Om oss

Om den här webbsidan, PFC-nätverket och Rådet

PrepareforChange.net Webbplats

Den här webbplatsen skapades för att ge röst åt Nya Samhället-grupperna som bildades på New Society Conference i maj 2013. Vid starten bjöd webbplatsen in andra Cobra-anhängare att medverka i nätverket och grupperna som förbereder sig för The Event och hjälper till med att skapa det Nya Samhället. Nu har webbplatsen ett hundra tusen besök per månad och fem tusen medlemmar. Här finns 700 artiklar såväl som all information som krävs för att organisera och förbereda grupper för The Event och skapa ett Nytt Samhälle. Webbplatsen hålls igång med hjälp av donationer och personalen består av ett team webbproffs, alla frivilliga, som har fått i uppdrag att bygga en sajt kapabel att klara av den tillströmning av besökare som förväntas vid tidpunkten för The Event, samt även stödja de initiativ till det Nya Samhället som gruppledare och deltagare uppmanas komma med.

Att sätta deltagare från hela världen i kontakt med varandra har blivit den viktigaste uppgiften för webbteamet som fortlöpande lägger till nya språk och sociala nätverksfunktioner för att underlätta kommunikation både lokalt och globalt. Språkfunktionen utgörs av en webbplats med egen underdomän för det aktuella språket inklusive en backend-funktion. Den sociala nätverksfunktionen är designad så att alla språken har en gemensam databas som gör det möjligt för medlemmarna att få kontakt med varandra över språkgränserna.

Den här ambitiösa expansionen till många olika språk kräver att webbteamet växer så mycket att det klarar av att ge varje språk en egen heltäckande sajt inklusive skötsel av alla dess områden. Varje språkavdelning kommer att behöva omkring sex personer för att sköta om och uppdatera den.

The Prepare for Change-nätverket

Ett globalt nätverk av The Event Support-grupper och Sisterhood of the Rose-grupper har skapats av de deltagare som registrerat sig via den här webbplatsen. Över 800 sådana grupper har bildats sedan maj 2013 på alla världens kontinenter. Vår databas har endast uppgifter om ca hälften av dessa pga. ett databortfall 2014, men många finns också med på Facebook.

Oberoende av om man tillhör en av de Nya Samhället-grupperna eller inte så ingår alla ändå i en Nätverksgrupp eftersom dessa baseras på var man bor i motsats till den begåvning eller färdighet man vill dela med sig av. Nätverksgrupperna organiseras utifrån respektive städer och har möten på söndagskvällar då man samlas för att dela med sig av idéer och strategier för The Event och för att tillsammans genomföra kraftfulla meditationer som hjälper folk världen över att känna ett inre lugn och ta kontakt med de högre frekvenserna.

MainBannerNewsletter

The Prepare for Change-rådet

Prepare for Change-rådet utgörs av gruppledarna tillsammans med sina medordföranden från de sex Nya Samhället-grupperna samt de två övergripande Nätverksgrupperna, allt som allt ett råd på sexton man. De träffas varje vecka via rösttelefonsamtal organiserade som rundabordsmöten där Nya Samhället-grupperna och Nätverksgrupperna får tillfälle att utbyta idéer och åsikter innan man röstar om utgifter och policy för de åtta grupperna. Du kan kommunicera med gruppledarna genom att fylla i assistans-formulär länkade nedan.

Varje grupp har ett eget formulär med detaljerat autosvar som ger uppdaterad information om gruppaktiviteterna med länkar till sidor och sajter som kan vara till hjälp.