Möjligheter efter The Event

Av Rob Potter – Head of the PFC Leadership Group

Följande information presenteras som en MÖJLIG räcka händelser baserade på insiderinformation men har inte blivit presenterade som faktiska planer eller resultat av ”The Event”. Mänskligheten kommer kollektivt att bestämma framtiden, och möjligheterna är gränslösa!

De plötsliga drastiska förändringarna under The Event kommer att orsaka tumult hos en del medan andra blir lättade. Att det blir mycket klagan och tandagnissel kan vi förvänta oss, men vi är starka och vi måste plocka upp skärvorna av våra krossade övertygelser och verkligheter. Vi kan sätta ihop dem igen till rättfärdiga och sanna uttryck av kärlek och skönhet som kommer att skänka glädje. Vi kan förvänta oss att många gamla indoktrineringar av rädsla inför förändring kommer att dröja sig kvar hos många. Var inte rädd eller apatisk vad det gäller det här, för ljusets seger är tryggad och vår planets befrielse från tyranni ger oss all anledning att fira! Vi, som en enad planet, kommer att föra in en ny ljus era som aldrig tidigare skådats sen världens skapelse!

Militär närvaro

Förhoppningen är att inom kort efter arresteringarna kommer militären att kunna dra sig tillbaka och den tillfälliga förvirringen kommer att upphöra. Militären och polisen kan öka sin närvaro från början men beordras att förbli fredliga. Överträdelser kommer att åtgärdas. Vi hoppas att befolkningen kommer att vara mindre benägen att överreagera och gripas av panik när den elektroniska barriären, Eliten och skrämselmedia har satts ur spel. Din hjälp i den här processen är livsviktig!

Arbete och ledarskap

Världens befolkning kommer uppmuntras att gå tillbaka till arbetet allteftersom planerna på att återställa styrelseskick av folket och för folket fortskrider i snabb takt. Det kommer högst sannolikt att bli nyval kort efter frigörelsen. Men, urvalet till befattningarna kommer inte att baseras på pengar utan valprocessen kommer att vara rättvis och transparant i sin öppenhet och ärlighet. Det kanske blir så att man måste delta i möten för att ta reda på vem och vad man röstar på! Tänk dig att ingen längre röstar efter de slogans och slagord de hört på TV. Det kanske blir så att om du väljer att inte gå på möten där du tar reda vem och vad du röstar för, får du inte lov att rösta. Varför tillåta att någon röstar på en kandidat bara för att de gillar vederbörandes namn?

Banker

Efter det att bankerna öppnar igen kommer allmänheten fortfarande att ha kvar sina pengar. Brottslingar och ”banksters” (banker + gangster = bankster, övers. anm.) och de riktigt stora aktiemanipulatörerna kommer däremot upptäcka att de inte har några pengar! Dessa biljoner (amerikanska dollar) kommer att användas för något gott. Det planeras etablering av världsfonder för att säkra att världens hemlösa får mat, kläder och någonstans att bo. De gamla, sjuka och svaga kommer att få hjälp först. Världens bortrövade och oönskade barn kommer att finna kärleksfulla familjer. Ställen kommer att skapas där healing och omvårdnad ges till alla som lidit under de gamla bedrägliga regimerna i världen.

Vetenskap

Vetenskapen kommer att avslöja de undertryckta idéerna och den falska bilden ang. läran om naturkrafterna och vi kommer att lära oss sanningen om vad som händer i yttre rymden. Vetenskapsråd kommer att fastställa vilka teknologier som är skadliga och giftiga och dessa kommer att förbjudas. Alternativa lösningar kommer att eftersträvas och väljas av de som är bäst lämpade för uppgiften. Många karriärer kommer att avslutas och stora förändringar i världens arbetsmarknader förutses.

Nya teknologier

Nya teknologier som skapar inte bara fri energi men även avancerade kommunikationshjälpmedel kommer att lanseras runt hela världen. Satelliter kommer att omplaceras och rymdskrot avlägsnas. Fantastiska naturhemligheter avslöjas – hemligheter som helar många sjukdomar. Sanningen om varför vi blir sjuka och hur våra tankar skapar vår verklighet kommer öppet att läras ut. Anledningarna till många av de sjukdomar och krämpor som finns i våra samhällen kommer man omedelbart få bukt med och många människor får snabbt ett slut på smärta och lidande.

