Det är dags för förändring

av Eduardo Hernandez

martin luther king
”I believe that unarmed truth and unconditional Love will have the final word in reality”. – Dr. Martin Luther King Jr. (1929-1968)

”Jag tror att uppriktig sanning och villkorslös kärlek kommer att få sista ordet i verkligheten”. -Dr Martin Luther King Jr. (1929-1968)

Den ”övergång” och information som vi står inför kan vara nytt för många, men det nuvarande systemet har misslyckats! Men, reagera inte med rädsla eftersom det finns inget att vara rädd för. Vi kommer att gå från ett samhälle av rädsla för brist och knapphet till en mänsklighet som kännetecknas av överflöd, välstånd, samarbete och villkorslös kärlek. Vad som händer just nu är inte en ekonomiskt eller politiskt motiverad kris men en medvetandekris; ”ALLTET” är ”VI”. Vi har endast skilts åt genom individualitet och har glömt det ’symbiosförhållande’ som finns inom ”OSS”, ”ALLTET”. Okränkbarheten av vår personliga existens är helt beroende av integriteten hos allt annat i vår värld.

thich nhat hanh

”Vi måste nu vakna upp från illusionen av vår avskildhet.” – Thich Nhat Hanh

Låt oss istället glädjas, eftersom alla förändringar som kommer är av positiv karaktär. Vad som är på väg att avslöjas för oss kan inte längre förnekas. Det händer nu; och vi ber om ditt stöd och samarbete för att göra denna plötsliga och radikala förändring till en kärleksfull övergång där förtvivlan och mörker inte längre finns.

Det har dikterats av himlen och det är dags! Det är dags att vi skapar en ny värld med människor som lever på rätt sätt – modigt och med vishet. Vi måste förlåta oss själva för att ha tillåtit våra stora nationer drunkna i ondska. Vi förlorade därför oundvikligen de oförytterliga friheter som gavs till oss av Gud. Amerika blir nu, återigen, ett lysande exempel, ett skinande ljus av sanning i hela världen. Vi kommer att stå enade mot lögner och enfald tills allt ”mörker” upphör att existera i våra samhällen. Våra splittrade och dysfunktionella sociala system har gått i kras. Nu är det dags att tillämpa enighet. Det är dags att äntligen skapa ett hållbart globalt samhälle där alla tas omhand och alla verkligen är fria! Vi kommer att skapa ett samhälle där inga hemligheter censureras; men där sanningen kommer att kungöras inför ett upplyst offentligt forum. I kraft av den fria viljan, har detta även dikterats av det kollektiva mänskligt undermedvetna; och det har redan startat.

Det är dags att vi blir medvetna om stora förändringar. Det är dags för den stora majoriteten av människor att frigöra sig, inte genom våld men med kärlek. Vi har förslavats av en global elit, företags- och bank-familjer som styr världens öde. De har kontrollerat och förstört allt och alla som motsätter sig. Hittills har vi levt i ett våldsamt, brutalt, aggressivt, motstridigt, destruktivt, snokande system som permanent och avsiktligt hamnat i ett tillstånd av konstant kris, och vi har byggt våra samhällen i denna anda, men slutet på allt detta är officiellt här!

us constitution

Det är dags att återinföra vår ”ursprungliga” 1789 års konstitution och återupprätta vår Bill of Rights (rättighetsförklaring) i ”Republiken” Amerikas förenta stater så att detta blir den högsta lagen i landet och ett föredöme för frihet till resten av världen. Det är dags för oss att åter bli en värld under ”Gud” med frihet och rättvisa för alla.

