Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: ”Solar System Situation Update”, publicerad 9 februari 2015.

 

Uppdatering om situationen i solsystemet

Genombrottsfasen betyder att Ljuskrafterna inte längre bara fokuserar på att bekämpa Chimera och Kabalen utan gör sig redo och växer sig allt starkare inför det slutgiltiga genombrottet. Under genombrottsfasen blir The Veil så sakteliga upplöst och även karantänen lyfts så sakteliga. Högt uppsatta källor i Indien och Ryssland jobbar på att få publicerat information gällande Avslöjanden i massmedian. Den här informationen förväntas komma ut först när Chimeragruppen mist tillräckligt mycket makt över militären i de två länderna.

Chimera-imperiet från Orion och Andromedas och deras drakonska/reptilianska underlydande har haft makten över vårt solsystem de senaste 26.000 åren med jorden försatt i karantän, och därmed har de hållit oss isolerade från de positiva utomjordiska raserna.

Ljuskrafterna blev tvungna att skriva under ett avtal om icke-ingripande där de lovade att inte göra några direkta ingripanden på jordytan, och Chimera i sin tur gick med på att inte heller göra direkta ingripanden på jordytan. Trots att avtalet har ställt till stor skada för mänsklighetens utveckling de senaste 26.000 åren så har det även hindrat Chimera och deras drakonska/reptilianska underlydande från att öppet ta livet av oss människor. Det är därför agenter från Motståndsrörelsen inte tar kontakt med folk på jordytan. Avtalet är också anledningen till att dessa mörka inte öppet spisat massvis med människor till frukost på planetytan världen över åren efter invasionen 1996 då reptilianernas antal under planetytan blev gigantiskt högt: runt 500 miljoner.  Det är också anledningen till att strangelet bomber vid många tillfällen inte har detonerat. Så fort hotet från Chimera är borta kommer Ljuskrafterna att ingripa på ytan direkt.

Indirekta försök att tränga igenom karantänen började på 1800-talet när plejadianerna inspirerade det hemliga sällskapet NYMZA (Sonora Aero Club) att bygga luftskepp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau

Tesla hade en koppling till NYMZA och han försökte bygga ett rymdskepp med kapacitet att nå Mars. Försöket misslyckades och efter det slutade JP Morgan finansiera honom.

Marconi var en av Teslas studenter och när han såg hur illa Kabalen behandlat Tesla flyttade han och några andra (inklusive den kände alkemisten Fulcanelli) till Sydamerika där de byggde en hemlig underjordisk stad i Anderna 1937:

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35.htm

Tesla, Marconi och Fulcanelli är alla medlemmar i Stjärnans Brödraskap.

Plejadianernas andra försök att tränga igenom karantänen började på tidiga 1900-talet med Thule/Vril sällskapen i Tyskland. Redan på ett tidigt stadium tog dock mer aggressiva raser över kontrollen av det tyska rymdprogrammet, något som kulminerade i byggandet av en hemlig tysk nazist månbas under andra världskriget. Men lika barn leka bäst, och nazist månbasen togs över av reptilianer strax efter krigslutet och all dess personal blev dödad.

Ett mer direkt försök att tränga igenom karantänen gjordes den 20:e februari 1954 när amerikanska presidenten Eisenhower mötte representanter från plejadianerna och Ashtar Kommandogrupp på Edwards flygvapenbas:

http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

Efter påtryckningar från den negativa militären tvingades Eisenhower avvisa avtalet med de positiva utomjordingarna och vid ett senare tillfälle istället ingå ett avtal med de negativa zeta och drakoniska raserna.

Plejadianerna lyckades dock få igenom ett tillstånd av den negativa militären att bygga en hemlig bas under ön Bora Bora i Franska Polynesien, på villkor att dess existens skulle hållas hemlig för ytbefolkningen.

James Francis MacIntyre, biskop i LA, var med på mötet på Edwards flygvapenbas och rapporterade det hela till jesuiterna. Det finns foton och filmer av plejadianska skepp tagna vid det här mötet bevarade i Vatikanens biblioteket. Jesuiterna blev också på regelbunden basis uppdaterade av den negativa militären angående teknologin som militären fått från zeta-folket och drakonianerna. Ett hemligt jesuit-rymdprogram som skulle bygga baser på månen och mars startades 1956. Programmet var inte särskilt framgångsrikt och ironiskt nog hade det kodnamnet Marconi.

Vatican

Det riktiga hemliga rymdprogrammet startade i början på 60-talet när Chimeragruppen gav tillåtelse åt den negativa militären inom USA, NATO:s europeiska länder, USSR och Kina att bygga gemensamma hemliga baser på månen och mars inom vissa begränsade områden. Dessutom skrevs ett hemligt avtal mellan Kabalen och gruppen med drakonianer, reptilianer och zetafolket som gav Kabalen tekniskt stöd i sitt byggandet av mån- och marsbaser i utbyte mot att sagda utomjordiska raserna fick tillstånd att bygga underjordiska baser på jorden tillsammans med den negativa militären.

Gemensamma USA/USSR baser byggdes därmed på mars 1964 och programmet utökades de närmaste årtionden när fler baser på månen och mars byggdes. Den viktigaste månbasen byggdes på månens baksida och gavs kodnamnet ”LOC” (Lunar Operations Command).