Vatten

Vi kommer att rena jordens element och vattenmassorna och luften kommer att renas och helas. Enorma vattenprojekt kommer att sättas igång. Dammar kommer att tas bort och vattnet får flyta såsom naturen tänkt sig. Ofantliga avsaltningsfabriker kommer att byggas och öknar bli bevattnade. Människor kommer aldrig att gå hungriga eller törstiga igen.

Omställning

Gamla förlegade och värdelösa teknologier kommer att gå till återvinning då vi skapar hållbara och livsdugliga miljöer som är i harmoni med naturen och våra vänner djuren. Tids nog kommer människor inse att det är dags att aktivera sig och bli en del av lösningen. Många människor kommer bokstavligt talat explodera av kreativitet och utvecklingen förväntas gå väldigt snabbt.

Produktion av livsmedel

Giftiga livsmedelsanläggningar kommer att ställas om för att tillhandahålla hälsosam lokal kost till sina kommuninnevånare. Genetiskt modifierade livsmedel kommer att elimineras. Monsanto och andra företag kommer att stängas och de ansvariga kommer att ställas till svars. Inga fler insektsmedel eller bekämpningsmedel kommer att tillåtas. Den fruktansvärda behandlingen av djur i slakthusen kommer att förbjudas och folk kommer att inse hur fel vi betett oss och alla på planeten kommer så småningom att bli vegetarianer. Lejonet och lammet kommer att ligga sida vid sida.

Fackföreningar

Med tanke på all den information som plötsligt blir tillgänglig kommer yrkesgrupper och föreningar inom olika teknologiska yrkesområden troligtvis att skapas över hela världen för att ta itu med uppgiften att skapa ny utrustning åt vårt samhälle. När de undertryckta formerna av kommunikation och energiteknologierna öppet avslöjas kommer det att behövas djupgående systemanalyser och handlingsplaner. Väg-, vatten- och samhällsbyggnad kommer att bli av yttersta vikt för att återföra jorden till hennes ursprungliga skick. Massor med alternativa transportprojekt kommer att sättas igång och resultatet blir ren luft och mindre stress för hela planeten. Tillsammans kommer vi upptäcka att vi är jordens väktare och kulturen kommer att förändras dramatiskt och fastställa vår födslorätt och vårt ansvar.

Nya jobb

De enorma förändringarna som behövs för att göra vår värld hållbar, giftfri och livsduglig kommer att kräva att vi gör om vårt samhälle helt och hållet och skapar helt ny utrustning. Många företag och jobb kommer att försvinna och vissa av dem försvinner nästan över en natt. Ekonomisk hjälp kommer att ges åt dem som blir utan jobb. Arbetsförmedling kommer att vara högsta prioritet för att försäkra att folk får en chans att tjäna sina medmänniskor på trygga och produktiva sätt. Mängden nya och humanitära projekt kommer att vara så omfattande och långtgående att ingen kommer att sakna uppgifter.

Religioner

Världens religioner kommer att mötas av obehagliga konsekvenser då sanningen om de lärare de påstås representera blir avslöjade. Den andliga kärnan av dessa budskap kommer att förbli intakta som de uppenbarelser av kärlek, sanning, harmoni och frid/fred de egentligen är. De andliga uppenbarelsernas sanna innersta väsen kommer att bli prisade. Men dogmatiska system, döda ritualer och kontrollaspekter av religionerna kommer att avslöjas som de avskyvärdheter de är. För många rättrogna som inte har etablerat en sann kontakt med sitt inre ljus kommer detta att skapa förtvivlan. Det kan inte undvikas eftersom Skaparen aldrig menade att någon, varken människa eller präst eller bok skulle agera som tolk åt de levande gudsord som finns inom oss alla.

