Att kontakta Ledarskap för rådgivning

Avsnitt Tre: Vem Kontaktar Man?

Prata med folk, gör upp listor och öva!

Realistiskt sett har ditt uppdrag att ta kontakt med världens ledare redan börjat. Träna för THE EVENT varje dag, och kontakta alla och envar som har öron att lyssna med och ögon att se med. Engagera ditt hjärta i träningen och lär dig vad det är för ord och information du delar med dig av som gör att folk slutar lyssna. Försök få fram informationen så klart och koncist som möjligt. Bli inte avskräckt att tro att du inte klarar av den här uppgiften.

  1. Kontakta vem som helst i maktposition eller ansvarsfull ställning som är beredd att lyssna på dig. Ställ inte för höga krav på dig själv. Ibland kan det vara så att rätt person skickar ditt meddelande vidare; och så kanske du blir inbjuden vid ett senare tillfälle.
  2. Den lokala ledaren/politikern, t.ex. ett kommunalråd eller kommunstyrelsens ordförande, är kanske just den du behöver kontakta i din stad. Använd din lokalkännedom när du väljer vem du ska kontakta först.
  3. Politiker på landstingsnivå kanske är öppna för kontakt och lätta att få tag på. Din påverkan kanske gör skillnad.
  4. Skolstyrelser, lärare och skolledare kanske kan hjälpa till med att sörja för trygga tillflyktsplatser – ifall kaos utbryter hos delar av befolkningen: var inte rädd att utbilda lärarna.
  5. Institutionerna för samhällsservice – Gas, elektricitet och vatten måste fortsätta fungera. Ifall de stänger ner, så var inte rädd att kontakta de ansvariga i ditt område.
  6. Stadshuset. Det inkluderar stadens hela infrastruktur (såsom vägarbeten). Var snäll och berätta för dem vad som händer. Kanske hittar du någon som förstår och lyssnar.
  7. Mat – Prata med cheferna i de lokala mataffärerna. Påminn dem om att folk behöver mat – även om detta handlar om en kort tid under själva övergången. Deras samverkan behövs för att upprätthålla en, om möjligt, rimlig och rättvis fördelning av maten. Att dela ut broschyrer på parkeringsplatserna kan avhålla folk från att bli panikslagna och börja stjäla.
  8. Kommunikationscenter – Det här blir kanske svårt att genomföra men kanske kan du kontakta lokala experter och radioamatörer för att förbereda alternativa former för kommunikation att användas ifall det blir strömavbrott. Ta reda på så mycket som möjligt i förväg. Att vara väl förberedd är den springande punkten i det här sammanhanget.
  9. Polismyndigheten – Sist men absolut inte minst, är vikten av att kommunicera med polismyndigheten i den här situationen. Det kommer att bli en av dina viktigaste insatser eftersom medlemmar följer sin ledare. Den här yrkesgruppen väljer ofta inte detta yrke för att tjäna allmänheten utan för att kunna utöva makt. Du kommer att behöva alla dina hjälpmedel och kontakter för att vara effektiv här. Kom ihåg vem du pratar med. När du väljer ut en representant för den här uppgiften, så välj en budbärare som inte har ett kriminellt förflutet eller är känd som bråkstake. Visa medkänsla; och kom ihåg att vara försiktig och uppmana dem att göra likadant. Låt dem förstå att du faktiskt jobbar med ”specialstyrkor inom polisen” och att du agerar som deras länk till lokala myndigheter för att förhindra laglöshet. Uppmuntra preventiva polisaktioner som visar respekt för människors rätt att samlas fredligt. Visa dem Brief för Samhället Ledare som bevis för att du visste vad som var på väg. Det kanske hjälper!

Gå till Avsnitt Fyra: Träning