Media-handlingsplan för The Event

Prepare for Changes främsta syfte är att hjälpa till att genomföra The Event så smidigt och fredligt som möjligt och här kommer media att spela en central roll, särskilt de första dagarna och veckorna. Alla massmedia kommer att hindras kontakta sina lednings-/maktstrukturer och istället omedelbart användas av Ljuskrafterna för att förmedla klar, tydlig information om vad som egentligen händer. Detta är ytterst viktigt eftersom media annars skulle frammana rädsla hos folk med eventuella våldsamheter och svårlösliga konflikter som resultat. Att väldigt snabbt, via massmedia, ge tydlig och lättillgänglig information åt allmänheten vid tidpunkten för The Event är den allra viktigaste och avgörande punkten för att bibehålla lugn och harmoni, och för att åstadkomma det på ett effektivt sätt krävs förståelse av situationen:
  • Alla kända personligheter i massmedia är antingen direkta offer för tankekontroll, eller helt enkelt så djupt indoktrinerade och programmerade att ingen av dem kommer att kunna återge den faktiska sanningen. Därför kommer det bli nödvändigt att andra tar över deras jobb.
  • Personer inom den positiva militären och Motståndsrörelsen kommer inte att kunna göra det här jobbet eftersom det hos många av oss skulle väcka en massiv rädsla att det handlar om en militärkupp. En sådan rädsla skulle kunna resultera i våld. Därför behövs det civilpersoner som gör jobbet. Detta faktum gäller alla aspekter av Prepare for Change. Motståndsgrupperna och militären kan inte ensamma utföra allt arbete eftersom då är det risk att folk blir rädda och tar till våld. Motståndsrörelsen och den positiva militären kommer att göra väldigt mycket men de kommer trots allt behöva vår medverkan. Starka medborgarorganisationer och samhällsinsatser är bland de effektivaste medlen att avdramatisera en spänd atmosfär de första dagarna och veckorna efter The Event.
  • Följande fakta måste nödvändigtvis komma till allmän kännedom för att förhindra att läget blir spänt och folk blir uppjagade: *Detta är inte en kupp. Detta är inte undantagstillstånd. Ingen försöker ta över landet. Detta är lagliga arresteringar och massor med bevis som rättfärdigar arresteringarna finns tillgängliga och kommer att presenteras här och nu. En sann demokratisk process har satts igång och nya val kommer att hållas så snart som möjligt. Era pengar har inte försvunnit. Vad det handlar om är att finanssystemet har blivit så korrumperat av brottslingar att hela det datasystem det baseras på måste startas om så att alla de orättvisa och illegala finansprogram datasystemet innehåller ska kunna raderas, och stulna pengar återlämnas till dem de tillhör. De stulna pengarna tillhör varenda en av oss här på Jorden. De här pengarna har stulits från oss via skatter och på andra sätt under århundraden och de kommer att fördelas och delas ut till varenda människa på Jorden så snart finanssystemet öppnar igen om ett par dagar.*
    *Inga som helst lagar kommer att påtvingas er. Ert öde ligger i era egna händer genom en sann demokratisk process*.
    *Vi behöver er hjälp, alla måste hjälpa till, för att kunna garantera att det går fredligt till och att alla blir väl omhändertagna under denna övergång.* Ni behöver inte citera oss ordagrant, det viktigaste är andemeningen i texten.
  • När The Event inträffar kommer de flesta inte kunna ta till sig all information på bara ett par dagar eftersom de är så fast i tilltron på den styrande matris-baserade världsuppfattningen. Att prata om mer djupgående saker som icke-fysiska och utomjordiska företeelser (galaktiska krig, reptiler, archons etc) vore för mycket för de flesta, de skulle bli överväldigade och bara ta avstånd från allting och kanske börja frukta att deras land har blivit övertaget av en kult eller något liknande, vilket i sin tur kan leda till våldsamheter. Det är därför av yttersta vikt att informationen dessa första dagar endast handlar om fysiska, jordnära ting som t.ex. finanssystemet och bevis på den fysiska kabalens brott – falska krig och förtryck av gröna teknologier osv – utan att gå in på djupare, lite känsligare detaljer. All information kommer naturligtvis att släppas, men folk kommer bara klara av att höra det gradvis, steg för steg.

Det här är ganska enkla riktlinjer som det kommer att bli absolut nödvändigt att följa för att det inte ska gå våldsamt till. Att media noggrant väger sina ord, blir oerhört tydlig och vältajmad kommer att bli den avgörande punkten för hur händelserna utspelar sig och hur de påverkar miljarder människor de första dagarna efter The Event. Motståndsrörelsen vet vem som skulle passa för det här jobbet och kommer att se till att det öppnas dörrar för de här individerna så de får tillgång till massmedia. Det kommer att behövas folk över hela världen som gör det här. Det som krävs av de här människorna är att de ska kunna svara an snabbt och kunna bibehålla en inre klarhet under hela processen.