POSITIVA GRUPPER

Den Galaktiska Konfederationen. Även kallad den Galaktiska Federationen. Den är ett löst sammansatt förbund av positiva civilisationer i vår galax såsom plejadianer, sirianer, arkturianer… Deras ledare är uppstigna mästare, individer som lever i ett upplyst medvetandetillstånd. Ashtar Kommandogrupp är en del av den Galaktiska Konfederationen, vars främsta syfte är att befria planeten Jorden ur de mörka krafternas grepp.

Den Galaktiska Konfederationen har många fysiska moderskepp i jordens omloppsbana som håller sig helt dolda bakom en takyon-hinna och därmed är omöjliga att upptäckas av Kabalens otaliga optiska/radar instrument. De har förhindrat kärnvapenkrig på jorden många gånger. De har också förhindrat många jordbävningar eftersom de stabiliserar aktiviteten i kontinentalplattorna. Deras främsta motivation är att dela med sig av den lycka och kärlek de själva upplever tack vare den andliga utveckling de uppnått, med jordens mindre lyckligt lottade befolkning.

Det pågår en stark desinformationskampanj mot Galaktiska Konfederationen som började i mitten på 90-talet då Kabalen insåg att den Galaktiska Konfederationen är ett allvarligt hot mot deras planer angående Den Nya Världsordningen. Många av Konfederations kontakter på jorden blev utsatta för den intensiva ”Monark hjärnprogrammerings processen” och faktum är att uttrycket ”Ashtar Kommandogrupp” förvrängdes till att bli ett kommandoord som triggar igång starkt förnekelse. Programmeringen resulterade även i att de flesta kanaliserare miste kontakten med Konfederationen och istället började kanalisera själlösa astralkroppar. På så sätt skulle kanalisering som tillförlitlig källa av information från högre dimensioner framstå som motbevisad. Idag finns det väldigt få tillförlitliga kanaliserare kvar, men det ändrar inte det faktum att den Galaktiska Konfederationen är en väldigt stark och pålitlig kraft som kommer att träda fram vid Första Kontakten.

Motståndsrörelsen. Den består av en grupp frihetskrigare som håller till i underjordiska boningar i jordskorpans övre lager. De står i ständig fysisk kontakt med underjordiska plejadianska baser i Himalaya och under ön Bora Bora. Deras officiella kontaktperson är Cobra.

Med hjälp från Konfederationen har de avlägsnat alla reptilian styrkor från vårt solsystem. Strax efter år 2000 rensade de efter svåra strider också ut reptilianernas alla underjordiska baser. Sedan skiftade de fokus till att få bort huvuddelen av den svarta budgetens militärprogram och teknologier, och det var de framgångsrika med.

Efter det placerade de ut sina agenter inom militären och inom olika myndigheter i USA för att hjälpa den positiva militären med dess plan, den plan som nu håller på att förverkligas. Den främsta drivkraften hos Motståndsrörelsen är att hjälpa till med befrielsen av vår planet så de kan sluta vistas i grottor och gå vidare med mer framåtskridande missioner på andra platser i galaxen.

Den Positiva Militären. Det här är den mäktigaste positiva gruppen på vår planetyta. De har utarbetat planen för vår planets befrielse med osynlig hjälp från Motståndsrörelsen. Ca tre fjärdedelar inom militären är positiva till planen och det är tillräckligt för att uppnå den kritiska massan som krävs för att planen ska kunna bli verklighet. Drake är deras officiella representant.

De flesta i den här gruppen är inte medvetna om Motståndsrörelsens ”osedda hjälpande hand”. Det finns dock några i höga positioner som är helt på det klara med att vissa av deras kontakter tillhör Motståndsrörelsen, men de kan inte erkänna det eftersom den informationen fortfarande är hemligstämplad.

Det här är en löst sammansatt grupp utan ledare och deras främsta drivkraft är att återställa mänsklighetens egen högsta suveränitet och frihet, speciellt i USA.

Tempelherrarna. Även kallade Fraktion 2 eller ibland Vita Hattarna. Den här gruppen härstammar från en gammal europeisk adelssläkt som blivit nästan helt utplånade av släkten Rothschild. De har ett starkt maktfäste i USA (flottan), i Storbritannien och i kontinentala Europa. Deras officiella kontakt är Lord Blackheath. Just nu är de mycket engagerade i nyskapandet av den nya 134-nationers Alliansens nya finanssystem. De samarbetar med den positiva militären. Deras främsta drivkraft är att knäcka USA:s centralbank Federal Reserve och förgöra släkten Rothschild – deras gamla fiende.

