ankh

Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse. (OBS För att inte blanda ihop namnen så stavas gudinnans namn ISIS med stora bokstäver. När det istället står ”Isis” i texten står det för den person som använder det som sitt kodnamn för att vara anonym online.)

Anteckningar hämtade från Antares: Transinformation, översättning av Kleines Sandkorn, redigerade av Nova och Cobra

Ursprungligt inlägg (på tyska): http://trans-information.net/der-kelch-der-liebe/

Länk till Del 1 (svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1

Länk till Del 2 (svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 2

Länk till del 3 (svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 3

Länk till del 4 (svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 4

Isis, söndag den 17 april

KÄRLEKS-KÄRL

Isis tog oss igenom följande ämnen. Jag har försökt att skriva ner så mycket av hennes ord och formuleringar som jag har kunnat för att förmedla energin i den här upplevelsen till dig. Jag hoppas verkligen att den här underbara energin som vi alla har upplevt här ska nå dig. Energiarbetet under den här konferensen spelar en stor roll för hela vår omvandlingsprocess. Meditation och mantran i en så här stor grupp utstrålar en djup, mäktig energi. Jag har inte nämnt dem alla i min text. Antares.

Gudinne-spiralen som transformations process

Kvinnor är mer öppna för att motta de nya energierna som nu når oss. Män måste lära sig växa in i den här processen av att integrera de ökande energierna. Att förstå hjärtats ”conversion-inversion” virvel (se även söndagens rapport från Cobra) som energistruktur är den maskulina aspekten, att känna virveln är den feminina.

Hittills har våra osunda sidor samlats i solar plexus. Många gånger har vi valt att ta hellre än att ge genom att manipulera eller förtrycka någon. De sunda aspekterna av solar plexus kan man uppleva genom att, med hjälp av vägledning från gudomliga energier, modigt handla på ett sådant sätt att det för en tillbaka till ett sunt tillstånd av givande och mottagande. Att aggressivt ta, utöva påtryckningar, hunsa med och manipulera någon är uttryck för det gamla samhället. I den nya tidsåldern kommer vi kunna njuta av att ta emot och ge på ett balanserat sätt. De flesta av oss har väldiga problem med att ta emot. Ofta känner vi oss underlägsna och/eller avvisade, så vi TAR hellre, eller också avfärdar vi hela idén med att ta emot.

ankh

Vi kan använda oss av armarna för att få en bättre förståelse av den här dynamiken: se hur energien flödar som i en cirkel (Isis höjer sina armar till hälften för att skapa en cirkel). Med vänster hand tar vi emot och med höger ger vi ut och därmed  flödar energin genom våra hjärtan. Det är formen av en Ankh och vi är skapade i den formen.

Att vara ett KÄRLEKS-KÄRL innebär att verkligen VARA och bemästra flödet i båda dessa energier. Det finns så mycket som alldeles för lätt får oss ur balans och istället för kärlek upplever vi då negativa känslor som gör oss uttröttade och utmattade. Så vi måste vara ärliga med vilka motiv vi har till det vi gör.

I relationer blir vi och har blivit sårade – och det började redan när vi var små. Allt detta registreras inom oss, vi sluter våra hjärtan mer och mer och blir förhärdade av bristen på förlåtelse. Det blockerar energiflödet av ljus och kärlek i våra celler – ”jag har blivit så djupt sårad så det kan ingen förlåta” – så tillåter vi oss själva att tänka. Sanningen är den att det har ingenting med den andra personen att göra! Det är helt och hållet vår egen process, det handlar om EN SJÄLV. Här handlar det om lagen om Fri Vilja igen: ”JAG TAR TILLBAKA MIN KRAFT TILL MIG SJÄLV!” Om jag förlåter så befriar jag mig själv.

Förlåtelsen tar oss tillbaka till vårt eget allra innersta där balans råder.

Gudinnans spiralenergi aktiverar lagen om förlåtelse och nyckeln är att ha ett öppet hjärta. När Jesus sade ”JAG ÄR vägen, livet och uppstigningen” skapade han därmed mönster i det eteriska rutnätet som beredde väg för vår uppstigning. Ljusenergin från Gudinnans spiralmedvetande kan flöda in i oss bara när vi befinner oss i ett tillstånd av kvinnlig mottaglighet i JAG ÄR NÄRVARON. Inne i Gudinnans spiralmedvetande kan vi både hela det förflutna och skapa en framtid – här och NU.

