Grundläggande praktiska åtgärder att förbereda för The Event (Händelsen)

guerrila-gardening

 • Spara och skriv ut viktiga dokument för att dela med dig av vid tidpunkten för The Event. Klicka här för att hitta dem.
 • Förena dig med de andra i ditt område och skapa en grupp tillsammans. Vi skapar stödgrupper (Event Support Groups, ESG) som motsvarar den maskulina aspekten och ”Sisterhood of the Rose Groups” som är den feminina aspekten. Många människor kommer sannolikt att ingå i båda grupperna. Klicka här för att finna listan över grupper i hela världen och för skapa din egen om det behövs.
 • Planera för mat och grundläggande förnödenheter under ett par dagar. Du väljer naturligtvis vad du känner för, men här är några tips: alfalfa och andra typer av groddar är färdiggrodda efter 3 dagar, linser och bönor är billiga, fulla av näring och varar länge. Du kan odla dina egna grönsaker hemma, speciellt med vertikala växtplatser ( Klicka här för att lära dig mer om det ). Vi måste dessutom förmodligen omvandla en del markområden till lokala samhällsträdgårdar, så du kan forska lite ang. vilka platser som skulle vara lämpliga för detta, före och efter The Event. Flera grupper gör redan detta. Detta kommer troligen vara en viktig del efter händelseövergången eftersom vi kommer att behöva omvandla vår livsmedelsproduktion, som hittills har förvaltats och förgiftats av Eliten (the Cabal).
  Beroende på dina omständigheter kan du även överväga att anskaffa en vattenflaska med filter, bensin för din bil, energi för matlagning och uppvärmning, samt allt annat du kan behöva ifall leveranser inte fungerar korrekt under en kort tid.

  Photographe
 • Köp en del silver och/eller guld för att täcka grundläggande behov under de första dagarna eller veckor efter The Event. Om du har små tillgångar, kommer enbart ett silvermynt att vara till stor hjälp under de första dagarna efter The Event och kostar inte mycket. Om du har större tillgångar, överväg att hjälpa människor omkring dig.

  coinscrystal2
 • Lär dig hur vissa meditationer och ceremonier kan hjälpa till att lugna ner energin i ditt område. Många studier har påvisat hur kraften i meditation inverkar på vår omgivning, särskilt när det görs i grupper. En hel del energi kommer att flyga omkring under de första dagarna och veckorna efter The Event, massor av trauman, känslor och tankar som bubblar. Gruppmeditationer som utförs på viktiga platser i din lokala del av planetens energinät kan kombineras med kristaller, sakral geometri och andra verktyg och kommer att kraftigt bidra till att undvika konflikter och harmoniserar energier i ditt område.
  Ta reda på de viktigaste energetiska platserna runt omkring dig, gå dit och visualisera/kanalisera en pelare av strålande vitt ljus från centralsolen, genom området och ner till jordens kärna. Visualisera en violett flamma. Kalla på hjälp från ljusvarelser (änglar, älvor, delfiner och valar, stjärnfamiljer, etc). Utför all slags meditation som du guidas till.
  Klicka här för att läsa mer om denna process och hur man vet var energicentra är belägna

  Grid2

 • Ta reda på information om världen omkring dig, på vad som händer och vad som kommer att hända.

  De viktigaste Cobra-artiklarna: https://sv.prepareforchange.net/cornerstone-cobra-articles/

  Om The Event:
  http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

  https://sv.prepareforchange.net/a-plan-to-maintain-safety-during-the-event/

  Fler resurser: https://sv.prepareforchange.net/contributors/

  solarsystem

 • Lär känna dina grannar, och vem som potentiellt kan hjälpa till. Innan The Event kanske vissa människor inte är mottagliga eller redo att höra om det, och hjälpa till, men i efterhand blir det en helt annan historia. Vi föreslår att du lär känna ditt grannskap, stad eller by, de olika grupperna och personligheterna – du kan engagera dig eller helt enkelt vara en observatör. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa en smidig övergång. Det finns redan många grupper som gör bra saker och som potentiellt kan spela en viktig roll: yoga- och meditation-centers, lokala och ekologiska trädgårdsrörelser, etc. Samhällsgemenskaper kommer troligen att behövas för att åstadkomma kraftfulla snöbollseffekter. Alla våra livsmedels-, produktions-, utbildnings- och finanssystem, etc, kommer att behöva omstruktureras för att de ska bli hälsosamma igen. Solidariska gemenskaper och organisationer kommer också att hjälpa människor att slappna av, särskilt de som kanske har farhågor ang. övergången. Målet är att alla ska tas om hand, fysiskt, mentalt och känslomässigt. Invitera olika nätverk att samarbeta trots deras uppenbara skillnader – de kanske inte är villiga att göra det ännu, men efter The Event kommer många av dem att vara positiva. Ju mer vi åstadkommer innan The Event, desto lättare kommer övergången att vara efter The Event.
 • Ta ansvar och skapa initiativ. När The Event inträffar kommer det sannolikt inte att finnas rymdskepp som släpper ner påsar med mat, så att vi alla omedelbart kan resa till och umgås i en turistort på Bahamas. Det blir en gradvis process. Välståndsfonderna måste ändå omvandlas till mat, bostäder, etc, och någon kommer att behöva göra det. Vi måste helas tillräckligt för att verkligen accepteras i ett galaktiskt samhälle. Att befrias innebär att vara en suverän varelse. Tillsammans är vi Skaparen och därför måste vi kunna skapa själva. Hindren kommer att avlägsnas av vår stjärnfamilj, och vi kommer att få mycket hjälp, men vi måste fortfarande vara aktörer annars skulle vi inte vara helt fria.

