Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: ”Quarantine Earth Endgame”, publicerad 10 mars , 2014.

 

Jorden i karantän: slutskedet

Det har nu blivit riskfritt att släppa på viss information som kastar ljus över hela situationen med The Event och den dynamiska spänning som råder mellan Ljuset och de mörka krafterna. Trots att den här infon kan bli chockerande för en del så är det dags för folk att få veta sanningen för det är bara när vi känner till sanningen som vi kan lösa problemen.

För att helt och hållet förstå situationen på vår planet måste vi gå tillbaks till den tidsperiod i den galaktiska historien då de mörka krafterna skapades. De valde då stjärnsystemet Rigel i stjärnbilden Orion som sitt huvudsäte varifrån de kunde kontrollera sitt galaktiska imperium.

De upptäckte tidigt att metoden att ta gisslan var det mest effektiva maktmedlet mot Ljuskrafterna eftersom Ljuskrafterna hyser omsorg om de sina och många gånger har avhållit sig från insatser i situationer där det funnits risk att Ljusvarelserna som tagits som gisslan av de mörka krafterna kunnat bli skadade.

De mörka krafterna förfinade sina maktmetoder med gisslantagande och utvecklade samtidigt exotiska vapenteknologier som orsakade stor ödeläggelse i hela galaxen med utplånande av hela planeter och utrotande av hela civilisationer.

På en viss tidpunkt kom de på sin allra mest effektiva metod för gisslantagande. De krävde att Källan skulle sluta ge information till de Uppstigna Mästarna och till den Galaktiska Konfederationen angående de mörka krafternas hemliga aktiviteter och planer, annars hotade de förstöra stora delar av galaxen.

Efter det blev det så att Ljuskrafterna inte längre fick information om vissa av de mörka krafternas aktiviteter. Det skapade en kosmisk energisplittring mellan Ljuset och mörkret som kom att genomsyra alla dimensioner och detta var början till dualitet. Fr.o.m. den femte dimensionen och uppåt manifesterade sig mörkret endast som brist på information och bristande insikt i hur man löser den kosmiska situationen. Sedan dess har vissa raser börjat tro att livserfarenheterna måste inkludera mörker och lidande, liksom natt följer dag och dag följer natt.

Den nya situationen gjorde det möjligt för de mörka krafterna att göra om sitt huvudsäte på Rigel till den första riktiga karantänen dit inget Ljus kunde tränga in eftersom de Uppstigna Varelserna inte fick någon information om aktiviteterna på Rigel och därmed inte heller kunde skicka Ljus och Kärlek för att hela problemsituationerna där. Och i hemlighet utvecklade de mörka krafterna där sitt dödligaste vapen: strangelet-bomben.

Strangelet-bomben är ett konglomerat av tunga kvarkar, kallade särkvarkar (strange quarks).

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

När det här konglomeratet utsätts för extrem press och höga temperaturer sätter det igång en kedjereaktion som omvandlar vanlig materia till strange materia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production

Vid en dylik okontrollerad kedjereaktion skulle en enda strangelet-bomb kunna utplåna hela vårt kända universum. Lyckligtvis har Ljuskrafterna alltid haft en teknologi som kraftigt begränsar radien i en strangelet-bomb. Trots det är strangelet-bomben mycket mer dödsbringande än en vätebomb.

Under årmiljonernas gång har de mörka krafterna producerat några fåtal fysiska (materiella) strangelet-bomber och ännu många fler eteriska och lagrat dem på Rigel.

Column2

För 25.000 år sedan skapade de sitt andra karantän högsäte på planeten Jorden och transporterade hit en del av sina strangelet-bomber och andra exotiska vapen. Det var dessa vapen som var den verkliga anledningen till att den Galaktiska Konfederationen inte ingrep under vare sig förintelsen, kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki, Stalins utrensningar eller folkmordet i Rwanda. På den tiden visste inte den Galaktiska Konfederationen exakt vilka vapen de mörka hade till sitt förfogande, de visste bara att om de hade ingripit så kunde det fått ödesdigra konsekvenser.

Hela 1900-talet igenom var Konfederationen framgångsrik i att steg för steg undanröja hinder för Första Kontakten, ända fram till 1995 då de var klara att slå till. Detta fick varningslamporna att lysa rött hos de som då var arkontopparna på Jorden och de bestämde sig för att kalla in alla kvarvarande mörka krafter i galaxen för att försvara den karantänförsatta Jorden. Det resulterade i den så kallade Kongo-Arkon invasionen 1996.