Rainbow Spiral-450x360

Gudinne-energin är den kritiskt avgörande biten för den här processen. Den Galaktiska Konfederationen t.ex. är i sig själv ett spiralmedvetande som integrerar sina energier i formen av en spiral. Energin flödar genom våra chakran såsom regnbågens färger. Vi ÄR den regnbågen, så enkelt är det.

Här satte vi igång ett energiarbete tillsammans med några av Ärkeänglarna, speciellt Ärkeängeln Mikael, som gick ut på att klippa av osunda energisträngar.  Några av deltagarna blev yra. Gudinne-energierna kan hela mentala och känslomässiga kontrollmönster och själva upplevelsen när spiralmedvetandet kommer in i den fysiska kroppen kan det upplevas som yrsel. I det här sammanhanget kan det vara bra att lyssna på Gudinnans råd om att dricka massor av rent vatten av hög kvalitet och överlåta sig åt Hennes Närvaro.

Vi kom i kontakt med Gudinnans närvaro på många sätt.

Flera gånger innan vi satte igång med att meditera eller göra energiarbete ställde vi oss upp och rörde på oss.

Gudinne-energi flödar lättare och starkare genom både kvinnliga och manliga kroppar när kropparna rör sig rytmiskt. Kärlekens element är luft och den omger oss var än vi är. Att röra kroppen till underbar musik lyfter oss bortom tid och rum och vi stärker vår förmåga att arbeta med Gudinne-energierna genom att träna oss i att överlåta oss, att dansa och att lyssna. I vatten rör sig energin i vågor som en hjärtrytm så vi kan koppla upp oss med Gudinnan när vi simmar eller bara solar på en strand.

MODER JORD är vår heliga Moder, och vatten-elementet uttrycker hennes känslor. Våra kroppar innehåller alla fem elementen i vår Moders planetariska kropp. Gudinne-närvaron vördar alla fem elementen.  Alla fem måste vara i balans när vi tar emot och ger ut i den nya vibrationens tidsålder. För mycket eld exempelvis blir abrupt och destruktivt, för mycket vatten överväldigar oss med känslor och för mycket jord innebär en koncentration på antingen det ena eller det andra och blir för mycket stabilitet. Och för mycket luft: att flyga t.ex.utan att vara grundad tar oss ur våra kroppar och då blir vi liksom inte riktigt närvarande.

Ta renheten, gudomligheten och heligheten hos de Gudomligt Kvinnliga Energierna till hjärtat

Goddess Moon

Goddess Healing

Vissa tidsperioder har kvinnor varit tvungna att fira elementen och årstiderna i hemlighet – t ex skördetiden. I tider av förtryck har vi ofta glömt bort högtidlighållandet med dylika ceremonier, trots att de är så heliga. Livet blir en fest så fort vi uppfattar det som heligt. Vi får energi av elden och även av att dansa eller simma i öppet vatten.

Goddess Dance

Nu når ropet från vår uråldriga Systerskap och Broderskap våra hjärtan, och det blir högre och högre. Vi är kallade att återigen stiga in i våra heliga cirklar. Inuti dessa heliga cirklar finns det inget som heter ”mer eller mindre viktigt” eller ”högre eller lägre”. Energin rör sig i harmonisk perfektion, enhet och samklang.

Systerskapet kommer ursprungligen inte från det fysiska planet. Dess sanna ursprung är det eteriska riket.

I början fanns det i allra högsta grad ett kärleksband mellan Gudinnorna som hedrade och vördade varandras olikheter. Så var det mellan Gudinnan Neftys, ISIS, Bastet, Sekhmet, Hathor och andra.

Senare spreds den här uppfattningen så sakteligen ner i samhället, men bara i tider då dess civilisation blomstrade.

Så vad betyder då Systerskap? Det betyder en grupp kvinnor eller kvinnor och män som alla inom sig har en ljuspelare av JAG ÄR närvaron levande – så därmed förstärker energierna varandras starka sidor, de försvagar aldrig någon. Sunda gränser leder till en gemensam och stark själsnärvaro. I ena ögonblicket kan en av kvinnorna vara kanal och alla de andra stöttar henne, och i nästa ögonblick är någon annan kanal och återigen stöttar hela gruppen henne när energin flödar genom henne.