Det är dessutom dags för oss att vara ett föredöme för en värld i fred, frihet, rättvisa, sanning, visdom, rättfärdighet och vänlighet. Alla nuvarande system är korrupta och främjar inte liv. Just nu behöver vi dessa system, men på ett fredligt och anständigt sätt börjar vi upplösa dem tills de inte längre behövs. Nu kan vi börja leva ett liv fyllt av fred, jämlikhet, sanning, familjelycka, glädje, harmoni, skratt, överflöd och villkorslös kärlek gentemot varandra. Vi ber att de korrupta, egennyttiga själviska systemen och institutionerna som t.ex. kapitalism, socialism, fascism och kommunism banar väg för en fredlig övergång till en ny Jord. Detta kommer att sätta stopp för allt lidande och smärta; och det kommer att ersättas med vad som är absolut verkligt och som så småningom kommer att utgöra denna planets enda lag: ”Kärlek och endast Kärlek”, ”Älska varandra som ni skulle älska er själva”.

loveDetta är den tid där vi tillsammans börjar påbjuda varje tanke, ord, gärning och handling så att en ny verklighet manifesteras för hela mänskligheten. Detta överensstämmer med Guds gudomliga plan, att skapa ett himmelrike på jorden – ”Det finns ingen religion större än Kärleken”.

Det är dags att sätta stopp för den Nya Världsordningens (NWO) slaveriplan, att avsluta det största finansiella pyramid- och ponzi-systemet världen någonsin har upplevt. Det drevs av den globala eliten, den korrumperade Västvärldens bankstersyndikat och deras pyramidalt riggade internationella aktiemarknader. Det är dags att sätta stopp för alla nuvarande korrupta och bristfälliga institutioner (USA): Senaten, Kongressen hela Federal Reserve-banksystemet, och dess många system för tryckning av fiat-pengar, Bilderbergarna, The Committee of 300, Yale’s Skulls and Bones, Jesuiternas militära gren, Europas svarta adel och alla andra egennyttiga aristokratier runt om i världen, alla offentliga och icke offentliga institutioner i världen som inte bryr sig om människors välbefinnande. Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, HSBC, Vatikanstatens banksystem, bara för att nämna några, bland många, många andra slaverisystem som för närvarande förslavar mänskligheten, det korrupta rättsväsendet, det korrumperade polis-systemet, NSA, Northcom, NORAD, CIA, FBI, MI5, MI6, Mossad, Al-Qaida, Halliburton och andra terrororganisationer, militär/paramilitära organisationer samt mängden hemliga, inhemska såväl som utländska, samhällen och institutioner vilka används för att förslava mänskligheten genom maktmissbruk, konsolidering av rikedom, social skiktning, teknologisk förlamning och missbruk av arbetskraft. Alla dessa används som täckmantel för statlig diktatur av den härskande eliten.

bastiat

”När plundring blir ett sätt att leva för en grupp av män bland oss i samhället, skapar de så småningom åt sig själva ett rättssystem som rättfärdigar plundring och en moralkodex som glorifierar det” – Frederic Bastiat

Det är dags att sätta stopp för det riggade insiderspel med vars hjälp vissa förvandlat världen till ett lättsinnigt kasino där de redan rika blev rikare och de fattiga blev fattigare, medan andra blev allt mäktigare på bekostnad av andras fri- och rättigheter. Det är dags att vi ändrar vårt nuvarande monetära system, eftersom det inte ger några incitament. Det är tvärtemot vad vi lärt oss. Men det är det enda system vi känner till och vi har indoktrinerats intensivt för att acceptera det, eftersom vi ständigt förnekats kunskapen för kritiskt tänkande ang. hur man framgångsrikt löser samhällets verkliga problem. DETTA KOMMER ATT ÄNDRAS!

