Är”-Anden genom att förenas och bli ett med den.

Detta är det kanske allra viktigaste steget när vi återvänder till den ursprungliga, gudomliga planen som är perfekt. Enligt den gudomliga planen såsom Gud ursprungligen skapade den skulle vi alltid och under alla förhållanden stå i kontakt med Gud och med det rena vita ljuset. Då skulle det inte kunna finnas någon separationsångest eller ensamhet. Den fullkomnade ”Jag Är Den Jag Är”-Anden, också känd som ”Jag Är” Anden eller bara ”Jag Är”, kallas också den magiska, lysande, strålande, segerrika Anden.

Gör så här för att förändra energin i och runt dig och höja din egen vibration till högre ljus: varje morgon när du går upp, så kalla Pelaren till att bilda rent, vitt ljus omkring dig. Gå in i ljuset och gör så att du blir ett med ”Jag Är” Anden. Gör om det på kvällen innan du somnar.

Meditation för att ta emot och hålla kvar rent ljus och förenas med ”Jag Är” Anden.

Jag ger här ut en metod som hjälper till att lyfta ens vibrationer till högre ljus och ständigt hålla en beskyddad i det rena vita ljuset från ”Jag Är”. Dra nu ett djupt andetag och sitt eller ligg i en bekväm ställning för att börja meditationsövningen.

Åkalla så här:

”Jag åkallar Pelaren av rent vitt ljus och ber den stråla ner över mig och omsluta mig. Jag åkallar ”Jag Är Den Jag Är”-Anden. Jag ber ”Jag Är Den Jag Är”-Anden förenas med mig och bli ETT med mig.”

Det kan vara svårt att känna någon förändring eller skifte i ens eget energifält till en början. Då är det viktigt att man är ihärdig och fortsätter med att be Ljuspelaren omsluta en. Ibland har ens vibration blivit så långsam att närvaron av ”Jag Är Den Jag Är”-Anden inte kan nå en. Det beror på att det finns en viss energivibrations nivå  som utgör en gräns för hur långt ner närvaron brer ut sig. Så därför måste man höja sin egen vibration till en nivå som når upp till närvaron. Ljuspelaren höjer vibrationerna runt omkring en, och när man står inne i den löses ens lägre vibrationerna upp och man börjar växa i ljus och energi.

Man kan åkalla Ljuspelaren, Cylindertunneln, Ljustunneln: vad man kallar det spelar ingen roll. Det viktiga är att man omger sig själv med ljus och tillåter att det höjer ens vibrationer. Visualisera hur Anden väntar på dig högst uppe på Pelaren (Cylindern/Tunneln). Se den verkligen för ditt inre. Låt ditt hjärta övertyga ditt tänkande att den är där. Börja så få energin röra sig uppåt genom kronchakrat på hjässan.

Flytta dina energier uppåt inne i Ljuspelaren, i riktning mot högre ljus. Det finns charkan ovanför huvudet (åttonde t.om. tolfte chakrat). Visualisera hur energin rör sig upp till ditt åttonde chakra, pausar för att ge energi åt chakrat, och tar sig sen vidare till det nionde. Gör likadant med det tionde, elfte och tolfte chakrat. På det viset rör sig energin från chakra till chakra för att nå upp till det tolfte chakrat i vår verklighets trettonde dimension, till ”Jag Är Den Jag Är”-tronen. Där möter du ”Jag Är” Anden. ”Jag Är” Anden, som är essensen av Gud i manifesterad form, sitter på ”Jag Är Den Jag Är”-tronen.

Visualisera nu hur du går fram för att möta ”Jag Är” Anden, och hur du förenas och blir ett med den. Anden har en förandligad kropp som utstrålar rent ljus. Skimrande ljus strålar ner överallt ifrån. Pausa och meditera ett tag medan du badar i ”Jag Är” Andens energier.

För varje gång du gör det här kan du absorbera en högre ljusnivå tills du börjar bli uppfylld av och förkroppsligar ljuset från ”Jag Är Den Jag Är”-Anden. Då kan du bli inbjuden att sitta på ”Jag Är Den Jag Är”-tronen och absorbera ljuset till fullo. När du upplever att du blivit helt och hållet förenad med Anden kan du be den följa med dig ner in i din kropp. Gör det i tre omgångar:

Steg 1: Du träffar, förenas med och blir ett med ”Jag Är” Anden. Få med Anden tillbaka och fyll din kropp med dess närvaro, från hjässan hela vägen ner till fotsulorna, och sedan hela vägen ner till Moder Jords kärna.

Steg 2: Flytta dig nu uppåt inne i den vita Ljuspelaren igen, upp till ”Jag Är Den Jag Är”-Anden och låt era energier blandas, förenas och smälta samman till en Enhet. Dra så ner energin och låt den fylla varje chakra i din kropp och ditt väsen, ner till fotsulorna och vidare ner till Moder Jords kärna.

Steg 3: Gå tillbaka upp på samma sätt, och när du har blivit ett med ”Jag Är” Anden så ställ dina frågor. När du ställt alla frågor du har så lyssna på vadhelst för svar som kommer. De svar du inte får här kommer istället senare när du behöver dem. Fyll så på din kropps energilager genom att ta med den förenade, absorberade ”Jag Är Den Jag Är”-essensen ner in i din kropp.

Praktiska tillämpningar av övningen: När du är mitt i ett möte, ett gruppsamtal, eller tillsammans med en klient, patient, familjemedlem eller ett barn och det känns som att det du säger inte når fram, eller att du tappar fokus, dra dig då undan en stund för att samla dig. Gå till toaletten ifall det är enda chansen att få en stunds privatliv. Ge dig själv ett fint ögonblick av Enhet för att få ordning på dina tankar och gör ovannämnda övning. Det kommer att ta dig några minuter att gå igenom stegen till en början, och det kan ta ett tag innan du känner någon verkan. Men i och med att du övar på och blir förtrogen med stegen så kommer du få uppleva att det går snabbare. Du kan nå så långt att resultatet kommer omedelbart.

För att återvända till Enhet och bli fri från separationen från den, måste man först förenas med och bli ett med den aspekt av Gud som tagit form: ”Jag Är Den Jag Är”-Anden. Troligen visar sig den strålande Gudsgestalten i människoform. Den kan se androgyn ut eller manlig eller kvinnlig, det är helt och hållet ens privata, individuella upplevelse. Den som inte rent faktiskt ser Gudsgestalten kan istället få ljusglimtar eller ljusblixtar eller känslor av lugn och frid i kroppen. Man kanske får en varm, mysig känsla som av att ha återvänt till ett hem fullt av kärlek.

”Jag Är Den Jag Är”-Anden är ens gudomliga rättighet. ”Jag Är Den Jag Är”-Anden innehåller essensen av Enhet. Du kommer att återvända om och om igen till ”Jag Är” för att lära känna och minnas Enhet. Resan till Ett-med-Gud och till att uppnå slutgiltig upplysning går via denna Gudsgestalt.

I den strålande närvaron av  ”Jag Är”,

jag är er broder Mikael. Så är det.

Utdrag från: Path to Enlightenment Book I, The Pillar of Light – pp 48-60

Mer på: http://www.nasrinsafai.com/angels/archangel-michael/

http://archangelsanddevas.wordpress.com/…/raising-your-vib…/

Källa:
https://higherdensity.wordpress.com/…/merging-with-i-am-pr…/

Återpublicerad på PFC den 23:e april 2017 kl. 21:03 UTC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here