De som har försökt utnyttja sina självutnämnda auktoritetspositioner som ”religiösa ledare” i syfte att tjäna pengar eller få makt eller t.o.m. berömmelse kommer att få se sitt välde hastigt ta slut. Den verkliga och sanna essensen av de gamla lärorna kommer att återupplivas då prästerskapens illusioner och lögner avslöjas för vad de ställt till med. Antika texter som hållits hemliga och de stora mästarnas budskap kommer att förklaras i sin sanna och ursprungliga form. Visdomens underbara budskap från det förflutna, både långt tillbaks i tiden och nyligen, kommer att föras fram. Det ursprung av ljus och kärlek som förblivit intakt men hållits gömt kommer nu att blomma ut i ljuset av den nya tiden i frihet.

Det kommer att byggas nya tempel där den avancerade vetenskapen om andlig utveckling frodas. Fantastiskt vackra platser kommer kanske att manifesteras, platser där man glädjer sig tillsammans och prisar Gud. Dessa grupper handlar inte om religiösa eller sekulariserade kulter där man försöker söndra och förstöra andra människor genom att bestrida andras åsikter. Manipulationsspelet kommer att avslöjas och ingen kommer att kunna sätta sig över andra människor för att utöva kontroll. Sant andligt ledarskap kommer att uppvisas av dem som lever föredömliga liv i balans med sig själva, naturen och världen runt omkring dem.

De troskyldiga och ärliga sökarna och anhängarna av olika religioner får lära sig ta ansvar för sin egen andliga utveckling och inte förlita sig på att andra talar om för dem vad de ska tro på. De flesta av de troskyldiga, trogna anhängarna har ärligt uppsåt och en uppriktig vilja att göra gott. Det är deras handlingar som har gjort det möjligt för prästerskapen att förbli livskraftiga så länge. Hela mänskligheten har lärt sig mycket om vad som är sanning genom de sekulariserade religionerna, trots de vidriga perversiteter prästerskapen har uppviglat till. Även inom prästerskapen själva finns det fullt med oskyldiga offer för falsk information och falska koncept. Det kommer att göras fantastiska framsteg i andlig utveckling och dessa kommer att läras ut öppet och fritt till hela världen.

Gränser

Det här blir kanske svårsmält för de människor som är fullständigt indoktrinerade av rädsla och brist på förståelsen om att vi alla är Ett folk, men det kommer inte att existera några gränser i framtiden. Omedelbart efter The Event kommer gränser och kontrollstationer att tas ner. Inga restriktioner kommer att finnas för någon och alla kommer att kunna röra sig fritt i hela världen. Ty trots allt kan ingen äga jorden och det finns inga linjer dragna annat än på kartor och i folks begränsade tänkande. Inga fler ofredanden av TSA (Transportation Security Administration, en amerikansk myndighet som sedan 11:e september 2001 sysslar med gränskontroll och passagerartrafik =övers. anm.). Om du tycker det här är alltför radikalt så är ju det tråkigt men det är bara att vänja sig. Det här är en av de största lögnerna/indoktrineringarna för att hålla människor åtskilda och rädda för varandra och det kommer att få ett slut.

Lagar

Det är lagstiftarna som skapade lagbrytarna och de flesta lagar som stiftades under nuvarande bedrägliga politiska system kommer att upphävas. Folkrättens påbud kommer att återlanseras i samhället och läras ut i ny fräsch form. Den blir en källa till glädje. Fängelsesystemet som det ser ut idag kommer att upphöra och de flesta fångar släpps omedelbart. Vissa fångar kommer att behöva rådgivning och de kommer att bli rehabiliterade. Program för att återinföra dem i samhället efter de har blivit helade från sina destruktiva tendenser kommer att välkomnas av alla.

Penningsystemet

Den finansiella världen kommer att förändras så drastiskt att alla människor kommer att upphäva en suck av lättnad. Utom kanske de som på ett ojust sätt tjänat pengar på och dragit nytta av andra. Aktiebörserna kommer att stänga för alltid och företag blir tvungna att köpa tillbaka sina aktier. Många företag och de flesta banker kommer att upphöra existera i sin nuvarande form. Det kommer inte att finnas några kreditkort.