Maktkamper finns det inget behov av eftersom ALLA befinner i sin SANT GUDOMLIGA KRAFT. Det finns ingen mening med att strida om det. Systerskap är baserat på ömsesidig respekt, kärlek, ärlighet, sanning, inre integritet och gudomlig kraft såsom medskapare med det Gudomliga i att föra den Gudomliga Gnistan in i materien och hylla livet.

Idag är vi så sakteliga på väg in i detta, men som alla vet, är vi inte där än. Inom många grupper finns det missämja och meningsskiljaktigheter (vilket även Cobra påpekade vid ett flertal tillfällen).

Genom att åter träda in i vår egen Gudinne-närvaro och lära oss leva i den utvecklar vi vår Fria Vilja i enlighet med hennes egenskaper och på det viset ”föder” vi eller hämtar hit harmoniska energier från andra dimensioner.

Inför varje möte med en annan människa är det oerhört viktigt att först tona in sig på Gudinnans närvaro. Isis uppmuntrar oss att dela med oss av vår inre värld å ena sidan, och att å andra sidan VERKLIGEN lära oss lyssna, och så förstås att dansa och sjunga tillsammans. Genom att göra det blir allihopa stärkta av varandra.

Både män och kvinnor måste lära sig att verkligen stötta varandra. Det är också sant att ibland förstår en kvinna en annan kvinna bättre än en man gör, och omvänt för männen. Isis uppmanar oss igen att söka vänner (kvinnliga och/eller manliga) och att gå med i grupper för att få det utbyte vi har pratat om. Speciellt viktigt för männen är att få chansen att träffa andra män utan att behöva tävla med varandra så de kan stötta, frigöra och uppmuntra varandra.

Kvinnor kommer en dag lära sig se män som hjältar, och män kommer en dag lära sig se kvinnor som Gudinnor.

Gudinnan ISIS är ”den Gudomliga Dottern, den Gudomliga Systern och den Gudomliga Modern”, hennes namn betyder ”Tronen”, hon är ”Damen från Stjärnorna” och kommer från Sirius. Hon är känd som Gudinnan med 10.000 namn, Månen och Solens Gudinna. Hon fyller nu återigen vårt medvetande och vår planet med sin Gudomliga Närvaro och bringar nya frekvenser. Hon är en väldigt speciell Gudinna eftersom hon förenar de tre Gudinne-aspekterna i sitt väsen. Hon är både den Gudomliga Modern – och den Gudomliga Kvinnan med sin sexualitet och sensualitet – och samtidigt förkroppsligar hon det ljuva och oskuldsfulla hos det Inre Barnet. Detta är något enormt stort och omfattande och svårt att beskriva. Hon kan besitta många olika temperament, ibland är hon kattlik (som kattgudinnan Bastet) och samtidigt kan hon vara ömsint .

Isis

Gudinnan ISIS kom in i kroppen på Isis när Isis dansade. Hennes armar rörde sig som ormar. Energin var som spiralenergin som rör sig genom våra chakran – sådan är Gudinne-dansen. Hon kände energin komma in i sin kroppen. Det är en spiraldans: energierna som snurrar åt vänster manifesterar/grundar (den kvinnliga) – Shakti energin, energierna som snurrar åt höger frigör (den manliga) – Shiva energin.

Ankhen är ett av Gudinnan ISIS hjälpmedel och i mitten har den en portal som symboliserar hjärtats ingång. Den övre delen kan ses som kärlet, den kvinnliga livmodern, den andra delen som en fallos – så i den är de båda Gudomliga Skapelse-energierna förenade och Ankhen representerar dem TILLSAMMANS. Livmodern har förmågan att bringa anden – livets andetag – in i materian, som beskrivet ovan.

I de forntida mysterieskolorna utfördes invigningarna med Ankhens hjälp.

Idag kan vi leda energin genom Ankhen in i kärlet och mycket mer. Närhelst vi arbetar med Gudomliga hjälpmedel aktiverar vi anden. Genom att vara ett Kärleks-kärl förkroppsligar vi respekt, medveten närvaro och kärlek för den högsta nyttan för hela skapelsen.

Isis visar oss hur vi med Ankhens hjälp kan helga ett objekt – med alla dess fem element.