Det är dags att avveckla systemet som förvägrade grundläggande medicinsk vård till sina medborgare, som erbjöd subprimelån till fattiga människor, pantsäkrade dem, ökade räntan, och vräkte sedan ägarna för att kvarhålla medborgarnas egendomar i en aldrig sinande ensidig vinstmaskin. Det är dags att likvidera de bedrägliga försäkringsbolagens slaverisystem som endast beskattar de fattiga genom ständigt ökande premier som endast gör de redan rika rikare. Det är dags att väcka åtal mot alla dem som planerade WTC 9/11 terrorattackerna, den nukleära japanska 3/11 tsunamin, Oklahoma City-bombningarna, bombdåden i London, terrorattackerna i Madrid och Mumbai, etc. i syfte att skapa panik i världen under förevändning att bekämpa en terrorvendetta. Det är dags att sätta stopp för alla dem som startade olagliga krig i världens alla fyra hörn på vår älskade blå planet inklusive WWI, WWII, Korea, Vietnam, Centralamerika, Afrika, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och som en ursäkt för dessa krig berövade medborgarnas rättigheter, påtvingade krigslagar, och inrättade fångläger för att fängsla och mörda deras egna patrioter och eliminera deras motstånd.

jfk

”Mänskligheten måste sätta stopp för krig innan krigen sätter stopp för mänskligheten”. – John F. Kennedy

Det är dags att åtala alla dem som designade virus som t.ex. AIDS, SARS, fågelinfluensa, svininfluensa, cancer och andra påhittade influensor, superresistenta bakterier bland många andra sjukdomar. Några av dessa är rasistiskt specifika, och vacciner vars enda syfte var att ytterligare smitta ner hela världens befolkning samtidigt som de sprider sjukdom och död under förevändning att begränsa befolkningen vilket är = avfolka planeten.

Det är dags att få ett slut på hur de stora läkemedelsföretagen förgiftar och mördar patienter med hjälp av giftiga, dödliga droger för att hålla dem sjuka, samtidigt som företagen skapar enorma vinster, köper upp och gömmer alla patent på prisvärda och effektiva botemedel och kurer som skulle förskona våra befolkningar från många sjukdomar som för närvarande är dödliga men inte borde vara det. Det är dags att informera folk att de flesta sjukdomar som plågar vår värld, t.ex. cancer bland många andra, kan botas och för alltid utrotas. Men dessa botemedel göms avsiktligt från allmänheten, eftersom de annars kommer att kraftigt minska den enorma ”hälsoindustrins” vinster! Denna STYGGELSE kommer att få ett slut!

Det är dags att upphöra med all GMO-produktion (genetiskt modifierade organismer) och inte bara förse dem med etikett, men att fullständigt rensa bort dem från hyllorna och från alla sädesfält runt om i världen. GMO-produkter har utan tvekan visat sig vara inte bara giftiga men dödliga efter kort- och långvarig konsumtion. Det är inte OK att ha en burk med torrmjölk och en burk med cyanid bredvid varandra på en offentlig butikshylla och hävda att det är en ”rätt att välja”.

Det är dags att upphöra med förgiftningen av våra allmänna vattentäkter med mycket giftig klor, fluor, skadliga tungmetaller, olika droger och antidepressiva medel för att hålla allmänheten, fördummad, eftergiven, sjuk och lätt att kontrollera.

Det är dags att åtala dem som besprutar vårt luftrum med chemtrails (kemikaliespår) som orsakar sjukdom och död genom giftiga och skadliga kemikalier och tungmetaller, samtidigt som man illegalt experimenterar på hela världens aningslösa och oinformerade befolkning. Dessa olagliga verksamheter riskerar allas hälsa samtidigt som man fullständigt ignorerar och inte bryr sig ett dugg om den massiva förstörelsen och förgiftningen av våra känsliga ekosystem och livsmiljöer.

top secret

Det är dags att tillkännage alla undertryckta teknologier som uppsåtligen har hållits gömda (vissa under flera hundra år) och som skulle har befriat oss från fossila bränslen och skapat/främjat överflöd genom hållbar utveckling och hög effektivitet. Detta skulle förverkligas med hjälp av fria, förnybara och rena energisystem (t.ex. sol-/vindteknologier, tidvatten- och vågenergi, jordvärme och andra fria energisystem) istället för att stödja nuvarande, föråldrade och förlegade energisystem med fokus på företagens vinster och som endast främjar girighet och skapar enorm fattigdom för folket. Vår nuvarande framtidsbild ignorerar den för närvarande viktigaste mänskliga frågan: nämligen intelligent hantering av jordens icke-förnybara resurser.

