Välkommen

Välkomna förstagångsbesökare!

chartrusekycrowd

Denna webbplats har organiserats på ett sätt som ger dig både en översikt över vad som händer i vår värld och hur du kan delta för att lösa världens problem. Den baseras på en väldefinierad plan som kallas The Event.

The Event är tidpunkten för det stundande paradigmskiftet på denna planet. Vi befinner oss i slutet av det kosmiska kretsloppet och hela planeten nalkas en gyllene tidsålder där allt successivt återknyter kontakten med Ljus, Kärlek, Harmoni.

The Event är det ögonblick, den dag, som kommer att fullständigt förändra Jordens yta. Det blir massarresteringar av grova brottslingar, mäktiga bankirer, politiker, etc. Det finansiella systemet kommer att stängas ner så att det kan återställas, och sedan återstartas baserat på en rättvis, värdebaserad ekonomi. Vid samma tidpunkt anländer en kraftig ljuspuls från galaxens centralsol till denna planet, vilket drastiskt förändrar saker och ting både andligt och energetiskt.

Prepare For Change initierades av Motståndsrörelsen som kommunicerade meddelanden genom en medlem med kodnamnet Cobra, som står i direktkontakt med dem. De förmedlade instruktioner för allmänheten att delta direkt i The Event. Vårt arbete måste fortfarande utföras av oss, eftersom vi är skaparna, de som kan skapa vår egen roll i denna fortlöpande nya verklighet.

Här kommer vi att presentera en översikt hur Prepare for Change är organiserat.

 

Merkabaanimation
Den huvudsakliga strukturen baseras på en merkaba, som är en central beståndsdel hur energifält skapas. Merkaban utgörs av två sammankopplade tetraedrar (som visas ovan): den tetraeder som pekar uppåt är maskulin energi och den som pekar nedåt är feminin energi. Allt i skapelsen baseras på dansen och balansen mellan dessa två energier, maskulin som är den aktiva, unika principen, och den feminina receptiva, principen om enighet. Livskraften på alla nivåer, i alla aspekter av skapelsen, uttrycks som en balans och samband mellan dessa energier. Detta utgör därför nyckeln till de positiva förändringar som sker.

The Sisterhood of the Rose är den feminina delen, merkabans röda tetraeder. Det är ett återupplivande av ett uråldrigt system, vars uppgift har varit att behålla och förankra den sanna feminina energin på denna planet, särskilt eftersom det har varit många försök att undertrycka och snedvrida den energin. Klicka här för att läsa mer om Sisterhood of the Rose.

Många Sisterhood of the Rose-grupper skapas över hela världen. Deras roll är att meditera och bidra till att stabilisera energin genom att attrahera feminina energier av harmoni, förlåtelse, samarbete, lugn och avkoppling före, under och efter The Event.

The Event-stödgrupperna är den maskulina kompletterande delen. Deras roll är att förbereda och vidta åtgärder och initiativ för att få saker och ting organiserade, att ’få saker gjorda’ i samhället, att koppla samman olika nätverk, att ge vägledning till samhällets ledare om vad som händer och hur man hanterar övergången smidigt, etc.

Denna struktur är i sin tur uppdelad i 6 kategorier som kallas det Nya Samhällets grupperingar, och som motsvarar de 6 noderna du ser i en 2D merkaba.

Det finns 3 feminina grupper:

  • Renässans : Denna kategori omfattar konst (musik, arkitektur, etc), andlighet (festivaler, tempel, ceremonier, esoterism, symboler och sakral geometri, etc)
  • Healing: Denna planet behöver mycket healing: för vår miljö, för människor (fysiskt, mentalt, känslomässigt, energetiskt, etc, vilka alla är sammanlänkade), och för alla andra levande varelser på denna planet (djur och växter). Detta omfattar praktiskt taget alla healing- och läke-metoder, kontakt med naturen, livsmedelsproduktion, etc.
  • Media: Media på den här planeten har korrumperats och förmedlar för det mesta inte sanningen, istället används media för programmering. Media är en viktig aspekt för oss alla på denna planet för att inse och förverkliga vår samhörighet och enighet, och för alla goda ting hos alla andra kategorier (healing, konst, etc) som alla bör få ta del av.

