Den Galaktiska Kodexen

2013-07-16 från Colaborama och ursprungligen hämtad från Cobra’s blog: “Galactic Codex”, publicerad 4 april 2012

Den Galaktiska Kodexen

Planeten Jorden är den sista planeten i vårt universum som fortfarande är ockuperad av de Mörka Krafterna, den sista kvarlevan av de galaktiska krig som rasat i hela galaxen i miljontals år.

Under Galaxens befrielse från de Mörka Krafternas grepp har Ljuskrafterna utvecklats ur en militärmakt som hade uppstått ur ett trängande behov att försvara varje inkännande varelses grundläggande rättigheter på dess väg mot ett harmoniskt galaktiskt och kosmiskt samhälle. Allteftersom folk i den Galaktiska Konfederationen utvecklats andligen och blivit  samstämda och förenade med de Uppstigna Mästarna, har de upptäckt en inre Kodex som reglerar alla förhållanden Ljusvarelser emellan och deras relation till de Mörka Krafterna och ockuperade planeter. Den här kodexen kallas den Galaktiska Kodexen och utgör den juridiska grunden för alla Konfederationens handlingar i denna och andra galaxer. Den här Kodexen är inte en rigid uppsättning påtvingande lagar utan en systematiserad kod av Ljussjälarnas inre etik som alla Ljusvarelser av fri vilja accepterar just för att den överensstämmer med deras inre sanning.

read more