Viktiga dokument för Förändring6BEE9A6128628158BFD690E24E475E_h296_w526_m2_bblack_q99_p99_cRCwhoAdG


 

Viktiga dokument för Förändring 

Denna sida är avsedd att ge styrka och stöd till de människor som just har fått kläm på Idén och konceptet för vad denna webbplats anser vara dess primära uppdrag. Vårt uppdrag är att ge en solid och grundläggande förståelse ang. de förestående förändringarna i de politiska och finansiella institutionerna över hela världen. Dessa viktiga kulturella grundpelare är korrupta. Att återställa dessa makt- och kontrollinstitutioner kommer att kräva drastiska förändringar i de nuvarande systemen och lagarna. Många korrumperade individer arresteras just nu och fler mycket mäktiga personer kommer att bli arresterade. Vi kommer alla att få bevittna störtandet av småaktiga personligheter som varit inblandade i beskyddarverksamhet på en nivå som kommer att chockera många.

Att förstå hur dessa mångåriga brottsliga verksamheter har tillåtits under så lång tid kräver ett öppet sinne villigt att inse den djupgående korruptionen samt djupet och bredden av dess inflytande på samhället. För att förstå de handlingar och brott som utförs av dem som missbrukar sina maktpositioner kommer det vara nödvändigt för en vanlig människa att utbilda sig genom att läsa några mycket viktiga och kraftfulla dokument. Några av de dokument som presenteras här är mer kända än andra. Vissa av dokumenten är äldre och lättidentifierade. Andra handlingar kan vara mer universella och nya, medan vissa kan vara mer specifika för vissa aspekter av den korruption som förstör världens kulturarv. Vi hoppas upprätthålla en hög nivå av integritet och standard angående de artiklar som görs tillgängliga här för allas nöje och uppbyggelse.

Återigen, vi uppmanar dig att inspireras och sända in dina egna idéer ang. djupsinniga dokument, föredrag och artiklar från dåtid till nutid som vi kan dela med oss av här till hela världen som referens när det blir dags att verkligen ta ansvar för att stödja Kärleks- och Sanningsinriktade förändringar i vår värld. Dessa dokument är definitivt relevanta nu och kommer att vara det vid tidpunkten för The Event och även efter.

Du kan sända idéer för kompletterande dokument via flera kanaler:

Seger för Ljuset!

Rob Potter

PFC ledarskap


1)      Declaration Of Independence

2)     The Constitution Of the United States

3)     The Bill Of Rights

4)     Sermon on The Mount

5A)  The Rights of Man by Thomas Paine (Verbose)

5B)  The Rights Of Man by Thomas Paine (Concise)

6)    The Great American Adventure (Downloadable PDF)

7)    The Venus Project

8)   Scalar Plasma Field history of Chimera Group