Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: ”The Great Forgetting of 1996 ”, publicerad 6 Oktober, 2015.

 

Den Stora Glömskan 1996

Under invasionen 1996 satte arkonterna och Chimeragruppen upp en negativ barriär vid vårt solsystems yttre gräns (heliopausen). Alla varelser innanför den här barrriären blev utsatta för plasmaimplantat och uppkopplade till Chimeras AI-nätverk (the Veil), (AI = Artificiell Intelligens). Det innefattade alla människor på jordytan, alla grupperingar inom Kabalen, alla som bor i jordens inre (med undantag för ett ytterst litet antal), all personal inom de hemliga rymdprogrammen, alla plejadianer, sirianer, andromedianer, arkturianer, drakonter, reptilianer, zetas och överhuvudtaget alla andra kännande varelser. Den stora majoriteten av de som stod i kontakt med de Uppstigna Mästarna fick den kontakten avskuren. Många minnen av andlig natur suddades ut med hjälp av elektronisk teknik (EDOM: electronic dissolution of memory). Många som hade varit på väg att släppa ut information till ytbefolkningen blev hjärntvättade och i många fall fick de implantat med falsk information och falska minnen insatta. Alla kanaliserare fick implantat insatta och de flesta av deras kanaliseringskontakter blev allvarligt försämrade.

Strangelet- och topletbomber placerades ut ifall några av de Uppstigna skulle försöka ta kontakt. Det resulterade i att vårt solsystem blev till en zon med ytterst lite kontakt med de Uppstigna. Inte ens plejadianerna i vårt solsystem kunde nå de Uppstigna eftersom all kontakt var så enormt begränsad.

Detta kallas Den Stora Glömskan 1996. Minnesförlusten blev så genomgripande att väldigt få människor idag ens kommer ihåg den andliga kontakt de hade med sin själ och med de Uppstigna innan 1996. Den är så fullständig att många kommer få svårt att ens förstå vad jag pratar om.

Idag är det mesta av den här blockaden redan avlägsnad, men alla i solsystemet (både ytbefolkningen och så gott som alla i underjords-allianserna och rymd-allianserna) har kvar de delar av implantatet som förhindrar kontakt med de Uppstigna och som är uppkopplat till de strangelet- och topletbombs teknologier som kontrolleras av Chimeragruppen. Det är därför jag inte har släppt ut information om Uppstigningsplanen ännu, situationen är helt enkelt inte redo för det.

Om någon fortfarande tvivlar på att strangeletbomber faktiskt existerar, så förklaras fysiken bakom teknologin här:

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.105.141101

1999 började Ljuskrafterna bygga en Ljusbarriär vid heliopausen för att hindra det infekterade mörkret att spridas utanför vårt solsystem och sedan rensa bort det efteråt. Den här barriären blev nästan färdigbyggd i slutet på 2014 och helt klar i maj 2015.

Implant

Sedan september 2015 har Ljusstyrkorna gjort stora framsteg vad det gäller att få bort implantaten. De är inte längre svarta hål som roterar inne i ett magnetiskt fält utan reducerade till avskalade singularitets portaler som dock fortfarande innehåller den kvark-gluonplasma i implantatens singulärpunkt som producerar särpartiklar. Alla implantat är fortfarande uppkopplade via hyperdimensionella plasma-maskhål (Sets tunnlar) till ett AI-nätverk som står i ständig kommunikation med vårt solsystems plasma-strömvirvel (Yaldabaoth) och är knutna till plasmastrangelet- och topletbomber. Det här nätverket är fortfarande knutet till partikelacceleratorn RHIC (Long Island, USA) och i mindre grad till LHC vid CERN (Genève i Schweiz). Dessa två acceleratorer förser nätverket med särpartiklar främst genom interaktion med gluon fusion:

Strange_production

Ljuskrafterna kommer nu kunna ta itu med kvark-gluonplasman inuti implantaten utan större problem, men den ursprungliga kvant-anomalin i mitten av implantatens avskalade singulärpunkt, dold inuti den starka kärnkraften som är kopplad till gluonens sammanbindande energi, blir kanske ett större problem:

https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-protons-and-neutrons-in-laymans-terms

Implantaten är den huvudsakliga anledningen till existensen av de psykologiska mekanismerna förnekelse och projektion. Dessa två psykologiska mekanismer är de bakomliggande orsakerna till de ständiga inbördes stridigheterna mellan Ljusarbetarna (Du har ett stort ego! Nej, du har ett stort ego!) och mellan Ljuskrigarna (Du är en desinformation-agent! Nej, du är en desinformation-agent!).

De här två psykologiska mekanismerna förstärks ytterligare av negativa icke-fysiska väsen och arkonternas / Chimeras teknologi The Veil:

http://wakeup-world.com/2015/10/04/dislodging-negative-entity-attachments

Ljuskrafterna har meddelat mig att en allians / förbund mellan Ljusarbetare / Ljuskrigare där alla strävar mot samma mål – jordens befrielse – och inte ger efter för inbördes stridigheter är det som behövs på jordytan. En sådan allians skulle bli helt avgörande för ett framgångsrikt kompressionsgenombrott. Drakgrupperna har låtit meddela att ett dylikt förbund skulle fungera som en kanal för de energier som man kommer att släppa ut vid kompressionsgenombrottet för att underlätta övergången.

Om alliansen inte blir av har Ljuskrafterna en alternativ plan för att genomföra kompressionsgenombrottet. Den planen är långsammare men säkrare. Detaljer om den kommer inte att offentliggöras på den här bloggen, jag kan bara säga att den inte kommer att förändra särskilt mycket vad det gäller en vanlig människas upplevelse av The Event.

