Ledarskap

PFC ledarskap-dokument September 2013 (44 nerladdningar)

Prepare for Change Leadership Group

Verksamhetsmål

Prepare for Change Leadership Group’s uppdrag är att råda och stödja det aktuella ledarskapet för världens olika regeringar att förstå vad som händer globalt vid tidpunkten för THE EVENT. Vi kommer att förmedla information som visar dem att detta inte är en lokal händelse, utan snarare något som omfattar hela vår planet, med flera steg i processen för positiv förändring. Ledarskapsgruppernas volontärer kommer att kontakta de olika ledarskapsnivåerna och agera som rådgivare åt dem och ge stöd för att upprätthålla lugn och ordning inom deras regioner, län, städer och stadsdelar, under och direkt efter THE EVENT.Mission Goals

Det primära målet för människor är att behålla sitt lugn och upprätthålla status quo för samhällets infrastruktur under THE EVENT. Det viktigaste är att de politiska ledarna inte uppvisar rädsla och reagerar drastiskt under massarresteringarna.

Vi kommer att introducera en serie övergripande ”Brief för samhällets ledare” för att förklara att THE EVENT är ett fredligt och nödvändigt förlopp, inte en militärkupp eller någon orsak till rädsla. Vi kan förklara att detta helt enkelt är en razzia som utförs av världens polisstyrkor att gripa brottslingar som bedriver svindleri i en global skala. Inget militärt undantagstillstånd deklareras och ingen begränsning av folks rörelsefrihet kommer att krävas.

Vi kommer stödja individer i maktpositioner för att ge dem verklig hjälp i deras myndighetsutövning för att upprätthålla samhällets vitalitet – att stödja infrastrukturen i den gemenskap de representerar. Av primär betydelse är oavbruten försörjning av vatten till gemenskapen. Vi förväntar oss att alla sådana system fortsätter fungera smidigt, att bensin, propan, transport, elektriska kraftledningar och kommunikation fortsätter sin verksamhet, att sjukhus och personal inom räddningstjänsten är fullt fungerande för dem som behöver sådan hjälp. Vi kommer också att stödja ordnad distribution av mat till alla som behöver.

Vi kommer hjälpa befolkningen att behålla lugnet med bra och välgrundad assistans och förse dem med korrekta underrättelseuppgifter om de aktuella planerna ang förändringar via denna webbplats, som fortlöpande uppdateras med aktuell tillgänglig information. Av uppenbara skäl kommer förstahandsinformation och detaljer inte att avslöjas förrän de relaterade åtgärderna äger rum. Under hela utvecklingsprocessen kommer denna webbplats fortsätta fokusera på lugn och harmonisk förändring till en lyckligare, bättre värld.

Under THE EVENT kommer vi, de självutnämnda rådgivarna, att kunna erbjuda våra lokala, statliga och nationella politiska infrastrukturer de sansade, medkännande, och vederhäftiga svar de behöver för att förstå exakt vad som händer! För att vara effektiva, måste vi leva upp till våra löften inför makthavarna under THE EVENT. Vi måste vara lugna, icke-hotfulla och hjälpsamma. För att säkerställa att denna process blir framgångsrik och fredlig, kommer denna webbplats att förmedla informationspaket (”Brief för samhällets ledare”) att spridas till myndigheterna, av de självutnämnda volontärer som accepterat denna uppgift. Detta material kan läsas online eller faktiskt förmedlas som papperskopior.

Vi vill ha fred och harmoni, inte våld eller överreaktion hos någon polismyndighet. Vi kommer vädja att polisen visar återhållsamhet och inte tillgriper våld. Vi kommer att ha planer som garanterar polisen att deras lugna sätt att reagera och deras ledarskap kommer garantera att inga upplopp eller överreaktioner hos deras väljare inträffar. Vi kommer att stötta deras personal och stödgrupper med kunskap och förståelse. Vi kommer inte att utmana deras ledande ställning. Vi väntar tålmodigt att bli inbjudna till förhandling för att dela med oss av vår information uttryckt i enkelt och vardagligt språk utan baktanke eller rädsla. Vi kommer att vara öppna och ärliga. Vi kommer inte förkunna att vi känner till hela planen eller utmåla oss som experter. Vi kommer endast att orubbligt presentera oss själva som berörda medborgare, engagerade i en fredlig övergång, som tagit del av detta initiativ i förväg; och vi erbjuder vårt stöd med utbildning och rådgivning.