Och 3 maskulina grupper:

  • Ledarskap: Denna kategori handlar inte om högre-upp, att vara ’bossen’, statustitlar, och att tala om för andra vad de ska göra – allt sådant tillhör den gamla och korrupta världen. Ingen kan någonsin vara högre eller lägre än andra, och alla har sin egen inre vägledning och fria vilja som måste respekteras. Denna kategori handlar om att föregå med gott exempel, att vara vidsynt, med kunskap och förståelse och att besluta om konstruktiva initiativ för en positiv övergång för den här planeten mot fred, respekt och harmoni. I praktiken handlar detta om samordning av olika aspekter och nätverk i samhället, inklusive alla PFC-kategorier; att ta initiativ och organisera dem: healing, livsmedel och energi-försörjning, etc.
  • Teknologi: Hittills på denna planet har det varit ett motsatsförhållande mellan teknologi och natur, men detta stämmer inte. Vi är en del av naturen och därför kan vi skapa ett brett utbud av teknologier som kommer att vara i samklang med ekosystemen och det allmänna naturliga energiflödet. Detta kommer att omfatta nya healing-teknologier, sanering av miljön, fri-energi-enheter för produktion av el, etc.

  • Finansvärlden: Hittills på denna planet har det finansiella systemet använts som en kontrollmekanism för att skapa konstgjord brist och fattigdom. I samband med The Event kommer det globala finansiella systemet att fullständigt återställas för övergången från ett slaveri- och skuld-baserat system, till ett verkligt värde-baserat system. Det blir en tid av förändring och anpassning för allmänheten, genom vilken vi successivt kommer att utvecklas till ett penninglöst samhälle där alla garanteras fullständigt och naturligt överflöd. En djup och intensiv utforskning av vår kreativa kapacitet kommer att blomstra, som väcker vår mänskliga potential till nivåer bortom vår fantasi. I detta skede kommer energi att utväxlas på ett fritt och rättvist sätt, och denna kategori kommer att handla om omfattande kreativ användning och utbyte av alla energiresusrser.

Alla dessa kategorier är naturligtvis sammanlänkade och beroende av varandra, flexibilitet och samarbete är därför nödvändigt. Mer info om varje kategori hittar du i deras respektive menyer på denna webbplats.

På webbplatsens menyrad presenterar kategorin ”Motstånd” information om aktörerna ang. de förändringar som kommer och deras verksamhet, och kategorin ”The Event” handlar om lösningar, eventplanering och hur vi kan bidra.

Erfarenheten har lärt oss att alla vaknar upp till dessa sanningar i sitt eget tempo, men när The Event inträffar kommer många att vakna upp med förskräckelse och känna sig illa till mods. Att hjälpa dem förstå vad som har hänt och fortfarande pågår är vårt gemensamma mål. På denna webbplats har vi många resurser som vi kan använda för att hjälpa till med denna uppgift.

Delta konstruktivt

Det första steget som motståndsrörelsen önskade var att skapa lokala fysiska stödgrupper för The Event och Sisterhood of the Rose, för att hjälpa till med The Event och arbeta med alla 6 Nya Samhällets grupper på regional nivå.

Du kan registrera din grupps kontaktinformation via sociala medier och andra plattformar på vår webbplats så att andra ortsbor hittar dig: Klicka här.

