Övergång till ett Nytt Samhälle

Av Rob Potter – Head of the PFC Leadership Group,
Editerad av Dr. Ilya Perlingieri (biography)

Dr. P My best friend
A Founding member of Prepare for Change, and site Editor, beloved environmental activist Dr. Ilya Sandra Perlingieri (Dr. P) has died in a San Diego, CA hospital. She had been suffering from severe lung and heart problems. Dr. P was a gentle, warm, loving, and compassionate human being. She was also an environmental activist, a terrific researcher, lecturer and writer who detested the chemtrail spraying that is wreaking havoc around the globe.

 

Prepare For Change-gruppen är tillägnad alla som är inspirerade att hjälpa planeten i en icke-våldsövergång till ett Nytt Samhälle. Våra ansträngningar är grundade i en tro på Kärlekens kraft och en instinktiv vetskap att frihet från tyranni är vår rättighet som suveräna varelser (varelser av högsta egen auktoritet). Vi är hängivna att skapa fred och harmoni för hela mänskligheten.

Denna webbplats, Prepare for Change, är till för alla människor på jorden, men speciellt för världens Ljusarbetare. Vi hoppas att den här gemensamma insatsen kommer hjälpa till att kurera alla aspekter av världens politiska och sociala infrastrukturer, under dessa kommande stora förändringar. Medlemmarna i denna grupp kommer från hela världen. Vi är förvissade om att den information vi får genom våra direkta erfarenheter, vetskap, intuition, insiders från världens polisstyrkor, de goda utomjordingarna, och de högre dimensionernas andliga ledare i vår värld och galax, är korrekt.

Den här information pekar på att vi har en världsomspännande långvarig konspiration av korruption och girighet som måste få ett slut. Den här information pekar på nära förestående drastiska åtgärder som kommer att garantera verkliga och permanenta förändringar och healing för allt liv på vår belägrade planet.

De här långvariga förändringarna kommer i själva verket att starta i enskilda individers hjärtan och sinnen. Tyvärr behöver de flesta människor en spark i baken för att inse att denna förändring inte bara är möjlig, men redan dagligen händer i människors liv runtom i världen. Vi som vet, vi som är vakna och medvetna måste visa vägen.

Slutet på världens nuvarande politiska system är inte någon fantasi. Slutet på tyranni är ett gudomligt direktiv, ingjutet i våra hjärtan och sinnen. Vår kollektiva andliga vilja, och vår fasta föresats att nå befrielse, manifesteras dagligen. Andliga krafter, bortom de flestas fattningsförmåga, hjälper oss. Gudomliga planer, som kommer att fullbordas i vår nära framtid, håller nu på att genomföras. Några datum känner vi inte till och inga kommer heller att ges för det här otroliga Kärleksmiraklet.

Det är nu dags för detta att hända! Mörkrets, okunnighetens, vidskepelsens och rädslans virus måste exponeras för sanningens ljus. Det kommer att garantera en trohetslojalitet till Kärlek, förlåtelse och healing, och det kommer att ge upphov till en harmonisk mångfald som vi aldrig förr upplevt på jorden.

Vi är alla medvetna om att världens nuvarande förfallna politiska system måste upphöra. Övergången och förändringsprocessen att bygga ett nytt globalt samhälle kommer att kräva hela mänsklighetens fulla uppmärksamhet. Självklart kommer detta ta tid. Men vi är säkra på att det inte kommer att ta så lång tid som många kanske tror. Trots att utmaningarna för en sådan förändring är komplexa, vidsträckta och långtgående, är prepareforchange.net-gruppen säkra på att denna mission inte kommer att misslyckas. Dessutom bjuder vi in dig att vara med och kämpa för vår sak att låta Kärleken härska i allas hjärtan och sinnen. Vi har en plan!

Förändringarna som nu är på gång är väldigare i omfång och djup jämfört med enbart våra politiska och sociala institutioner. Denna rörelse av Sanningens Ande kommer att påverka alla aspekter av samhällsstrukturen. Det är speciellt sant vad det gäller den globala politiska korruptionen. Denna andens rörelse kommer också drastiskt förändra våra emotionella, fysiska och andliga jag.

Den här resan mot ett Nytt Samhälle måste börja med första steget. Den måste vara fredlig, icke-hotfull och framsprungen ur tålamod och medkänsla. Den här resan till befrielse och försoning i vår värld har varit planerad i tusentals år. Själva skapelsens eget sinne har väntat på den rätta tidpunkten för mänskligheten att komma ihåg vem hon är och än en gång deklarera, ”Vi är suveräna (=av högsta egen auktoritet) varelser av oändligt Ljus, Kärlek och Kraft.” Den tiden är kommen.

Trots den dystra situation världen befinner sig i med krig, och rykten om krig, är vi övertygade om att positiva förändringar kan ske väldigt snabbt. Snart kommer den existerande ondskans tjänare – som har infiltrerat vår värld för att systematiskt bryta ner viljan och förslava mänskligheten – att i rättvisans namn gripas av fredens rättstjänare över hela världen. Vi är övertygade om att mänskligheten efter dessa arresteringar kommer att stiga till nivåer som aldrig förr skådats. Dessa lagligt utförda arresteringar påbjuds inte bara av våra nuvarande lagar i världens olika kulturer utan också av universella lagar kända som den Galaktiska Kodexen.

Den Gudomliga Skaparens hand kommer att säkra denna Ljusets Seger för vår värld. Vi har kraften och makten inom oss att bringa fred i denna vår värld. Var viss om att också du har denna kraft i din själ och du måste använda den. Misströsta inte, ge inte upp hoppet, och ge inte efter för hat, våld, ilska, rädsla eller apati. Vi hoppas att du tar ett djupgående beslut att handla i Ljuset, Kärlekens och Sanningens tjänst.

FÖRBERED FÖR FÖRÄNDRING. VAR FÖRÄNDRINGEN!