The Event

Jorden och dess invånare har under 25.000 år befunnit sig i ett slags fängelse och planetarisk karantän (svart hål). Vi har kontrollerats och manipulerats av ”Den mörka sidan” – eller Eliten (The Cabal) som vi kallar dem. Vi är nu på väg ut ur det svarta hålet efter 25.000 år i fängelse. Vår planet är den sista i galaxen som kommer att befrias. Denna sorti kallas händelsehorisonten (EVENT HORIZON) eller THE EVENT.  The Event kommer att vara ett ögonblickligt genombrott för planeten som kommer att hända på både det fysiska och icke-fysiska planet.

På det icke fysiska planet kommer en mäktig våg eller blixt av gudomlig energi och ljus från den galaktiska Centralsolen, som träffar planetens yta. (Den galaktiska centralsolen är ett objekt i Skyttens stjärnbild.) Det blir en blixt eller en speciell typ av ljus från vår Sol som genomsyrar jorden och mänskligheten.

Det kommer att ge mänskligheten sinnesro mot bakgrund av kärleksenergi och göra slut på dualism. Det är en magnifik energi, ej tidigare sedd eller känd på jorden. Alla på jorden kommer att känna och veta att något har hänt. Det blir en överraskning även för oss när det händer. Det har aldrig hänt tidigare. Det kommer inte att vara ett chockartat event, det kommer att vara en positiv händelse.

På det fysiska planet:

 • Arrestering av Eliten (redan påbörjat).
 • Återställning av de finansiella systemen.
 • Avslöjande – frisläppning av ET-information.
 • Starten på ett nytt rättvist finansiellt system med välståndsfonder för hela mänskligheten.
 • NY regering / Politiskt system, Utbildningssystem, Hälso- och sjukvårdssystem, etc.
 • Varsamt och gradvis uppvaknande av mänskligheten angående förekomsten av positiva utomjordiska raser och våra galaktiska kontakter.
 • Introduktion av nya avancerade teknologier.
 • Andlig tillväxt och healing för varje människa på jorden.
 • Det finns mycket, mycket mer att se fram emot.

____________

Vad kan DU göra ”Innan THE EVENT”:

Vi kommer att njuta av både en fredlig befrielse av planeten samtidigt med en ljus och vacker framtid för hela mänskligheten. Men eftersom vi inte vet exakt dag, månad eller år för The Event (det händer snart), vore det klokt att följa några enkla försiktighetsregler:

 • liberationSe till att ha ca 2 veckor extra förnödenheter av mat och vatten redan nu.
 • Se till att du och dina nära och kära har adekvat tillgång till de mediciner som kan krävas.
 • Håll extra pengar gömda i ditt hem.
 • Tanka ditt fordon när bränsletanken är halvtom.
 • Håll kontakten med denna webbplats för uppdateringar.
 • Utbilda dig själv, dina vänner och familjemedlemmar.
 • Gå med i en av de 6 arbetsgrupperna på denna webbplats och hjälp till med befrielsen av vår vackra planet.
 • Träffas i grupper varje söndag och utför den Planetariska Befrielsemeditationen.
  Se länk: www.2012Portal.blogspot.com för detaljer.

Det är dags att säga nej. Det är dags att säga stopp, inte mer.

Hur kommer ekonomin att fungera ”EFTER THE EVENT”:

Mänskligheten kommer att gå in i en guldålder, ekosystemen kommer att återställas, alla får sina grundläggande behov tillgodosedda och friheten att verkligen skapa och resa fritt. Detta bereder vägen för ytterligare steg i vår utveckling, bortom vår nuvarande förståelse.

grouplightparty

Tidpunkten för denna Händelse kan inte förutsägas. Åtskilliga grupper över hela världen är inblandade, och många informationer måste förbli hemliga för att garantera verksamheternas framgång. Allt vi kan säga är att vi närmar oss. Det är därför ett informations- och stöd-nätverk etableras så att befolkningen kan förberedas.

Vi har etablerat en struktur för människor att träffa varandra lokalt och skapa lokala grupper som kan dela information, starta solidariska gemenskapsinitiativ, t.ex. lokala trädgårdar, förse nödlidande människor med grundläggande nödvändigheter genom att förena alla olika grupper och nätverk i vårt samhälle så att de fungerar tillsammans och garanterar att alla tas om hand.

 

Klicka här för att hitta våra lokala gruppnätverk

Klicka här för att läsa om Grundläggande praktiska åtgärder att förbereda för The Event

Befrielsen är nära!

För ytterligare information se Råd till Ledarskapet ang. bakgrunden till The Event