Utbildning för att råda Ledarskapet

Avsnitt Fyra: Träning

Förbered dig!

Förbereda för Förändring innebär att man får kunskap om det som kommer att hända och att man tränar på att omsätta den kunskapen i praktiken för att kunna agera effektivt när tiden väl är inne för att omsätta det i handling. Mycket av det vi föreslår här är inte bara träning, men råd om hur man kan agera effektivt vid tidpunkten för The Event. Ta det hela på allvar och var beredd när det blir dags.

Var inspirerad – Vi hoppas att du kommer att bli inspirerad och lära dig något nytt här; och vi hoppas att du tar initiativ till att bli en ledare för din by, samhälle, storstad, kommun, län eller till och med för ditt land. Vi uppmuntrar dig att ordna möten för gruppmeditationer och att diskutera de här idéerna och att uppmuntra andra att Förbereda för Förändring.

Veckomöten – Vi rekommenderar fysiska möten en gång i veckan – eller även möten genom sociala medier eller konferenssamtal för nätverk. Allt som funkar bör prövas. Alla uppriktiga röster måste bli hörda. Undvik maktkamper inom din grupp. Var snäll och följ våra Protokoll.

Rollspel – Var noga med att träna och rollspela inom gruppen. Testa er själva på innehållet i informationen och på syftet med budskapet. Kom ihåg att ge högsta prioritet till budskapet. Presentera Brief för Samhällets Ledare om du känner dig bekväm med innehållet. Om du inte känner dig säker på uppdraget, eller på hur det presenteras, är kanske inte den här gruppen något för dig. Vi vill ha LEDARE som är självsäkra och kan vara ett levande uttryck för dessa Protokoll när det verkligen behövs.

Var medveten om stress – Kom ihåg när du tränar på din taktik att de här ledarna är stressade och svåra att hitta eller nå p.g.a. säkerhetsfolk som omger dem. Använd din övertalningsförmåga och taktsinne. Alla personliga kontakter inom gruppen bör nyttjas – när det är möjligt eller görligt och praktiskt att komma nära de människor vi vill nå, de som kontrollerar delar av infrastrukturen. Uppmuntra dem alltid att vara ansvarsfulla ledare och att bibehålla status quo.

Sök kontakt i grupper – Vi vill be er om att när ni närmar er dessa ledare och auktoriteter i maktpositioner, så gör det i grupp. Välj en ledare som kan Protokollen. Det är troligtvis oerhört viktigt. Sätt upp en vaka med levande ljus om ni blir avvisade, eller någon annan typ av uppseendeväckande fredlig och icke hotfull aktion. Om du inte får audiens hos någon tjänsteman, var kreativ men inte hotfull. Använd Renässansgruppen eller humor; och var inte rädd för att ta hjälp av en underordnad med tillgång till maktens korridorer. Ha tålamod, stå fast, var ärlig! Lär din grupp dessa principer och håll reda på varandra. Ta hand om varandra. Låt inte känslor eller självhävdelse styra ditt tillvägagångssätt. Med din handledning som stöd, kan ansvariga lokala ledare vägra att följa de råd i orderkedjan som går emot våra Protokoll och som uppenbarligen är emot frihet och rättvisa för alla. Kanske hör de vad du säger, kanske inte men din insats hjälper ändå.

Ta ditt budskap till folket – Om inget annat fungerar, gå ut på gatorna och prata med folk. Ställ dig på en låda, använd en megafon men kom ihåg att vara vänlig och utgå från ditt hjärta och från Kärlek. Du kommer att lyckas!

 

Vi behöver din hjälp

Vi vet att många olika kulturer är inblandade. Det måste man tänka på när man tar den här informationen i beaktande såväl som målet att sprida det över hela världen. Kom gärna med förslag. Det finns så många olika politiska system och hierarkier att vi omöjligtvis kan ta hänsyn till alla vid den här tidpunkten. Tänk på vilka resurser som finns i ditt område.

