Healing

Mission:

Healing-gruppen kommer vid tidpunkten för The Event att ge kunskap och vägledning åt behövande, hjälpa dem som söker hälsosamma/hållbara terapiformer som inte finns tillgängliga före The Event, och bygga broar mellan nuvarande sjukvårdsstrukturer och de alternativa inrättningarna för att vidga människors syn på den fysiska, mentala och känslomässiga hälsan.

För att åstadkomma detta organiserar vi ett alltomfattande healingsystem som nyttjar de andliga och teknologiska system som blir tillgängliga efter The Event. Information i stort som smått samlas just nu in från alla källor, så var snäll och bidra till den här insatsen om du kan. De nuvarande sjukvårdssystemen behöver bli informerade om de teknologier baserade på andlig energi som omedelbart kan tillämpas. Du kan vara förvissad att andlig healing blir mycket effektivare efter The Event. Om det här handlar om ditt intresseområde så var snäll att informera oss om din specialitet så detaljrikt som möjligt så att de som behöver dig kan bli hänvisade till dig.  Kontakta oss för att delta.

Vision:

healing
Healing White Light

Healinggruppen finns till för att stödja de som behöver hjälp under övergången till det Nya Samhället. Vårt huvudsakliga fokus blir att hjälpa folk finna sin inre styrka, utbildning och träning. Healing kommer att erbjudas med många olika tillvägagångssätt och tekniker.

Praktiska steg för att nå dit:

 • Utveckla en oberoende infrastruktur och ett nätverk för de som kan hjälpa till vid tidpunkten för The Event.
 • Skapa en lugnande energi genom energiarbete och healing.
 • Skapa en direktlinje för de som ringer i panik.
 • Skriv ner välformulerade och informativa uttryck/svar som alla kan använda sig av den här tiden.
 • Erbjud kunskap i konflikthantering.
 • Skingra rädsla genom uppsökande verksamhet.
 • Skapa en lista på tillgängliga resurser för akuta behov och situationer.
 • Skapa en online nedladdningsbar broschyr om förberedelser för The Event.

Nyckelpunkter för Handling:

 • Se till att ingen är ensam.
 • Berätta om och förklara vad det är som händer.
 • Skapa ett gemensamt budskap.
 • Få igång grupper för grannstöd.

Målsättningar:

 • Skapa en online manual om ’Självhjälp vid tiden för The Event’.
 • Skapa en healingens första-hjälpen i media.
 • Skapa en RSS-kanal.
 • Skapa sidor för healing-grupper på sociala medier som Facebook, twitter etc.
 • Få med konstnärer som skapar affischkonst för en healingkampanj.
 • Annonsera och gör reklam för numren till direktlinjer med fungerande nätverk.
 • Skapa kontakt mellan helare och de nuvarande sjukvårds- och samhällsinrättningarna.
 • Sänd budskapet på TV.
 • Skapa en YouTube-kanal.
 • Skapa en sida med FAQ/Vanliga Frågor för den här tiden.

STÄLLEN ATT KONTAKTA:

 • Apotek
 • Alternativa sjukvårdscentra
 • Institutioner för integrerad medicin.
 • Veterinärer.
 • Socialtjänsten.
 • Sjukhusadministratörer.
 • Chefer på vårdhem/sjukhem.
 • Hospice.
 • Äldreboende.
 • Soppkök.
 • Andliga/filosofiska affärer.
 • Kliniker med gratis sjukvård.
 • Kyrkor.
 • Grupper med uppsökande verksamhet.
 • Härbärgen.

Ha det bra och gläd dig!