Finans

av DaNell Glade, Rique Seraphico & Jeff White

Mission

Finansgruppen kommer att 1.) Utbilda och informera allmänheten angående de kommande finansiella förändringarna i hela världen.  2.) Vi kommer att inspirera alla att initiera och hålla igång en stabil länk mellan de som tillhandahåller varor och tjänster och de som behöver dessa under de första två veckorna omedelbart efter The Event.  3.) Ge hjälp att genomföra humanitära insatser.

Vision

Ljusarbetare, uppvaknade systrar och bröder, var medvetna om att vi snart kommer få glädjen att uppleva både en icke-våldsam befrielse av planeten och en lysande och underbar framtid för HELA mänskligheten.

Du som läser detta kommer att vara bättre förberedd än de flesta, och vi kommer att behöva DIN hjälp att skapa stabilitet och lugn genom att du är ett gott föredöme i att vara stark, och sen använder din kunskap till att hjälpa och ge assistans åt andra.

Eftersom vi inte vet den exakta dagen, månaden eller ens året för The Event, kan det vara klokt att följa några enkla försiktighetsåtgärder:

 • Se till att ha ca 2 veckor extra förnödenheter av mat och vatten redan nu.
 • Se till att du och dina nära och kära har adekvat tillgång till de mediciner som kan krävas.
 • Håll extra pengar gömda i ditt hem.
 • Tanka ditt fordon när bränsletanken är halvtom.
 • Håll kontakten med denna webbplats för uppdateringar.

Ifall du har hittat den här webbplatsen utan tidigare kunskap om THE EVENT, var då snäll och läs under knappen ”The Event” i menyraden ovan eftersom vi vill ge dig så mycket information som möjligt så att du kan glädjas med oss andra när nu hela vår planet tillsammans med hela dess befolkning skrider framåt in i den gyllene tidsåldern.

När THE EVENT sker kommer alla att vara medvetna om förändringarna i luften, men likväl är det viktigt att du känner till att – VI FÖRVÄNTAR OSS INTE NÅGRA NEGATIVA FÖLJDER VAD DET GÄLLER FÖLJANDE INFRASTRUKTUR:

 • strömavbrott,
 • vattenbrist,
 • mobiltelefonstörningar,
 • civil olydnad,
 • störningar i vare sig vanlig sjukvård eller akutvård.

Vad man kan förvänta sig angående Ekonomin “EFTER THE EVENT”

Vision för ett Nytt Finansiellt System – övergång från det Gamla Finansiella Systemet till det Nya Finansiella Systemet.

Det nuvarande finansiella systemet fungerar dåligt och håller på att ersättas med ett nytt finansiellt system. Bli inte panikslagen. Det här är något bra som händer. Dina behov komma att bli tillgodosedda. Som vid varje stor förändring, är det alltid de första dagarna som är mest förvirrande. Men eftersom alla stora TV-kanaler, internet, tidningar och radiostationer kommer att sända kvalitetsinformation om THE EVENT, kan du räkna med att känna dig bättre och bättre till mods allteftersom dagen går. Nedan följer instruktioner för de första 14 dagarna:

Dag 1 – minuterna efter THE EVENT
(Den Gudomliga Galaktiska energipulsen).

 1. Alla banker stängs tillfälligt – ingen tillgång till banker i 3-7 dagar (upp till 14 dagar).
 2. Alla kreditkort och uttagsmaskiner blir tillfälligt obrukbara (upp till 14 dagar).

Anledningen till detta är att hindra de illegala ägarna av världens centralbanker, Eliten, att få tillgång till pengarna. De flesta företag och affärer kommer att uppmanas hålla öppet och fortsätta acceptera kontanter och checkar som de skulle ha gjort en vanlig affärsdag. Checkar kommer att bli godkända så snart bankerna öppnar igen.

(1-2 veckor efter THE EVENT)

För den som inte har tillgång till kontanter, och är i behov av grundläggande livsförnödenheter som vederbörande inte kan få av vänner, familj eller via samhällets krisservice, så kommer ett kupongsystem att erbjudas som kan användas till betalning för varor och tjänster.

Penningkupong

Det är inte frågan om gratis pengar. Det är så att säga ett lån på upp till 1000 amerikanska dollar (ca 7000 kr) som kan användas när The Event startar tills bankerna öppnar igen.

Efter det blir kupongerna ogiltiga och vederbörande debiteras för den summa de använt. Affärer kommer att bli kompenserade för legitima kuponger genom att de kan lösas in dessa i vilken bank som helst senare. De som väljer att använda kuponger för att handla varor och tjänster kommer att bli ansvariga för att betala tillbaka summan antingen genom sin bank eller som avräkning på framtida inkomster/ersättningar.

