Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: ”Protection”, publicerad 19 januari , 2015.

 

Beskydd

Även om en stor del av det skalära plasma-nätet har undanröjts efter att IS:IS portalen öppnats så finns en stor del kvar. Genombrottsfasen innebär inte bara en period av ”rosa moln” utan vi är mitt inne i ett ockult krig mellan Ljusets och mörkrets krafter.

.

Scalar

Därför är det av största vikt att folk är medvetna om att det skalära plasma-nätet är en realitet som påverkar oss, och även om existensen av andra energivapen som Kabalen (under Chimeragruppens vägledning) använder för att undertrycka det mänskliga medvetandet och för att hindra Ljuset nå hit. Det följande är en ganska bra artikel om just det:

https://jhaines6.wordpress.com/2015/01/18/think-bigger-look-deeper-part-two-by-bradley-loves

The Event kommer INTE att ske förrän det skalära plasma-nätet är satt ur spel.

Den främsta målgruppen för de riktade energivapnen är många av Ljusarbetarna och Ljuskrigarna eftersom de utgör det största säkerhetshotet mot den rådande matrixen här på vår slaveribaserade fängelseplanet och mot alla som håller igång den.

Det viktigaste en utsatt individ kan göra för att skydda sig är att försöka bevara balans och harmoni mitt i vardagens alla aktiviteter. Det innebär att man måste lära sig bemästra tidsplanering och prioriteringsförmåga, lära sig när man bör säga ja och när man bör säga nej, samt hur man blir av med allt som sprider negativitet – situationer eller människor – ur ens liv. Det är också bra att varje dag gå ut i naturen och/eller meditera för att återknyta med ens högre jag.

Force

Dragon källor har gett oss instruktioner till en effektiv skyddsmeditation. De rekommenderar att man gör den en eller ett par gånger om dagen, och att man håller skydds-skölden aktiv hela genombrottsfasen igenom för att upprätthålla Ljusets vibrationsfrekvens:

  1. Slappna av i kropp, känslor och sinne genom att t.ex. fokusera på din andning eller med hjälp av något annat som fungerar för dig.
  2. Visualisera en strålande vit Ljusvirvel från ditt Själschakra röra sig nedåt genom hela kroppen i medsols riktning medan den renar energifälten i din fysiska, plasma, eteriska, emotionella och mentala kropp. Håll virveln aktiv genom att koppla upp den till källan av universellt Ljus och programmera den att bevara renheten i alla dina energikroppar.
  3. Visualisera en äggformad, halvgenomskinlig spegelskärm runt ditt aurafält med din fysiska, plasma, eteriska, astrala och mentala kropp. Den här spegelskölden släpper in all positiv energi i ditt energifält men reflekterar all negativ energi och får den att studsa tillbaks till dess källa (”returneras till avsändaren”). Programmera den att varna dig när negativ energi (av vilkensomhelst typ) är på väg åt ditt håll och låt så spegelskärmen skicka tillbaks den till dess källa.
  4. Visualisera Ljuset återställa alla delar av dig själv och alla delar av ditt energifält till ett tillstånd av balans och harmoni. Medan man gör det kan man nynna mantrat OM eftersom OM är Ljusets ursprungliga ljud och dess resonans återställer harmoni på ett mycket effektivt sätt.

Shield

Om du är utsatt för en rejäl plasma/skalär attack så kan de så kallade Violetta Strålen rören hjälpa dig. Genom att använda röret i ditt aurafält kan du få bort den negativa plasman som skalär-attacken skapat där.

http://altered-states.net/barry/newsletter510

De Violetta Strålen/Darsonval rören är en spolformad Tesla uppfinning som genererar ett positivt plasmafält och omvandlar den negativa plasman som skapats av skalära våg-manipulationer.

Ett annat viktigt element i det här ockulta kriget är att få så många människor som möjligt ut ur mörkret och in i Ljuset. Det finns många medlemmar på mellannivå inom Kabalen som utför mörka handlingar enbart av den anledningen att de tvingas till det eller helt enkelt inte kan se något alternativ eftersom de är utsatta för ekonomiska, psykologiska och fysiska påtryckningar eller manipulationer. Det rör sig om mutade politiker, högt uppsatta vilseledda frimurare, giriga koncernchefer, piloter som sköter attackdrönare, soldater som utför själva dödandet, personal som sköter skalära riktad energi-vapen, religiösa fanatiker som agerar ut sina trauman på oskyldiga civila.