Du kan kan bli ytterligare engagerad med PFC genom att klicka på knappen ”Deltaga” i övre högra hörnet på skärmen. Om du inte redan är medlem, fyll i registreringsformuläret och välj en Nya Samhällets grupp för att bli en del av vår globala rörelse för förändring. I formuläret får du specificera de färdigheter och talanger du kan bidra med för att trigga The Event och bygga det Nya Samhället. Vårt nätverk har skapats av människor som liksom du har lämnat en intresseanmälan på detta formulär. Vi är alla volontärer. Det är ett viktigt instrument för att åstadkomma förändring.

Gå med i eller organisera din egen lokala grupp

Vi har formulerat ”Riktlinjer för möten” för din grupp att följa, men varje stödgrupp kan bestämma sin egen väg för att slutföra uppdraget.

En av de viktigaste uppmaningar som föreslås till PFC-medlemmar är den Veckovisa synkroniserade Befrielsemeditationen. Denna meditation utformades av Ljusets krafter och är det mest effektiva och viktigaste som den allmänna befolkningen kan utföra för att få The Event att hända så snart och så smidigt som möjligt. Snälla förena er med oss, det är vårt viktigaste bidrag till världsfreden!

Sisterhood of the Rose leder en särskild meditation varje vecka efter The Event Support-mötet och organiserar regelbundet globala meditationer. Deras särskilda meditation inkluderar tolv kvinnor i en cirkel som genomför en traditionell djupmeditation, vilken ofta leds av en av de deltagande kvinnorna. Om detta väcker positivt intresse hos dig, se denna sida och kontakta Sisterhood of the Rose med e-postadressen nedan

Arbeta globalt med din Nya Samhällsgrupp

Du kommer att kunna välja mellan ett antal grupper ur det Nya Samhället som du skulle vilja arbeta med. Vi rekommenderar att du går med i endast en grupp men du kan ansluta dig till alla grupper om du så önskar. Efter att ha signerat överenskommelse med en eller flera grupper i ”Det Nya Samhället”, kommer ledarna informeras att du har registrerat dig. Nedan finns en kort introduktion till Nya Samhällets Grupper med länkar till deras varierande verksamheter.

Om du vill sända ett e-brev med specifika frågor om någonting angående denna webbplats eller dess Verksamhetsmål, använd e-post-länkarna nedan:

Funktioner på Prepare for Change webbplats som du bör känna till

Om ditt modersmål inte är engelska kommer du att bli glad när du får veta att snart kommer Prepare for Change Network att ha ytterligare webbplatser för andra språk. Vi förväntar oss att åtminstone världens tjugo främsta språk kommer att översättas med egen webbplats på våra servrar. Vi behöver hjälp med detta, så om du kan hjälpa till att översätta, vänligen använd vårt Formulär för översättare som volontär.

Men läs avsnittet Riktlinjer för webbplatsen för att dina kommentarer ska godkännas. Vänligen ha tålamod.

Vi behöver skribenter och författare!

Ja, PFC.net söker ständigt efter välskrivna artiklar om intressanta ämnen. Du kan Sända ett inlägg som du har skrivit, antingen anonymt eller med din signatur. Läs instruktionerna och protokollen för inlagor för att veta vad som gäller för att kunna publicera dem här.

Dessutom har vi flera webbplatsfunktioner eller aktiviteter som du kan kontakta via e-post med följande länkar:

Prepare for Change radioprogram

Varje vecka har Prepare for Change radioprogram en ny intervju tillsammans med en kort biografisk sammanfattning och en renskriven text (välj månad under ”Arkiv” till höger).

PFC Nyhetsbrev och e-postlista

Vi sänder ut nyhetsbrev varje vecka. Det innehåller ett antal utvalda artiklar, samt viktiga uppdateringar om vad som händer på planeten. Vid tidpunkten för The Event, och strax efter, kommer vi att distribuera förklarande och tidskänslig information via samma sändlista.

Du kan AVPRENUMERA när som helst.

Tack för att du tar dig tid att besöka vår webbplats. Vänligen engagera dig aktivt i vår strävan att leda världen närmare fred, välstånd och hopp för hela mänskligheten.

Välkommen till Prepare for Change.