 • Alla valutor är fortfarande i bruk.
 • Det blir en finansiell omvärdering efter The Event – guld, valutor, etc.
 • De banker som öppnar igen har transparent bokföring.
 • Räntedebitering kommer att upphöra.
 • Fractional banking upphör.
 • Det amerikanska skatteverket, IRS, avvecklas omedelbart.
 • Alla banker med starka band till Eliten sätts i konkurs.
 • Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, avvecklas omedelbart.
 • Alla skulder efterskänks inte, dvs om du använt ditt kreditkort för att köpa saker med baktanken att dina skulder ändå skulle bli efterskänkta så accepteras inte det.
 • Mat, bostad och teknologi ställs till förfogande för varenda människa.
 • Inget guld kommer att handlas på den öppna marknaden.
 • Det kommer inte längre att finnas hemlösa människor.
 • Det finns inte längre några aktiebörser.
 • Pengar på bankkonton kommer att frysas från och med återställningen tills det nya banksystemet satts igång (3-14 dagar). Om pengarna är intjänade på laglig väg kommer de att finnas kvar.
 • Elitens pengar är illegala och beslagtas.

Fler framtida detaljer om Förändringarna till Det Nya Samhället:

 • Den enda skatt som finns kvar är en 14-procentig konsumtionsskatt på nyinköpta varor.
 • Humanism kommer att råda.
 • Ny teknologi släpps fram men elnäten fortsätter att vara igång hela tiden under omvandlingen.
 • Varje människa får ta emot 100.000 amerikanska dollar (ca 700.000 kr) från vissa säkerhetskonton.
 • Skulder på upp till 100.000 amerikanska dollar (ca 700.000 kr) efterskänks. Skulder som överstiger det beloppet blir noggrant granskade. Utestående fodringar på fast egendom dras av från det beloppet, eller om inte det räcker, så blir man rådd att gå i konkurs.
 • Alla statsskulder efterskänks.
 • Bolån nollställs.
 • Pensionärskonton behålls oförändrade.
 • Socialbidrag/pensioner/sjukvård förändras: gratis sjukförsäkring införs tillsammans med ett nytt avancerat sjukvårdssystem.
 • Den genomsnittliga arbetsveckan blir 3-4 timmar per dag, 5 dagar i veckan.
 • Produktionskostnaderna sjunker.
 • Alla lagliga affärsuppgörelser respekteras.
 • Poliskåren omstruktureras för beskydd istället för penning-indrivare.
 • Folkrätten blir respekterad – inte förvrängd.
 • De flesta kreditkortsskulder efterskänks.
 • Spekulation kommer inte att tolereras, och du kan inte öka din kreditkortsskuld nu och förvänta dig att den ska bli efterskänkt senare utan att råka illa ut. Det går att spåra dina kreditkortstransaktioner.
 • Större delen av den amerikanska Kongressen upplöses.
 • Den lagstiftande församlingen (am. Congress, sv. riksdagen) stängs ner vid omstarten. (Gäller alla länder)
 • Inom 4 månader från omstartens början hålls det val till alla lagstiftande församlingar (riksdagen), det gäller ALLA regeringar över hela världen.
 • Monsanto, den korrupta delen av Microsoft, går omedelbart i konkurs. Detsamma gäller för andra korrupta företag.
 • De flesta fångar släpps fria och får psykologisk rådgivning och träning eftersom de tvingats begå brott p.g.a. omständigheterna i deras liv. Många släpps fria p.g.a. att de är oskyldiga.
 • Knarkhandeln ledd av amerikanska CIA upphör, drastiska omstruktureringar krävs.
 • När vi är fullständigt ’helade/läkta’ slutar vi äta kött (djur blir uppskattade för vad de är).
 • Konkurser förekommer fortfarande.
 • Vi kan inte längre ha fabriker i Kina.
 • De flesta företag fortsätter sin verksamhet.
 • Företag köper tillbaka aktieandelar och ger investerarna tillbaka deras pengar.
 • Motståndsrörelsen hjälper till och ger vägledning.
 • Elnätet förblir intakt, även om det kan bli korta strömavbrott just när Eliten plockas bort.

Se länk: www.2012Portal.blogspot.com

Det finansiella livet blir oerhört mycket bättre efter ”THE EVENT” eftersom all den skuld Eliten på brottslig väg tvingat på oss nu är borta. Varenda människa på hela planeten får tillgång till fonder som förbättrar deras liv.

Seger för Ljuset är nära!