The Event stödgrupper

azur-sky-crowd

I vår struktur, representerar Event Stöd-Grupperna (ESG) den maskulina sidan av Prepare for Change, och Sisterhood of the Rose (SOTR)-grupperna är den feminina sidan. Under det att SOTR är här för att kanalisera och förankra energier för stillhet, enighet, ömhet, varseblivning, genom meditationer och andra typer av Ljusarbete, är ESG-er här för att vidta direkta åtgärder för samhällets organisering.

De tar initiativ, har visionen, bygger, och ger saker och ting form. Medan SOTR upprätthåller positionen för det nödvändiga lugn, tystnad, stillhet som vi behöver för att etablera kontakt, utvecklar ESG rörelse- och handlingsfrihet. Båda dessa grupper måste vara i perfekt balans och samarbeta med varandra för att utvecklas till sin högsta potential. Balans och förening av maskulina och feminina energier spelar en viktig roll för att skapa en harmonisk värld.

Vi skall vara ledare, inte bossar. Utveckla fler ledare, inte anhängare.

leader

Alla har kapaciteten och förmågan att bli ledare i olika lägen. Alla har också en förmåga att följa och stödja initiativ från andra (så länge det stämmer med vår uppfattning), vilket är den välbehövliga feminina energin för skapande. Vi kommer att behöva respektera båda aspekterna i oss själva och andra för att den högsta potentialen ska utvecklas.

Ledarskap, den maskulina kvaliteten, är en naturlig del av harmoniskt liv. Ledare är en individ som har en idé och helt enkelt uppmanar andra att manifestera den och vidtar de nödvändiga stegen för att organisera det. Det är den enkla sanningen. Det har ingenting att göra med att bete sig som en boss, vara överlägsen, och tala om för andra vad de ska göra. Ledare talar inte om för andra vad de ska göra, de gör jobbet så gott de kan, och inviterar andra, samtidigt som de respekterar deras fria vilja. Invitation är nyckelordet här. Sant ledarskap kräver balans mellan initiativ och uppfattningsförmåga.

leader2
Här är några av de kritiska aktiviteterna för ESG-er före, under och efter The Event:

  • Etablera kontakt med media, oavsett om de är massmedia eller alternativa, internationella, nationella eller lokala. Motståndsrörelsen kommer att kontakta de ESG-er som är redo och välbalanserade, och hjälpa till att etablera dessa. Denna aspekt är avgörande eftersom kvaliteten på medieinformation kommer att vara kritisk under The Event, och de första dagarna efter det. Ordval och balanserad energi är helt avgörande för resultatet. Det finns en specifik handlingsplan för media, Klicka här för att läsa den.
  • Kontakta befintliga ledare och förklara för dem vad som händer. Bland dem som inte arresteras kommer de flesta att vara förvirrade och inte ha en aning om vad som händer. Dessa individer inkluderar borgmästare, kommunfullmäktigepersonal, chefer för mat- och energiproduktion och distribution, etc. Militärens och polisens hierarkiska strukturer får korrekt information av Motståndsrörelsen och den positiva militären. De har nödfallsplaner som kan aktiveras vid behov för att förse befolkningen med grundläggande förnödenheter. Men precis som för media, är det kritiskt att även befolkningen är aktörer och arrangörer, för att undvika rädsla för undantagstillstånd, och för att vara verkligt befriade måste vi även vara skapare. Det finns befintliga dokument framtagna för att kontakta lokala ledare, klicka här för att få tag i dem.
  • Organisera gemenskapsinitiativ. Lär känna din kommun, de olika grupper och individer som är del av den. Det finns många grupper som gör bra saker där ute: yoga och meditationscentra, lokala ekologiska livsmedelsverksamheter, diverse solidariska gemenskapsaktiviteter. Kontakta inte dem för att tala om för dem vad de ska göra. Agera inte som om du står över dem. Det gör vi inte. Det bästa du kan göra är att bjuda in samtliga att arbeta tillsammans och spela den roll de själva vill. Ge dem nödvändig information om vad som händer om du har sådan information. Motståndsrörelsen och den positiva militären kan kontakta de ESG-er som är redo och tillräckligt balanserade och, till exempel, ge dem nycklarna till allaktivitetshus för att organisera gemenskapens återträffar, dela med sig av informationspaket, för människor att samlas och känna sig säkra i varandras närvaro, erbjuda healing, delta i kollektiva meditationer, etc.
  • Tänk på att fokusera på prioriteringar. Grundläggande livsviktiga behov först: vatten, mat, kläder, husrum, värme. Tänk på att organisera på både kort/medel/lång sikt: omedelbar distribution av mat och vatten, samt att sätta igång livsmedelsproduktionen för de närmaste månaderna. En hel del av livsmedelsproduktionen har förvaltats och förgiftats av kabalen, så vi måste omstrukturera, förmodligen genom att börja investera i lokalt tillgänglig mark och odla mat lokalt. Ta kontakt med, och uppmuntra lokalbefolkningen som kan förmedla alternativ el på kort sikt: solpaneler, etc. Inledande fokus och prioritet bör alltid vara att alla tas omhand hela tiden. Under medel/lång sikt kommer dessa frågor lösas mycket lättare tack vare enorma tekniska och andliga framsteg. På kort sikt kräver detta tydlig och fokuserad organisation.
[/su_list]