Följande kodat meddelandet är riktat till ovannämnda, det kommer från en viss källa som vill vara anonym:

»Den översta stenen på pyramiden har plockats bort. Det allseende ögat har blivit tillslutet och iakttar dig inte längre. Det är nu tryggt för dig att återvända till Kärlekens Ljus. Tubal Cain.«

Dragonkällor har kommit med ett förslag till en meditation för att föra in Ljus i dessa människors själar och många av dem kommer att träda in i Ljuset, och därmed effektivt försvaga grunden för Kabalens makt:

  1. Slappna av i kropp och sinne genom att lyssna på din andning eller med hjälp av något annat som fungerar för dig.
  2. Visualisera hur en virvel av skinande vitt Ljus strålar nedåt från Själschakran hos alla dessa Kabalens verkställande på mellannivå, ner in i deras energifält och deras personligheter så att de väcks till insikt om att Ljuset är en realitet, blir vägledda att ta avstånd från Kabalen och ges kraft att befria sig själva från mörkret.
  3. Visualisera hur alla dessa Kabalens verkställande på mellannivå går med i det planetariska Ljus nätverket, lägger sina förstörelsevapen och bedrägliga krigsmetoder bakom sig, och lär sig samarbeta och bli en del av samhället på ett konstruktivt sätt.

Ett av Kabalens största psykologiska hinder är deras mindervärdeskomplex som de försöker kamouflera och gömma bakom allt skryt om ”blodslinjer”. Den obekväma sanningen är den att Kabalens Khazar blodslinjer har sitt ursprung i den primitiva, outvecklade, våldsamma och mindre intelligenta neandertalmänniskan medan mänskligheten som helhet utvecklats från den mer förfinade, balanserade och intelligentare cromagnonmänniskan:

http://www.democratic-republicans.us/neanderthals-and-semites

Neanderthal

Kurgan

Khazar

Man måste förstå att även om artikeln ovan är partisk i sin ideologi, så stämmer de flesta rent vetenskapliga fakta. Bara byt ut ordet ”Semites/Jews” med ”Khazarians” när du läser artikeln.

Motståndsrörelsen har gått ut med några varningar till den innersta kretsen av Kabalen om att sluta attackera Ljuskrigare och Ljusarbetare med skalära riktade energi-vapen. Eftersom varningarna blivit ignorerade har Motståndsrörelsen satt igång handlingsplanen ”släpp hundarna loss”. Det betyder att de inte längre kommer att hålla tillbaka de individer eller grupper av ytbefolkningen som av egen fria vilja och eget initiativ vill ta död på medlemmar av Kabalen.

Det innebär att livet på vår planets yta plötsligt har blivit väldigt otryggt för Kabalens innersta krets. Det är därför Donald Rumsfeld har sålt sitt hus och flytt till New Mexico:

http://www.noodls.com/view/2448F46606DA1A61429CDD4439C188A8E6C52262?4722xxx1420968910

Joe Biden har redan fått en försmak av den nya situationen:

http://starshipearththebigpicture.com/2015/01/18/interesting-coincidences

Motståndsrörelsen har låtit meddela att om attackerna med riktad energi-vapnen inte upphör, så kanske de triggar igång vissa planer på att i en blixtaktion arrestera ”de fyra oheliga” (”the unholy four”) : Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush Sr. och Henry Kissinger.

Om de planerna sätts i verket får det drastiska och destabiliserande effekter på den planetariska geopolitiska situationen, och även om det hade snabbat på The Event så hade hela övergången blivit mycket mer kaotisk och våldsam. Motståndsrörelsen är väl medvetna om kopplingarna mellan ”de fyra oheliga” och Chimeragruppen. Motståndsrörelsen hoppas att sunt förnuft får råda och att extrema åtgärder fortfarande går att undvika.

För att tala om lite mer positiva saker så aktiveras RR6 i övermorgon och under den här aktiveringen passerar kometen Lovejoys plasma-svans genom Plejaderna, sett från Jordens håll. Den här kosmiska händelsen kommer att sända en våg av positiv energi mot de plasmatunnlar (Sets tunnlar) som finns runt vår jords yta och det kommer att trigga igång en transformation i dem. Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss en hel del aktivitet från Ljuskrafternas sida i nästa vecka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here