Ett öppet och transparent finanssystem, uppbackat av äkta guld är det första steget. Sedan, när pengagalenskapen blivit uppenbar, och det universella ekonomiska systemet framgångsrikt har införts, kommer människor att bli helade. Medan vi lär oss ett sunt förhållande till finanslivet, blir själva pengarna så småningom ersatta av ett kreditsystem. Detta innebär att du inte behöver gå omkring med pengar på fickan. Det här är inte kontrollversionen av NWO (New World Order innebär en världsregering som strävar efter full kontroll =övers. anm.) men ett öppet och övervakat system där de som bryter mot reglerna omedelbart blir avsatta från ansvarspositioner. Man kommer inte tillåta att det mixtras med det nya systemet. Det är vår förhoppning, att när det nya systemet genomförs, så kommer de flesta människor att vara befriade från det gamla förhållningssättet, det som skapade ett sjukligt habegär efter materiella ting. Osäkerhet och rädsla för att inte ha tillräckligt, och som orsakade denna sjukdom av stöld och girighet, kommer att helas.

Skatter

Världens skattesystem – som är ytterligare en form för förtryck och kontroll, i syfte att underkuva jordens folk, kommer att avskaffas mycket snart efter The Event. Skatt har använts till att finansiera vår egen förstörelse, och därför kommer de nya fonderna efter The Event att göra så mycket bättre nytta. Det finns planer på att ha kvar en försäljningsskatt på nyinköp. Det har föreslagits att den blir på ca 15% men det kommer att diskuteras mer när det går framåt med förändringarna.

Mänskligheten kommer inse att det verkliga målet i livet inte är att samla på fysiskt guld men att förverkliga den alkemiska processen att omdana sig själva till representanter för gudomlig vilja och kärlek. Genom att hjälpa andra och underlätta gemenskapens lycka och framgång kommer vi upptäcka att vi alla är Ett.

Nya löner

Det är mycket möjligt att det inte längre kommer vara stora skillnader i ekonomiska ersättningar/löner. Med andra ord sätts det en gräns för hur mycket en person kan tjäna jämfört med en annan. Lagen om balans är inte betjänt av att någon i en del av världen tjänar 2000 gånger mer än vad någon annan tjänar för sin arbetsinsats. Just nu är skillnaden mellan olika arbetstagare i vissa fall 10-tals miljoner!

Gränslöst överflöd

Nyskapande, framgång och överflöd kommer att stöttas och prisas. Det kommer inte att finnas några begränsningar för lyx och kvalitet. Konst och Musik, Vetenskap och utbildningsväsendet kommer att få uppleva fullständiga paradigmskiften och det skapar en känsla av mening och hopp för världens befolkning.

Det här är endast några möjliga scenarier som kanske kommer att ske efter The Event. Många av de här eventualiteterna och förslagen kanske tar åratal innan de inträffar! Det är inte meningen att de här uttalandena ska tolkas som deklarationer ang. planer för det Nya Samhället. Idéerna som presenteras här verkar kanske som ren fantasi för vissa, som paradiset för andra och t.o.m som helvetet på jorden för ett fåtal. Vår intention är inte att föreskriva vad som kommer att hända men att Förbereda dig för några av de MÖJLIGA förändringar som kanske inträffar. Vissa delar av innehållet i den här artikeln kommer dock säkert att förverkligas så småningom. De exakta detaljerna och tidslinjerna för dessa förväntade förändringar är inte kända, och denna artikel är baserad på åratal av studier och förberedelse för Ljusets Seger!

Det centrala temat är att det kommer att finnas möjlighet för en total omställning och omdaning av hela världens sociala, politiska ekonomiska, utbildningsmässiga infrastruktur. Möjligheterna är obegränsade och expansiva och den enda förmaningen är att vi inte skadar jorden, livet, andra väsen eller oss själva i processen. Vi kommer att vara helt befriade från tyranni och kunna uttrycka oss öppet utan rädsla. Världen kommer verkligen att blomstra när vi utövar vår magnifika potential som gränslösa varelser av kärlek och ljus. Må denna ödmjuka vision fungera som en inspirationskälla och en katalysator för förändring och må du kallas inifrån för att dela DIN VISION av det NYA SAMHÄLLET!