Det är även dags att ställa inför rätta dem som mördade våra uppfinnare. Det var de som upptäckte hur man man kan köra bilar som drivs med vatten, som tillhandahöll fri-energi-enheter, och skapade säkra, effektiva och miljövänliga fordon för kollektivtrafik såsom Maglev (magnetisk levitation) framdrivningsteknologi (inga hjul, 600 km/h, och resor på land och under vatten från Frankrike till Kina under 2 timmar). Det finns även mycket avancerade rymdfarkoster och teknologi som skapar överflöd istället för alla slags destruktiva enheter och rymdbaserade vapensystem som ytterligare ökar elitens makt, inte bara på jorden utan även i rymden.

Det är dags att informera världen hur man har undanhållit oss kunskapen om solsystemets befolkning, galaxen och universum med hjälp av ”svarta budgetar och hemliga projekt”. Det är dags att låta alla veta att vi skapat en hemlig rymdflotta som kallas ”Solar Warden” med avancerade rymdskepp av norrskenstyp som kan nå avlägsna planeter och stjärnsystem, och att vi har koloniserat månen och Mars sedan åtminstone 1970-talet.

Det är dags att demaskera förekomsten av de många utomjordiska raser som för närvarande regelbundet besöker vår planet, som t.ex. Roswell-händelsen 1947, och det är dags att öppna många hemliga forskningsområden (överallt i världen) där man uppnådde mirakel genom omvänd ingenjörskonst från nedskjutna rymdskepp och hemliga fördrag med utomjordingar ang. utbyte av teknologi för forskning bland E.T.-raser som har besökt vår planet under hundratusentals år och sedan hemlighöll denna information och dess vittnesbörd.

Det är dags att sätta stopp för ambitionen att starta ett tredje världskrig med Syrien, Iran, Ryssland, Sydkorea, eller Kina för att minska befolkningen från 7 miljarder till en mer hanterbar befolkning på 500 miljoner, så att man lättare kan manipulera oss som slavar.

Det är dags att avskaffa alla tortyrfängelser (inhemska såväl som internationella), hemliga underjordiska baser, Guantanamo och många andra olagliga omänskliga fängelsehålor utspridda runt om i världen.

Orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisan överallt – Martin Luther King.

Det är på tiden vi förstår att de flesta människor i fängelser är fattiga, outbildade, och kommer från familjer med låga inkomster. Amerika, Västerlandets förment civiliserade nation, har den högsta fängelsepopulationen i världen. Det är villkoren i landets hemska miljö de utsätts för som lockar dem till kriminella och våldsamma handlingar medan vårt nuvarande samhälle tittar åt andra hållet, och vårt rättssystem ignorerar dessutom grundorsaken till problemet. De orättvisa fängelsestraffen har förvandlats till ett fullkomligt misslyckat socialt experiment som inte fungerar med undantag för de företag som deltar ekonomiskt via ett system av regeringsmanipulerade budgivningskontrakt. Dessa företag är inblandade i att göra/stjäla pengar genom beskattning av fångarna, i ett absolut korrupt system av tvingande och slitsamt slaveriarbete. Våra nuvarande regeringar budgeterar miljarder dollar varje år på fängelse- och polisverksamhet men endast en bråkdel av denna budget används till program för att minska fattigdom som utgör grunden i denna sociala omständighet. Tvärtemot vad vi har fått lära oss, är vi människor grundläggande goda. DEN MÄNSKLIGA NATUREN BEHÖVER INTE FÖRÄNDRAS, ENDAST MÄNSKLIGT BETEENDE. Girighet och korruption är inte den mänskliga naturen. De är exempel på mänskligt beteende förvärvat på grund av våra misslyckade sociala indoktrineringar.

Albert-Einstein-facts

”Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapade dem” – Albert Einstein.