För att åstadkomma detta, har vi beslutat presentera fyra avsnitt ang vår Mission.

Introduktion till de fyra avsnitten

Ingen vet klockslaget för vår befrielse, vi föreslår att du mediterar, studerar och förbereder dig, så snart dina omständigheter tillåter. Låt det andliga händelseförloppet leda dig i denna process. Detta EVENT kommer inte att inträffa på vårt klockslag, eller din tid, men i rätt tid. Om du inte har en kopia av dessa sidor med dig, vänligen studera och beakta ”Utbildnings”-avsnittet och låt kärlek och medkänsla vara din ledstjärna.

Om du inte känner dig säker på det vi presenterar här, så dra dig inte för att ställa frågor, lära och studera. Gör ingenting, såvida inte du är stark i anden och säker på din sak – även om du har bra känsla om det men ändå känner tvivel. När THE EVENT sker, så skriv ut en kopia av ”Brief för Samhällets Ledare” och lämna in den anonymt eller ge den till någon bättre lämpad, någon du tror kan presentera den på ett bra sätt.

Taktik för att sprida ”Rådgivning till ledarskapet”.

Bakgrunden till THE EVENT, och själva eventet.

Förteckningar över de myndigheter vi anser är väsentliga för en fredlig övergång och som kommer att dra fördel av att ta emot denna information från er – de informerade Ljus-arbetande människorna.

Utbildning för att råda ledarskapet med förslag till dem som känner sig uppmanade att tillägna sig detta arbete och distribuera denna information till världens ledarskap för livsbefrämjande infrastruktur.

Justice will arrive in flash
Justice will arrive in flash!

Studera de fyra avsnitten och förbered dig för The Event. Återigen, om du inte känner dig säker på det vi presenterar här, så dra dig inte för att ställa frågor, lära och studera. Gör ingenting, såvida inte du är stark i anden och säker på din sak – även om du har bra känsla om det men ändå känner tvivel. När THE EVENT sker, så skriv ut en kopia av ”Brief för Samhällets Ledare” och lämna in den anonymt eller ge den till någon bättre lämpad, någon du tror kan presentera den på ett bra sätt. Några har sett och tror på det. Det finns andra som är välsignade, som inte har sett, och fortfarande tror. Bedöm detta kunskapens träd genom dess frukt. Vi efterlyser fred, och kärlek och ärlighet för vår värld. Genom Sanningens ljus kommer vi att få det.

Vissa människor har sett en del och har en tro. Sen finns det andra som är välsignade i det att de inte har några upplevelser men ändå har en tro. Döm det här kunskapens träd efter dess frukter. Vi åkallar Fred och Kärlek och Ärlighet till vår värld. Vet genom Sanningens Ljus – att vi kommer att få det.

Kämpa nu, eftersom ingen utom vi själva kan bryta de bojor som håller våra sinnen i rädsla. Var inte handlingsförlamad! Du måste agera för sanningen nu, idag, denna minut! Bevara i ditt hjärta källan till allt som är gott och vackert och sant. Din intention, ditt starka agerande för att göra gott, kommer att resonera och universum kommer att ge sitt bifall. Lycka till allihopa!

Med kärlek och respekt,

Den Planetariska Ledarskapsgruppen

Seger för Ljuset!

Gå till det första avsnittet: Taktik

Ladda ner alla avsnitt i ledarskap-dokumentet som en PDF -25 sidor
PFC Ledarskap-dokument September 2013 (44 nerladdningar)