Hela det hemliga rymdprogrammet kallades sammantaget ”Solar Warden”. Framstående supersoldater anslöts till programmet och hjärntvättades att tro att de försvarade jorden mot de negativa utomjordingarna. Vissa diplomater inom FN kände till att Solar Warden existerar och hade också de en naiv tro på att det var ett program som försvarade jorden mot ett utomjordiskt hot. I själva verket var syftet med det hemliga rymdprogrammet att människor och drakonianer tillsammans skulle bygga en infrastruktur genom hela solsystemet inför den arkoniska invasionen 1996:

https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-expose-the-secret-space-program

Från människornas sida leddes programmet av de fyra oheliga (Bush Sr., Henry Kissinger, Donald Rumsfeld och Dick Cheney). De fyra oheliga är i själva verket drakonier som inkarnerats som människor sedan 26.000 år tillbaka och är de fyra hybrider mellan drakonier och människor som är mest synliga bland oss.

Breakaway

Dick Cheney var ledare av bolaget Mars Corporation och påstod sig vara ägare till den planetariska skuld som jorden är skyldig Mars Corporation och den utbrytarcivilisation som har sugit ut jordens arbetskraft med hjälp av släkten Rothschilds centralbankssystem (sv. riksbankssystem):

http://newsinsideout.com/2015/02/disclosuregate-former-congress-members-bribed-cheneys-secret-mars-program

Ljuskrafterna har infiltrerat rymdprogrammet Solar Warden på många sätt. När Eisenhower blev trängd in i ett hörn av Kabalen och tvingad att samarbeta med de negativa utomjordingarna, skapade han vissa hemliga enheter i Solar Warden programmet som jobbade för Ljuset.

Dessutom hade Organisationen (föregångare till Motståndsrörelsen) hemliga grupper infiltrerade i Solar Warden programmet. Organisationen arbetade också ihop med de positiva andromedianerna som var väl införstådda med situationen i vårt solsystem.

Ljuskrafterna byggde sin egen månbas inuti Tycho kratern och den basen besökte jag 1983. Den var byggd som en jättelik kupol med en fin simbassäng inne i varifrån jag kunde se jorden. Många år senare upplevde jag ett surrealistiskt ögonblick när jag var i en liknande bassäng på jorden som också var täckt av en glaskupol, och bakom denna såg jag månen stiga upp. Min hjärna blev chockad och förvirrad av att se månen gå upp bakom glaskupolen när jag borde sett jordklotet istället!

Efter den arkoniska invasionen 1996 blev vårt solsystem översvämmat med varelser från de drakoniska och reptilianska folken. Deras viktigaste militärbas låg på Charon (Plutos måne) och de hade många fästen i asteroidbältet. Under den här tidsperioden fördes många personer i nyckelpositioner till de underjordiska militärbaserna och utsattes där för trauma-baserad hjärntvätt mot den Galaktiska Konfederationen och mot Ashtar Kommandogrupp. Det är därför så många människor idag är så starkt emot Ashtar Kommandogrupp.

Genom en massiv befrielseoffensiv mellan 1999 och 2004 röjde Ljuskrafterna från Motståndsrörelsen, de plejadianska, sirianska och andromedianska flottorna och Ashtar Kommandogrupp bort ett överväldigande antal av de drakoniska/reptilianska varelserna från vårt solsystem.

CHSaturn

Efter 2004 inledde de kvarvarande drakoniska/reptilianska styrkorna ett nära samarbete med de fyra oheliga för att försvara jorden mot de Galaktiska Ljusstyrkornas befrielseflottor, och de manipulerade Solar Wardens supersoldater till att bli motståndare till ljuset. Trots det befriade Ljuskrafterna vårt solsystem från alla drakonisk/reptiliansk varelser, med undantag för de som jobbade direkt med Chimeragruppen, åren mellan 2004 och 2012. Under den här perioden drevs Solar Warden verksamheten i första hand från följande två platser.

1.Sublunära operationer (mellan månen och jorden) samt operationer i jordens omloppsbana med X-22A, SR-33A och TR3-B sublunära farkoster sköttes från Petersons flygvapenbas i Colorado, som också råkar vara huvudkvarter för NORAD (radar network for UFO detection, ung. radarnätverk för upptäckt av UFOs) och flygvapnets rymdkommando (Air Force Space Command):

http://www.aliendave.com/Article_US_SpaceBase_UTAH.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base

2.Operationerna ute i solsystemet leddes från Kings Peak underjordiska bas i Utah dit det mesta av infrastruktur och personal flyttades från Area 51 och S4 när de två platserna blivit alltför kända.

2012 stängde Ljuskrafterna ner Solar Warden och sen dess är Kabalen fast här på planetytan och helt hänvisade till Chimeras (tomma) löften om att hjälpa dem fly från planeten för att undslippa massarresteringarna. Nu känner de sig strandsatta och börjar bli nervösa:

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-31/what-do-they-know-why-are-so-many-super-wealthy-preparing-bug-out-locations?page=2

Sedan början av förra året har Ljuskrafterna tagit itu med Chimera direkt. Sedan slutet av januari i år, i och med att de fysiska strangelet och topletbomberna blivit avlägsnade, har de satt igång operationer för att rensa bort de sista resterna av mörker från vårt solsystem. Den här operation har kodnamnet MOSS (Multidimensional Operations Solar System, ung. multidimensionella operationer i solsystemet). Operationen är fortfarande i gång. Viktiga genombrott har skett de senaste dagarna. Efter det att MOSS har nått framgång och slutförts och ungefär när det blir dags för The Event, kommer Avslöjanden (Disclosure) och Första Kontakt (First Contact) att ske och det blir slutet på karantänen av vår jord.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here