Under en kort period på ett fåtal år lyckades nu de mörka krafterna kontrollera merparten av de solsystem som ligger inom en 1000 ljusårs radie runt Jorden, med undantag av det Sirianska solsystemet. De lyckades till och med invadera Plejadernas stjärnhop 1996, och så här skulle det kunna ha sett det ut:

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8

http://www.youtube.com/watch?v=sdbsP86XzA8&list=RDOnsnZvR4X68

Det blev en oerhörd chock för den plejadianska rasen eftersom de hade levt i fred i hundratusentals år före invasionen.

Invånarna på Rigel tog t.o.m. ett mindre antal plejadianer som gisslan och förde dem till Jorden, till djupt liggande underjordiska militärbaser i sydvästra USA, och utsatte dem där för mikrochipping. Följande visar hur det faktiskt skulle kunna ha sett ut i basen Dulce någon gång under 1996 eller 1997:

http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ

Den Galaktiska Konfederationen befriade Plejaderna 1999 och Motståndsrörelsen befriade den plejadianska gisslan från Dulce och andra baser 2001, men den plejadianska rasen behövde nästan ett helt årtionde på sig för att riktigt hämta sig från chocken och fullt ut kunna deltaga i den Galaktiska Konfederationens insatser för att befria planeten Jorden.

Mellan åren 1996 och 1999 fördes alla rigelianska strangelet-bomber och andra exotiska vapen till Jorden. Den allra största delen av de fysiska exotiska vapnen lyckades Motståndsrörelsen undanröja innan 2004, men en stor del av de eteriska exotiska vapnen har funnits kvar fram tills helt nyligen.

Andra exempel på exotiska vapen jag vill nämna är fysiska antigravitations scalarvapen. Alla blev undanröjda innan 2004 och Motståndsrörelsen kommer inte tillåta det militärindustriella komplexet att någonsin få utveckla sådana vapen igen. Motståndsrörelsen stödjer dock utvecklingen av antigravitationsteknologi när den används i fredliga syften.

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV

Sedan 1999 är de Uppstigna Mästarna, den Galaktiska Konfederationen och Motståndsrörelsen igång med att undanröja lager efter lager av exotiska eteriska teknologier från vår karantänförsatta planet. Varje gång ett lager plockas bort får de Uppstigna Mästarna information från Källan om nästa lager, varpå personal från Konfederationen och Motståndsrörelsen plockar bort också det eteriska lagret. Så har processen pågått fortlöpande tills för ett par veckor sen då ett drastiskt genombrott skedde.

De Uppstigna Mästarna fick då information från Källan om ALLA kvarvarande eteriska mörka krafter och deras teknologier. Det här har fullständigt undanröjt grunden för dualitetens verklighetssystem och därmed avlägsnat själva fundamentet för de högsta arkonernas makt på vår planet. Denna galna verklighet av mörker i strid med Ljuset kommer snart att kollapsa och då finns bara Ljuset kvar och allt lidande försvinner för gott.

SaveEarth

Sedan 8 mars 2014 finns det bara ett sista lager av eteriska arkoner med exotiska, eteriska vapen kvar. En stor majoritet av de eteriska reptilianerna och det mesta av deras teknologier har undanröjts och kvar finns bara en liten grupp galna arkoner med sina exotiska eteriska vapen. Huruvida de har strangelet-bomber eller något annat är oklart eftersom den informationen fortfarande inte släppts pga säkerhetsskäl. Det här är den enda kvarstående faktorn som hindrar The Event från att ske med en gång. Hur länge det här lagret kommer att finnas kvar är också oklart av samma skäl.

På det fysiska, materiella planet är allt klart för The Event. Konfederationen har även en gigantisk flotta med skepp som omger Jorden. Det finns ca 5 miljarder dolda fysiska skepp i jordens låga omloppsbana (Low Earth Orbit).

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit

Förutom det har Konfederationen ca 120 miljoner dolda fysiska skepp i regionen mellan Karman linjen

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

och Armstrong-gränsen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Information om vilket antal och vilka strategiska positionerna Konfederationens dolda skepp i troposfären och på planetens yta har förblir än så länge strängt hemlighetsstämplat.

När de första sprickorna i arkonernas sista eteriska försvarsskikt uppstår så kommer saker och ting att hända snabbt. Vi kan förvänta oss följande händelser i rask följd, men inte nödvändigtvis i denna turordning:

  • Avslöjanden om extremt avancerad och effektiva medicinska teknologier i konventionell (mainstream) massmedia
  • Obestridliga bevis på Atlantis existens offentliggjorda i konventionell massmedia
  • Obestridliga bevis på att det finns utomjordiska civilisationer offentliggjorda i konventionell massmedia, troligtvis från hemliga NSA-dokument, från Snowden eller någon annan visselblåsare
  • Fullt fungerande fri energi apparater för privat bruk till försäljning genom en allmän hemsida
  • Arresteringar eller direkta avlägsnanden av toppmedlemmarna i Kabalen, offentliggjorda i konventionell massmedia
  • Världsomspännande finansiell Omstart
  • The Event.

