Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: ”Galactic Wave of Love”, publicerad 26 juli 2015.

 

En Galaktisk Kärleksvåg

I mitten på vår galax finns det en enorm dubbelstjärna, källan till allt ljus och liv i vår galax: den Galaktiska Gudinnan, Pleroma, den Galaktiska Centrala Solen. Den andas och pulserar i en regelbunden rytm och mellan varje hjärtslag går det 26.000 år. Varje gång det galaktiska hjärtat slår sänder det galaktiska centrumet ut en våg av högt laddade fysiska och icke-fysiska partiklar genom hela galaxen.

Det galaktiska hjärtslaget har fått jorden att anpassa vinkeln på rotationsaxeln (precessionen) till den 26.000 år långa cykeln.

https://endgametime.wordpress.com/understanding-precession-of-the-equinox

Vi är på väg mot en galaktisk våg just nu och den kommer att kulminera i The Event.

Tidigare galaktiska pulsslag har varit väldigt intensiva, något som Paul LaVoilette har beskrivit på ett sätt som stämmer väldigt väl överens med verkligheten:

https://sv.prepareforchange.net/files/2017/04/Nexus2009.pdf

Han och många andra räknar med att det kommande galaktiska pulsslaget blir väldigt intensivt:

http://www.starburstfound.org/superwave/preparedness/nextevent.html

GalWave

I själva verket är det så att mäktiga Ljuskrafter har kommit hit till vårt solsystem för att säkerställa att processen blir mycket mer harmonisk den här gången.

På det känslomässigt planet blir det dock intensivt och vi kommer även få se en viss höjning i den tektoniska aktiviteten:

https://kauilapele.wordpress.com/2015/05/15/michael-snyder-right-side-news-5-14-15-40-volcanoes-are-erupting-right-now-and-34-of-them-are-along-the-ring-of-fire

Men den väsentliga aspekten av det galaktiska pulsslaget blir en våg av kosmisk kärlek. Denna kärleksenergi är grunden för den universella kosmiska verkligheten och den är nu på väg att nå våra stränder. Energin är av galaktisk omfattning och kan inte stoppas av Kabalen, vad de än försöker.

Galactic-Love

Den här energin kommer att fullständigt avlägsna den ursprungliga anomalien och den plasma bläckfisk som finns runt vår jord, den som kallades Yaladabaoth i de gnostiska lärorna:

http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah07.htm

http://www.metahistory.org/gnostique/telestics/MadnessEgo.php

Gnostiska myter berättar med all tydlighet att Yaldabaoth finns gömd i plasmaplanets ”tjocka moln”:

http://www.gnostic-jesus.com/gnostic-jesus/Syrian-Egyptian/Sethian-creation.html

Den Galaktiska Kärlekens Pleroma-energi kommer att få alla arkonernas falska läror att försvinna, som kan du läsa i följande utmärkta artiklar:

http://howtoexitthematrix.com/2015/07/02/is-anyone-coming-to-save-us

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/07/ending-lightworkers-loops.html

Nu när vi närmar oss The Event väcker energierna folks undertryckta reaktioner mer än någonsin. Därför är det av yttersta vikt att vi lär oss debattera på ett konstruktivt sätt och slutar attackera varandra. I följande artikel kan du hitta instruktioner om hur det går till:

http://sitsshow.blogspot.com/2015/06/visit-to-icc-site-on-mars-tsunamic.html

Debate

American Kabuki har uttryckt det ännu enklare:

http://americankabuki.blogspot.com/2015/07/truth.html

Många förväntar sig att den galaktiska vågen kommer i september eller t.o.m. innan dess. Det är högst osannolikt eftersom komplexa våganalyser visar på en förhöjd sannolikhetstopp först runt oktober-december. Komplexa våganalyser är en av Motståndsrörelsens oerhört sofistikerade datamodeller som kan förutse kommande trender baserat på kosmiska cykler och vektoranalys av fri vilja.

Det är viktigt att förstå att The Event är ett aktivt samspel mellan vårt globala medvetande och det Galaktiska Centrumet, och att galaktiska energier kommer hit beroende på vår förmåga att emot dem. Därför är det oerhört viktigt att så många människor som möjligt vaknar upp så fort som möjligt.

Det är också bra att ha personlig kontakt med det galaktiska centrumet i ens meditationer. Om energierna som flödar genom en blir alltför starka kan man i kommunikation med det galaktiska centrumet be att få dem nedtonade.

Att vi har en levande kommunikation med Pleroma, med det Galaktiska Centrumet, skapar en återkoppling som kommer att vara det som triggar igång The Event när tiden är inne.

Genombrottet är nära!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here