  Samhällsledare (ansvariga för livsmedel och energi till exempel) kan bryta samman ang. deras verksamhet. Deras anställda kan vägra arbeta när de inser att de har varit slavar under alla dessa år, etc. Militären har beredskapsplaner för att förse samhället med grundläggande behov, och den positiva delen av militären kommer förmodligen att genomdriva detta. Motståndsrörelsen vet vilka ljusarbetarna är, och de är benägna att kontakta dem som är redo att hjälpa till att organisera saker och ting i vårt samhälle, att till exempel öppna dörrarna till allaktivitetshus för att organisera healing och stödgrupper, etc. Att överbelasta andra med intrikata berättelser om galaktiska krig kommer inte att prioriteras, men att fokusera på att se till att alla tas om hand under övergången, och därför blir det viktigt att inte hänga upp sig på olika trossystem. Det är viktigt att denna frigörelse även omfattar befolkningen, och inte bara militären och utomjordiska grupperingar.

 • Arbeta på dig själv för att få bättre balans och stabilitet. Att leva på vår isolerade Jord har varit svårt och vi har alla haft våra problem. Arbeta på dina djupliggande utlösare och trauman, utför självrannsakan för att integrera och harmonisera alla aspekter av ditt psyke i ljuset av ditt sanna jag, var helt ärlig med dig själv och andra, ifrågasätt alla trossystem på djupet (samtliga har programmerats), lär dig att säga nej till alla lögnaktiga utfästelser, att släppa taget när något är avslutat. Du kan ifrågasätta handlingar men aldrig människor eftersom vi alla är gudomliga gnistor. Gör åtskillnad mellan att säga nej till verkligt sårande beteende och omdöme utifrån trossystem, idka förlåtelse, etc.
 • Energetiskt skydd och harmonisering. Det finns många verktyg där ute. Hitta kristaller som är i samklang med dig. Använda sakral geometri, i ditt hem, på din kropp, etc. Lyssna på sakralt helande ljudfrekvenser. Du kan hitta några av de mest kraftfulla energi-verktyg som finns på planeten, här :

  Tachyoner: Detta är sub-atomära partiklar som innehåller hela spektrumet av andligt ljus. Slöjan runt Jorden blockerar dem. Cobra har kontaktats fysiskt av Pleiaderna som förklarade för honom hur man gör dem tillgängliga på Jorden. De är utmärkta som hjälp för skydd, kontakt med ditt högre jag, och harmonisering av alla jagets aspekter (fysiskt, känslomässigt, mentalt, etc). Du kan läsa mer och få tag i dem här : http://tachyonis.org/Technologies.html

  Tektiter : Detta är speciella typer av stenar som skapats genom meteoritnedslag på Jorden. Olika sorter kommer från olika stjärnsystem, några av dem kommer från Plejaderna, några från Sirius, etc. De är mycket kraftfulla för att omvandla dualism till enighet, för att underlätta vår anslutning till stjärnsystem och stjärnfamiljer och för att skydda, omvandla och harmonisera. Ingen dualism kan betvinga dem, de agerar genom sin egen utstrålning, och därför kan de inte programmeras och behöver inte rengöras.
  http://www.moldavitassociation.com/
  http://www.tektitesource.com/

  Violett stråle : Denna enhet bygger på en Tesla-spole som effektivt kan tömma ur negativ plasma från din aura. Du kan få tag i den här : http://altered-states.net/barry/newsletter510/

  Sakrala ljud : Ljud är vibration, och därför ett mycket effektivt energi-verktyg. Vem som helst kan använda det, men det har förekommit en hel del desinformation och spridning av skadliga frekvenser, så använd omdöme. Du kan läsa mer om det, och hur man enkelt använder sakrala frekvenser här :
  http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/09/how-to-easily-convert-any-music-to.html

 • Fjärma dig från matris-världen och kultivera dina förmågor utanför den. Hela löntagar/arbets-strukturen, så som vi känner den, kommer att totalt omvandlas. Många av dess aspekter kopplas till slaveri och kommer att kollapsa. Men vi måste fortfarande omvandla pengar till bostäder, mat och allt gott. Alla av oss har talanger att dela med andra, vi har alla ett unikt syfte och utgör en del av pusslet. Du kan nu påbörja att successivt dra dig ut ur matris-systemet och utveckla dina sanna förmågor på alternativa sätt. Med Internet kan du enkelt dela och generera energiutbyte. Du kan starta genom att byta från heltidsarbete till deltidsarbete, utveckla och dela med dig av dina förmågor på din fritid, börja generera inkomster och successivt kommer du att koppla ur helt och hållet. Människor har indoktrinerats med en hel del rädsla ang. detta, men det finns sannerligen många möjligheter där ute, och ju fler människor som dra sig ur desto fler möjligheter kommer det att finnas. Ju tidigare du börjar desto lättare blir din övergång.

[/su_list]