För att påskynda processen har Ljuskrafterna bett mig om att börja ”trycka på akupunktur-punkterna” för Avslöjanden (Disclosure). Jag kommer först att trycka på följande två av dem:

För det första står jag i kontakt med en mycket stark positiv grupp som har gedigna ekonomiska tillgångar, infrastruktur för produktion samt en strategisk plan att börja massproducera fri energi apparater till mänskligheten till ett pris folk har råd med. De letar efter uppfinnare som har fungerande overunity apparater (som producerar mer energi än de använder) som snabbt kan massproduceras. Finns det några uppfinnare med personlig integritet som tycker att jordens befrielse är viktigare än att gå med vinst, som inte är rädda för Kabalen, och som har fungerande overunity prototyper med utvecklingskapacitet och som är lätta att reproducera, kontakta då mig på cobraresistance@gmail.com.

För det andra pågår ett projekt som involverar Motståndsrörelsen och ytbefolkningen. Finns det någon som haft direkt, fysisk kontakt med Motståndsrörelsen eller Agarthas nätverk efter 1996, så kontakta mig på cobraresistance@gmail.com.

På det fysiska planet närmar sig situationen på planetens yta sakta sitt klimax. Kabalen har gått för långt och Ljuskrafterna har urfärdat olika ultimatum. Kabalen behövde få en demonstration av en mild version av stardust-teknologin och det fick de:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html

Här måste jag tillägga att stardust kan användas inte bara till att blockera, sätta ur spel eller ta död på medlemmar av Kabalen, utan även till healing. Stardust kan läka de flesta fall av kroniskt smärta på 15 minuter. Det är på tiden att folk KRÄVER att denna teknologin släpps fri så den kan hjälpa mänskligheten att läka. Det finns många andra avancerade healingtekniker som snart släpps och den positiva militären i Egypten har tagit ett första steg i denna riktning, trots försök att svartmåla dem:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids

Att sådana apparater existerar har jag fått direkt bekräftat av Dragon källor och källor inom den vita adeln i Egypten.

Om Ukraina: folk börjar äntligen bli medvetna om de aktioner som legosoldater, uppbackade av jesuit-finansierade Blackwater/Academi, där utför att lura in Ukraina och Ryssland i en väpnad konflikt.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-U-S-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html

En av anledningarna är att jesuiterna vill utplåna den rysk-ortodoxa kyrkan i Ukraina och ersätta den med den jesuitvänliga ukrainska grekisk-katolska kyrkan:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church

Ett annat skäl är att jesuiterna vill att Ukraina ska gå med i EU som är skapad av jesuiterna.

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

Det finns många grupper med stor militär kapacitet som börjar bli väldigt arga på Kabalen och Ljuskrafterna varken kan eller vill hålla tillbaks dem längre. Därför kommer dessa grupper med stor sannolikhet att börja undanröja medlemmar i Kabalen från vår planet, om de inte redan har börjat – de kommer inte att vänta på massarresteringarna och The Event. Här vill jag påpeka att endast ca 10% av jesuiterna tillhör de mörka krafterna och att många medlemmar i Kabalen sitter fast i Illuminatis nätverk mot sin vilja, så jag vill be de ovannämnda grupperna visa gott omdöme vad det gäller aktionerna att få bort Kabalen.

En av de här grupperna har låtit meddela att om så bara en enda människa till dör som resultat av Blackwater/Academi legosoldaters aktioner i Ukraina så kommer de att börja undanröja legosoldaterna, och om inte detta räcker börjar de undanröja toppmedlemmar i Kabalen, en efter en.

En annan grupp har gett Putin rådet att istället för att lösa krisen i Ukraina militärt så borde han skicka Spetsnaz-agenter som kan börja undanröja medlemmar i Kabalen.

En mystisk ”okänd välgörare” har kontaktat vissa maffiagrupper och de har svurit trohet mot honom och vänt ryggen åt sina tidigare beskyddare Illuminatin och jesuiterna.

Det finns ytterligare minst två grupper som är klara att skrida till handling, men jag avslöjar inte deras namn.

Som Fulford sade förra veckan: ”Under tiden så se på, hur äldre Kabalister försvinner en efter en.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here