Det är dags att stoppa använd-ningen och utvecklingen av HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) och att stoppa inducering av Frankenstormar som orsakar eller förstärker jordbävningar och orkaner (inklusive Katrina och Sandy), och som dödar hundratusentals människor under sitt förlopp. Det är dags att dessa farliga hemliga program, som vi får höra är till gagn för mänskligheten, STOPPAS och stängs ner för gott. Detta inkluderar ULF-system (ultra-låg-frekvens-vapen) och experiment med dem som raserar byggnader och andra infrastrukturer i hela världen.

Det är dags att stoppa valutaspekulationer som ödelägger nationella ekonomier runt om i världen; dessa omisstänksamma naiva förtroendefulla länder som sedan i sin tur hålls som gisslan för olagliga och kriminella skuldbetalningar. Det är dags att sätta stopp för ”ockerlån” till tredje världen och sedan beröva dem deras resurser, efter att avsiktligt ha försatt dem i en finansiell situation där de inte kan betala.

Det är dags att sätta stopp för ett offentligt världsomspännande mediasystem, köpt-och-betalat-för av den manipulerande härskareliten och deras många underhuggares slavorganisationer. Media som aldrig utbildar, aldrig presenterar fakta och sanningar, men endast används till att hjärntvätta folket och fungerar som ett kraftfullt tankekontrollerande verktyg mot de naiva tittarmassorna, vilket vidmakthåller och stärker de nuvarande slavsystemen.

johan wolfgang von goethe

”Ingen är mer hopplöst förslavad än de som falskeligen tror sig vara fria.” – Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832)

Det är dags att bygga ett samhälle fritt från all vidskepelse, sociala indoktrineringar, girighet, korruption, krig, svält, orättvisa, felaktiga fängelsedomar, grymhet och oerhört maktmissbruk från myndigheterna. Om vi ska bygga ett samhälle som verkligen tar hänsyn till människor och deras välbefinnande, ett samhälle där alla mänskliga angelägenheter prioriteras och allt annat kommer i andra hand, ett samhälle baserat på ömsesidigt samarbete, förståelse och överflöd för ALLA, ett symbiotiskt samhällssystem där ingen lämnas åt sitt öde och alla behandlas på lika villkor, då måste vi överge det nuvarande slaverisystemet som bygger på rädsla , brist och umbärande.

Det är dags att vi inser att det finns ingenting vi inte kan åstadkomma i enighet. De hinder vi för närvarande står inför är det omfattande dilemmat i form av föråldrade och förlegade maktstrukturer som med näbbar och klor kämpar för att med våld förevigas och som på ”alla sätt” vägrade att utvecklas och förändras till största gagn för hela mänskligheten. Därför måste vi ändra vårt beteende för att tvinga dessa maktstrukturer att höra och se de verkliga behoven och viljan hos ”OSS, Folket”.

”Ingenting stärker Auktoritet mer än TYSTNAD” – Leonardo Davinci

Det är dags att vi slutar stödja det nuvarande slaverisystemet. Det enda sättet varpå detta etablerade slaverisystem kommer att upphöra är om VI VÄGRAR att delta i det.

epictetus”Du måste vara den förändring du vill se i världen”. -Mahatma Gandhi

Utbilda er! Men inte i våra nuvarande offentliga privata och korrupta indoktrineringssystem som administreras av våra Utbildningsdepartement men av egen vilja och hunger efter sanningen, sanningen uppdagas nu och kan inte stoppas! Men du måste ha viljan att söka efter den. Utbildning är just nu den viktigaste faktorn för mänskligheten. När det nuvarande eländet har stoppats, måste utbildning utgöra en oskiljaktig del av mänskligheten från och med nu och framåt. På så vis förhindras framtida indoktrinering och manipulationer. Det kommer att säkerställa utvecklingen av alla människors fulla potential.

”Mitt land är världen och min religion är att göra gott”. – Thomas Paine (1737-1809)

”Endast de utbildade är verkligt fria”. – Epictetus.

Förordnat av: Eduardo Hernandez den 10 juli 2013.