Ursprunglig artikel från Cobra’s blog: ”Etheric Archon Grid”, publicerad den 3 januari, 2013.

 

Det eteriska arkon-rutnätet

Sedan Portalen framgångsrikt öppnades den 21:e december är det det eteriska arkoniska rutnätet som är huvudanledningen till att The Event blir uppskjuten. Ifall The Event skulle triggas igång skulle de eteriska arkonerna påverka alla involverade: Ljuskrafterna på ytan som verkställer The Event, allmänheten så väl som Kabalen och allt detta hade gjort att The Event blivit en katastrof.

En väsentlig del av det eteriska arkoniska rutnätet måste bort för att The Event ska kunna ske. För att Ljuskrafterna ska bli mer framgångsrika i kampen att få bort det så krävs det att allmänheten blir mer medveten om att det här eteriska arkoniska rutnätet  faktiskt existerar.

Det eteriska arkoniska rutnät ligger i ett tunt skikt som sträcker ut sig 14 km uppåt från jordytan och lika långt neråt in i jordskorpan. Grunden i det eteriska arkoniska rutnätet är ett nätverk av eteriska hyperdimensionella svarta hål/maskhål som innehåller många miljarder av reptilianer och amöba-liknande varelser. När ljuset från den galaktiska centrala solen träffar maskhålen kastas de här varelserna ut och börjar då attackera alla ljusvarelser de träffar på, både de som är inkarnerade och de som befinner sig på de icke-fysiska planen. Det är detta som ligger bakom de energiattacker många ljusarbetare och ljuskrigare upplever. Efter att en viss tid gått så kan de icke-fysiska Ljuskrafterna avlägsna de här lössläppta negativa varelserna och teleportera dem till den galaktiska centrala solen, men innan dess har de för det mesta redan hunnit med en del skadegörelse. Återigen, om medvetenheten om vad som faktiskt händer ökar så kan Ljuskrafterna beskydda oss mer effektivt och få bort de här negativa varelserna.

Wormhole

Det eteriska arkoniska rutnätet styrs av en väldigt liten grupp eteriska arkoner som ger sina befallningar till miljontals eteriska drakonianer (sektionschefer), som i sin tur skickar vidare sina befallningar till miljarder av reptilianer (krigare), och de i sin tur skickar sina till amöba-varelser (halvt medvetna elemental-varelser som bara lyder utan att ifrågasätta).

Arkonerna kontrollerar rutnätet med avancerad eterisk teknologi. Hela det eteriska planet inom det 28 km tjocka skikt som arkonerna kontrollerar är genomsyrat av kraftfulla elektromagnetiska fält-kammare som kan förvränga rumtidsstrukturen med den eteriska huvuddatorns program, ett världsomspännande program som styr flödet av den eteriska energin på ett sådant sätt att det ger maximal makt över mänskligheten.

Dessa kammare registrerar alla våra positiva tankar och känslor, och är de alltför mäktiga så skickar kamrarna iväg en signal till den eteriska huvuddatorn som då drar åt rutnätet av förvrängda elektromagnetiska fält runt den person som upplever något starkt positivt – och därmed förstör den effektivt upplevelsen. Som om det inte vore nog aktiverar datorn fler ELF kammare (Extremely Low Frequency chambers) som med ett lågfrekvent infraljuds hummande får vederbörande att känna sig ännu mer nertryckt,  och dessutom sänder den in fler elektriska vibrationer i personens solarplexus chakra för att kortsluta kundalini-energin och få den att helt stanna upp. Det här kombineras ibland med starka elektromagnetiska fält kring kring tredje ögat chakrat, något som förvirrar sinnet och gör personen ifråga sömnig eller nästan drogad. Ovanpå allt detta utsätter datorn personen för ett ständigt bombardemang av projicerade starkt negativa tankeformer.