Aktivering av den Heliga Graalen

Alla vi deltagare på konferensen aktiverade gemensamt Aktivering av den Heliga Graalen både för vårt eget uppvaknande och alla andras. Alla fick ett litet takyoniserat glas som laddades med denna energi när vi höll det i händerna under den heliga aktiveringen.

Nu symboliserar glaset det Gudomliga Ljuset och den Gudomliga Kärleken, den Heliga Graalen, och det kommer alltid att påminna oss om detta. Det representerar det ljus vi tagit emot och fört vidare.

Goddess Within

Aktiveringen av Kärlet av ljus och kärlek var en underbar upplevelse för oss alla. Nu kommer ljuset att lysa mer och mer för Jorden och mänskligheten och det kommer att spridas genom oss. Vi är förberedda på allt som komma skall.

En sann ljusarbetare/ljuskrigare ignorerar inte mörkret (ondskan) – han eller hon TRANSFORMERAR det med sina förmågor och sin begåvning.

Här ger Cobra och Isis en summering av konferensen. De poängterar att vi kommer att segra.

Cobra:  Vi har tillsammans skapat en enorm ljusmandala som var en väsentlig del av konferensen. Vi byggde ett nätverk av ljus och ljuskoderna spreds runt om i hela världen. Detta är den signal ljuskrafterna har väntat på. Idag har vi byggt broar tvärsöver gränser och vi har säkrat den positiva tidslinjen. Den positiva tidslinjen blir bättre dag för dag och i detta har konferensen varit ett viktigt steg. När vi kommer hem kan vi dela ljuset med alla, informationen såväl som energierna vi har förankrat. Meningen att den här erfarenheten ska delas med andra: det är nästa steg för att trygga den positiva tidslinjen.

Något av det mest effektiva ni kan göra är att skapa en blogg där ni sprider sanningen till ännu fler. Internet är ett enormt mäktigt verktyg för ljuskrafterna att sprida informationen till så många som möjligt. Den här informationen måste delas om och om igen, låt oss dela med oss av allt av vi har tagit oss igenom i den här komplexa situationen. Min blogg och de andras är inte tillräckligt för att nå 7 miljarder människor. Hittills har ca 50 miljoner blivit medvetna. Vissa språkområden saknar tillgång till sann information så det måste skapas fler bloggar på folks egna modersmål (översättningar är absolut nödvändiga!!). Exempelvis finns det otaliga människor i Indien som inte har en aning om vad som egentligen pågår.

everything is impossible...

För 200 år sedan skrattade man åt folk som trodde de skulle kunna flyga. Idag kan vi inte tänka oss en värld utan flygplan. Idag tror många att Fri Energi inte är möjligt och om The Event hade hänt just nu så hade de ändå inte trott oss. Sanningen är den att snart kommer Fri Energi att göra vardagen så mycket lättare för oss alla.

Så här har det alltid varit – historien igenom har det varit riktigt små grupper som verkligen förändrat planetens öde – vetenskapsmän, konstnärer, bankirer, akademiker. Här i rummet finns det tillräckligt med folk för att förändra vår planets öde för alltid. En enda människa som använder sin Fria Vilja är mäktigare än en miljon människor som ”sover”. Vår grundläggande vision är densamma trots att vi alla är olika.

Ni kanske kommer ihåg undersökningen som visade att 88 procent tyckte det var en bra idé att positiva utomjordingar skulle ha kontakt med mänskligheten. Den stora massan tror fortfarande inte att det kan hända, men när det sätter igång så kommer de  själva UPPLEVA det och inte längre kunna förneka det.

När ljuset väl är här kommer alla välkomna det med entusiasm. Den TIDEN ÄR NU.

rabbit time is now gif

Vid avslutningen på konferensen spelade Untwine ett underbart 432 Hz instrument och det skapade en vacker och varm stämning.

Dessa två dagar fyllda med upplevelser fick verkligen var och en av oss att göra framsteg på vår sanna väg mot enhet. Vi tog med oss massor av hopp och inspiration från konferensen. Hela den här gruppen med hängivna människor berikade samtliga deltagares helt liv enormt och därför kan vi nu fortsätta vara i enhet bortom tid och rum, i Gudinnans hjärta. 

Tyvärr är det inte möjligt att visa alla bilderna från konferensen för vi har inte tillgång till dem. Därför har några av bilderna bara en viss likhet med de som visades. De tjänar som illustration. 

Source: http://eventreference.org/2016/06/20/ascension-conference-notes-pt-5-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here