De får inte förväxlas med de sionistiska tempelriddar-grupperna som är del av Rothschild-falangen, även om några Rothschild-agenter har infiltrerat de positiva tempelherrar-grupperna.

BLANDADE GRUPPER

Vita Draksällskapet. Den här gruppen representerar vissa gamla kinesiska kungasläkters intressen som stöttas upp av många kampsports grupper världen över. Deras kontaktperson är Benjamin Fulford. Deras främsta drivkraft är att förgöra Kabalen, men deras motiv är kanske inte helt osjälviskt eftersom de ser sin roll i det nya samhället efter The Event som lite väl dominant och kontrollerande. De har även ett starkt ekonomiskt intresse i de fonder som kommer att släppas efter att Kabalen har tillintetgjorts. Faktum är att Motståndsrörelsen hade lite problem med dem i februari i samband med hemliga förhandlingar rörande det nya finanssystemet, och det har fått som resultat att det har uppstått vissa förseningar i The Event tidslinjen.

Gnostiska Illuminatin. Den här gruppen kommer från en gammal rysk adelssläkt och de var faktiskt medlemmar i Kabalen för ett par generationer sedan. Efter att släkten Rothschild krossat Romanov dynastin bröt gruppen med Kabalen och bestämde sig för att bekämpa Rothschildsläkten, fastän de fortfarande använder samma Illuminati symboler och delar av deras ideologi. Deras syfte är att förgöra släkten Rothschild som hämnd för vad som hände släkten Romanov. De har starka kontakter i ryska och östeuropeiska kriminella organisationer och de står även i kontakt med tempelherrarna. Deras kontaktperson är Alexander Romanoff. De är starkt infiltrerade av agenter från släkten Rothschild och gruppen kommer att bli drastiskt omstrukturerad och upprensad efter The Event.

NEGATIVA GRUPPER

Rothschild falangen. De har kontrollerat Europas toppfinanser genom amerikanska centralbanken Federal Reserve och det mesta av massmedierna. Deras ledare är Jacob de Rothschild och via honom och hans affärskontakter med Henry Kissinger influerar de Rockefeller falangen. Via David de Rothschild och hans äktenskap med Olimpia Aldobrandini influerar de jesuitfalangen. Den svarta adeln i Europa (förutom Italiens) tillhör den här falangen. De härstammar huvudsakligen från Rigels mörka överherrar och på Atlantis var det de som ställde till med syndafloden. Deras främsta drivkraft har varit att härska över världen, men nu är den att i alla fall få behålla något av pengarna, försöka behålla kontrollen över medierna så länge som möjligt och undslippa bli arresterade.

Rockefeller falangen. De har kontrollerat USA, oljehandeln, läkemedelsindustrin, matproduktionen och delar av militären. De har smugglat in nazister till USA och kallas därför även Illuminazi. Deras egentliga ledare är David Rockefeller (som bor i sin lilla lägenhet på East 65th Street i New York, nästan 100 år gammal!) tillsammans med ”Volksführer” George Busch den äldre med strategiske rådgivaren Heinz Kissinger vid sin sida. De är i huvudsak drakoniska överherrar som förr i tiden hade många reptilianslavar i sitt galaktiska imperium och det ville de återskapa här på Jorden. Så deras främsta drivkraft här har varit att skapa en världsdiktatur med en befolkning av slavar. Nu är den att fly till sin lilla ö i Bahamas med åtminstone en ryggsäck och undslippa bli arresterade.

Jesuit falangen. Den här falangen var oerhört mäktig fram till tidiga 1800-talet då Rothschild falangen tog över. Ungefär 10% av jesuiterna tillhör den här falangen tillsammans med vissa kardinaler och ”den svarte påven” (Adolfo Nicolas), ”den vite påven” (Joseph Ratzinger) och familjer ur Italiens svarta adel. Gruppen skapades år 325 vid det första konciliet i Nicaea då Konstantin skapade en kristen kult vars syfte var att utplåna de gnostiska mysterierna (inklusive den gnostiska kristendomen). Den utvecklades framgångsrikt som den heliga inkvisitionen och infiltrerar fortfarande kraftigt många katolska organisationer. Mest inflytande har gruppen i Sydamerika och Afrika. Deras främsta drivkraft har varit andlig kontroll och förtryck av mänskligheten. Nu är den helt enkelt att få behålla livhanken. Efter The Event kommer alla stora religioner att genomgå en enorm reningsprocedur så att de stämmer överens med sanningen.

Källa: http://2012portal.blogspot.de/2012/04/forces-of-light-and-forces-of-darkness.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here