Archons

Förutom allt det här har varje inkarnerad person en parasiterande energi-amöba knuten till solarplexus området som försöker ta kontroll över vederbörandes känsloliv. Den tar också kontakt med amöba-parasiterna hos andra människor och sätter därmed igång konflikter.

Eteriska arkoner överför data från den eteriska huvuddatorn till den fysiska Svarta Lådan som ägs av en av de viktigaste italienska svarta adelns familjerna och som står i kontakt med Kabalens fysiska huvuddator (”the Beast” sv.Odjuret) som i sin tur är sammankopplad med huvuddatorer inom NSA (amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten). Trots att Ljuskrafterna har lyckats få in ett datavirus i Svarta Lådan har detta virus inte blivit den succén vi hade hoppats på.

Eteriska arkoner är väldigt allergiska mot ett par saker. För det första mot kärlekens energi, speciellt mot kärleken mellan man och kvinna. När de ser ett lyckligt par vill de förstöra kärleken dem emellan eftersom den kärleken ger de icke-fysiska Ljuskrafterna makt att få bort de eteriska arkonerna och deras hantlangare.

För det andra är de allergiska mot sund sexuell energi. De förtrycker den energin i befolkningen och när det inte lyckas förtrycka den så förvränger de den. Sexuell energi är själva livskraften och när de lyckas förtrycka den blir resultatet att mänskligheten på jordytan blir enfaldig och lätt att kontrollera.

För det tredje är de allergiska mot energierna från positiva utomjordiska civilisationer och energierna från de Uppstigna Mästarna. De försöker förtrycka, förvränga och manipulera dessa energier närhelst det är möjligt.

Det eteriska arkoniska rutnätet har legat runt vår planet de senaste 26.000 åren och förstärktes i hög grad under arkonernas invasion av Kongo 1996 då det växte i styrka tack vare de många reptilväsen som kom hit både från vår egen galax och Andromedagalaxen. I slutet av 1995 blev arkonerna rädda att den Galaktiska Konfederationen skulle ta fysisk kontakt med ytbefolkningen så de förstärkte rutnätet i syfte att förhindra det. De flesta av dessa förstärkningar är redan bortrensade och förpassade till den centrala solen, och för de reptilianer som finns kvar har Ljuskrafterna gjort upp specifika planer som jag ännu inte har fått tillåtelse att tala om.

Jag berättar inte allt det här för att skrämma er, utan för skapa en större medvetenhet om den situation som många människor upplever just nu så att vi ska kunna transformera den.

Gudinnans vortex-teknologi, kombinerad med vår medvetenhet, kommer att upplösa det eteriska arkoniska rutnätet. Jag kommer att ägna ett helt blogginlägg bara åt Gudinnans vortex-teknologi där jag beskriver den i detalj.

Jag har blivit instruerad att skapa något som kallas the Etheric Liberation (den Eteriska Befrielsen). Det kommer att bli en facebookgrupp där medlemmar kan rapportera om  påverkan och energiattacker från arkonerna som de blivit utsatta för, och andra medlemmar i gruppen skickar dem då healing och stöd. På detta viset håller vi  uppmärksamhet om situationen vid liv. Härmed ber jag den rätta personen som vill skapa och leda facebookgruppen the Etheric Liberation att ge sig tillkänna. Jag kommer att ge henne/honom vidare instruktioner.

Dessutom ber jag personer med avancerad expertis inom healing av post-traumatisk stress, själsåterföring (soul retrieval), energibeskydd och exorcism (borttagande av negativa väsen) att kontakta mig på cobraresistance@gmail.com där ni uppger var ni bor och er kunskapsnivå. Vi håller på att skapa ett team med kärngrupper för att äntligen börja åtgärda situationen.

Plejadianerna har bett mig att inte offentliggöra Uppstigningsplanen förrän situationen med de eteriska arkonerna har åtgärdats fullt ut. Jag beklagar olägenheten.

Hursomhelst, Seger för Ljuset!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here