The Event stödgrupp, riktlinjer för möten

Förslag till schema

 1. Umgås i cirka tio minuter när alla har kommit. Be sedan alla att slå sig ner i en cirkel och sitta bekvämt. Placera en klangfull kristall i cirkelns mitt som en sammanstrålande punkt som absorberar och reflekterar den klangfulla energin.
 2. Öppna mötet med en tre minuter lång, tyst meditation.
 3. Sitt kvar i cirkeln om alla sitter bekvämt. Be alla ge en kort självintroduktion och berätta varför de kommit och vad de har för visioner för det nya samhället.
 4. Be gruppmedlemmarna berätta vad de känner de kan hjälpa till med angående det Nya Samhället och vilka grupper de har gått med i.
 5. Skapa en databas med namn på kontakter inom kommunstyrelse och regionstyrelse att skicka ”Brief för Samhällets ledare” till när The Event sker.
 6. Glöm inte 7 pm GMT Veckovis Befrielsemeditation som du finner HÄR.
 7. Alla möten skall vara gratis, inga pengar krävs någonsin för att delta. ESG-team kan välja att donera pengar för en värdig sak eller att bidra till ett mål mat som tillhandahålls eller t.o.m. någon typ av humanitärt projekt, men det ska alltid vara på en frivillig basis och varje medlem väljer själv att donera till saken eller ej!

Efter meditationen:

 1. Gå igenom hur ni kan ge råd och information till samhället under The Event.
 2. Diskutera hur man förbereder sig och hur man ger råd om lagring av mat och vatten, vilka alternativa kommunikationsstrategier man kan ta till om Internet släcks ner eller mobiltelefonerna slutar fungera. Var förberedd på strömavbrott genom att ha extra bensin, gasol eller elektriska generatorer framme eller tillgängligt vid behov. Gör upp en lista över de här sakerna och be gruppen dela med sig och göra upp planer på hur ni hjälper varandra under The Event.
 3. Diskutera vilken roll gruppen har när det gäller att sprida ljuset på planeten. Ta det här på allvar. Att utstråla en lugn och positiv energi har djupgående effekter när det förenas med högre frekvenser genom meditation.
 4. Diskutera hur ni kan rekrytera fler medlemmar och skapa fler grupper för att sprida ljuset och hjälpa samhället förbereda sig.
 5. Påminn gruppen att planera för att under och efter The Event hjälpa hela samhället med information och rådgivning. Vi rekommenderar varmt att ni registrerar er på de sociala medieplattformarna för att finna andra i ert område (Klicka här för att hitta dem.) och för att ta emot meddelanden från denna webbplats och motståndsrörelsen.
 6. Avsluta mötet med Gudinne-meditationen.

 

För rådgivning till Samhällets Ledare, se avsnitt Ledarskap