Motståndsrörelsen har meddelat mig att de kommer att kontakta Drake precis innan The Event och ge honom omfattande information för allmän publicering.

De ljuskrafter som studerar oss människor som bor på jordytan är ständigt frustrerade över att de inbördes stridigheterna aldrig tycks ta slut mellan folk som istället borde vara initiativtagare till förändring på jordytan. Det är därför agartherna ibland uppfattar ytbefolkningen som barbarisk. Istället för att leva i förnekelse och framstå som elittänkande i agarthernas ögon, kanske de människorna istället kunde ta sig en ordentligt titt i spegeln och där känna igen den inre barbaren, och tämja den. Det tog agarthernas olika grupper hundratals, ja t.o.m. tusentals år av hängivet självförbättrande innan de lärde sig hålla fred. Efter The Event, när strangelet bomberna blivit avlägsnade, kommer agartherna kunna hjälpa mänskligheten direkt, de kommer att ha att göra med människor direkt, men samtidigt kommer de att vara försiktiga för att inte utsätta sig för folks projektioner och attacker.

Underground2

Jag har själv fått min beskärda del av folks attacker och projektioner under andra halvan av september. Det är så förutsägbart – vissa människor är helt programmerade och beter sig som arkonternas marionettdockor på ett sådant förutsägbart sätt att jag nu t.o.m. med matematisk säkerhet kan räkna ut när attackerna kommer att ske .

Här skulle jag vilja påpeka att jag publicerar information för att hjälpa folk tänka självständigt och bredda sina horisonter, inte för att skapa anhängare. Det är inte för att få folk att passivt invänta the Event som jag publicerar information om den, utan för att få människor att aktivt delta i skapandet av The Event på det sätt de själva känner sig kallade till. Även på högsta nivå hålls information strängt isär mellan olika grupper och nivåer och den är bara tillgänglig på behovsnivå, så jag vet inte allt och min förståelse av de djupaste lagren i ”kaninhålet” växer när jag får ny information. Dock är mina källor väldigt pålitliga och de faller inte offer för personliga förvanskningar, subjektivitet eller hjärntvätt som källorna från ytbefolkningen ofta gör.

Många känner sig frustrerade över att inga märkbara drastiska förändringar har skett än. All drastisk förändring, som en större publicering med avslöjande information i massmedierna, eller att Ljuskrafterna på ytan skulle göra ett direkt ingripande, hade satt igång en störtflod av händelser som i sin tur hade triggat igång strangelet bomberna. Därför kommer Ljuskrafterna genomföra drastiska aktioner först när alla strangelet och toplet bomber är borttagna och inte utgör något hot längre.

Som svar på den rådande situationen på vår planet med sitt trängande behov av att få läkt det mänskliga psyket samt hjälp mot implantat och väsen som häktar sig fast på ens kropp, så är Drakgrupperna ständigt igång med att förbättra sin teknologi för avlägsnandet av implantaten och oinbjudna väsen samt ge aurabeskydd och läka både fysiska och icke-fysiska kroppar. Den teknologin finns nu tillgänglig här:

http://www.light-mandalas.com

http://www.light-mandalas.com/e-shop.html#!/Mandala-White-Star/p/45887832/category=11990044

Laser

Just nu pågår enorma geopolitiska förändringar som kommer att leda till Kabalens slutgiltiga nederlag.

En intressant synkronicitet är att ryssarnas supereffektiva ingripandet i Syrien påbörjades bara en vecka efter det att jag publicerat infon om den helande meditationen med Halaf keramik och virveln i Syrien:

http://sputniknews.com/middleeast/20151003/1027966788/isil-on-verge-of-collapse-under-russian-airstrikes-and-economic-problems.html#ixzz3nWEahZSJ

Därmed har vi kommit ett steg närmare lösningen på flyktingkrisen:

http://sputniknews.com/middleeast/20151002/1027937885/syria-refuges-muallem.html

I området kring Hassuna-Samarras Gudinne-virvel (i Syrien och troligen snart även i Irak) utspelas nu det krig som egentligen står mellan Öst-Alliansen och Kabalen:

http://www.sott.net/article/303214-Russias-campaign-is-snuffing-out-the-CIAs-Al-Qaeda-forces

Den Islamiska Staten försöker nu förstöra så mycket som möjligt av dessa vackra konstverk innan den lider sitt slutgiltiga nederlag:

http://www.aljazeera.com/news/2015/10/isil-blows-arch-triumph-syria-palmyra-151005033238445.html

För länge sedan tog Chimera många fysiskt inkarnerade plejadianer gisslan och de placerades i fängelser på jordytan i Syrien och Afghanistan. Det var under Chimerastyrkornas invasion 1996 de först togs tillfånga i hela solsystemet för att senare flyttas hit till Jorden. Gisslan är strategiskt viktig för Chimera eftersom de använder den som en sätt att hindra den Plejadianska flottan att närma sig Jorden som de vet Plejadianerna vill hjälpa till att befria. Den här gisslan är den egentliga, ockulta anledningen till att den negativa amerikanska militären befinner sig i Syrien och Afghanistan.

Med tanke på det ovannämnda är det bra om så många som möjligt gör Halaf keramik meditationen för att hjälpa till att stabilisera situationen. Länken till meditationen är här:

http://2012portal.blogspot.com/2015/09/meditation-for-europe-report.html

Det pågår viktiga saker bakom kulisserna just nu, men jag kan inte rapportera om dem, trots att jag gärna skulle vilja. Jag vill bara säga att även om inget drastiskt har förändrats än så läggs just nu grunden för de positiva förändringar som kommer att förändra vår värld för all framtid.

Seger För Ljuset!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here