  • Dela med dig av Dina Insikter – Vi vet att många olika kulturer är inblandade. Det måste man tänka på när man tar den här informationen i beaktande, såväl som målet att sprida det över hela världen. Kom gärna med förslag. Det finns så många olika politiska system och hierarkier att vi omöjligen kan ta hänsyn till alla vid den här tidpunkten. Vi ber och vet att många av er kan bidra med värdefulla och annorlunda perspektiv till vårt arbete. Vi ber dig ödmjukt att presenterar dina positiva tillägg till vårt arbete. Vi känner tillit att detta kommer att göras av de som är kallade. Vi vet att många intelligenta Ljusarbetare världen över kan göra detta. Är du en av dem?
  • Sanningsbanken – Med din hjälp blir den här webbsidan en resurs och en ”sanningsbank” som alla kan göra uttag från helt gratis. Den backas upp av ”guldet” från din rena allians med det mäktiga ordet från din andliga JAG ÄR-källa. Låt ditt rena sinne berätta hela sanningen; och dela dina kärleksfulla tankar med oss. Vi uppskattar om du gör dina ”insättningar” anonymt men det är inte tvunget. Vår styrelse kommer att läsa igenom tilläggen för att försäkra oss om att idéerna står i samklang med våra protokoll.
  • Kommentarer / Frågor – Vi inser att vår insats här inte är komplett. Vi har ett ställe där man kan lämna kommentarer. ”Kommentarsidan” kommer att läsas igenom (före publicering). Vi tolererar ingen slentrian jargong och inga hatkommentarer här. Uppmuntrande och positiva ord kommer att släppas fram. Uppriktiga förfrågningar och ärliga frågor kommer att besvaras eller skickade vidare till andra källor för ytterligare upplysningar. Var snäll och håll frågorna till ämnet och ställ dem till den planetariska ledarskapsgruppen, annars kanske vi inte publicerar dem. Om vi beslutar oss för att inte publicera dem, så talar vi om anledningen för dig.
  • ”Förslagssidan” – Vi välkomnar konstruktiv kritik; och de med goda avsikter kommer att bli hörda. Vi kommer att ha en ”Förslagssida” för de som önskar hjälpa till med att förankra vänlighet och sanning på vår planet. Vi uppmanar dig att skicka in genomtänkta förslag och tillägg till vårt arbete. För er som skickar in förslag – kom ihåg våra Protokoll – de här förslagen eller delar av dem kommer nämligen att bli publicerade så alla kan se dem. Om Planetariska Ledarskapsgruppen samtycker läggs dessa förslag till den slutgiltiga versionen av vårt alster. För de som skickar in artiklar eller uppsatser, kom ihåg att den här sajten är gratis för alla – ingen copyright kommer att betalas för material som publiceras här.
  • Volontärers Fortsätta Självstudier – De här förberedda sammandragen kommer att delas upp i 3 faser. Avslöjanden om mänsklighetens ursprung och vår utökade familjs påverkan är det antagligen varken klokt eller nödvändigt att tala om i de tidiga faserna, men efter massarresteringarna och The Event bör vi prata om det. När ni – våra grupper – vänder er till era ledare vill vi be er att alltid, om möjligt, göra det med medkänsla i hjärtat. Det är viktigt att våra grupper följer Protokollen på den här webbsidan som är utarbetade för att hjälpa er när ni kontaktar era samhällsledare. Dessa Protokoll har blivit noggrant utvalda för att garantera – så långt det bara är möjligt – att ni blir positivt mottagna. Vi är säkra på att ni blir framgångsrika, så länge ni följer dessa riktlinjer.

 

Slutsats

Justice will arrive in flash

Återigen, om du inte känner dig säker på det vi presenterar här, så dra dig inte för att ställa frågor, lära mer och studera. Gör ingenting, såvida inte du är stark i anden och säker på din sak – även om du har bra känslor för det men ändå känner tvivel. När The Event sker, så skriv ut en kopia av ”Brief för Samhällets Ledare” och lämna in den anonymt eller ge den till någon bättre lämpad, någon du tror kan presentera den på ett bra sätt.

Vissa människor har sett en del och har en tro. Sen finns det andra som är välsignade i det att de inte har några upplevelser men ändå har en tro. Döm det här kunskapens träd efter dess frukter. Vi åkallar Fred och Kärlek och Ärlighet till vår värld. Vet genom Sanningens Ljus – att vi kommer att få det.

Kämpa nu, eftersom ingen utom vi själva kan bryta de bojor som håller våra sinnen i rädsla. Var inte handlingsförlamad! Du måste agera för sanningen nu, idag, denna minut! Bevara i ditt hjärta källan till allt som är gott och vackert och sant. Din intention, ditt starka agerande för att göra gott, kommer att resonera och universum kommer att ge sitt bifall. Lycka till allihopa!

Med kärlek och respekt,

Den Planetariska Ledarskapsgruppen

Seger för Ljuset!