Originalartikeln från Cobra’s blogg: ”The Veil”, publicerad 18 juni 2012.

 

The Veil (Den döljande slöjan) 

Det är dags att jag offentliggör fler uppgifter om arkonerna eftersom vi går in i en period då vår planets öde håller på att avgöras och folk behöver hållas informerade för att kunna fatta bättre beslut.

För ca 26.000 år sedan förklarade arkonerna den här planeten sin egen egendom och alla dess levande varelser sin gisslan och slavar. De satte vår planet i karantän och varje rymdfarkost på väg in eller ut från planeten måste få specialtillstånd från arkonerna. Det är det som är anledningen till det ”förbud mot inblandning” vi hör talas så mycket om. Den mänskliga rasen har sedan hållits gisslan av arkonerna under alla dessa årtusenden, och efter att ha hållits fångna i ett slutet cirkelsystem med återfödelse till samma plats om och om igen så har minnesförlust och apati smugit sig in. Men glömskans tid är nästan över. Efter 21 juni i år kommer räddningsinsatser koordinerade av de positiva utomjordiska raserna att öka i intensitet.

Förr har uppstigningsprocessen varit enda sättet en människa kunnat undkomma karantänen, en process som inneburit att hon/han måste släppa alla bindningar till alla de fysiska, eteriska, astrala och mentala verklighetsplan där arkonerna kan verka. Ett alternativt sätt att uppnå frihet – att kunna resa till andra stjärnsystem – kommer att stå till mänsklighetens förfogande så snart karantänen upplöses.

Veil

Arkonerna har upprätthållit sin kontroll genom en speciell teknologi som kallas The Veil (Den döljande slöjan). Den består av ett elektromagnetiskt frekvens-hinder på det lägre astrala och framför allt eteriska planet med en räckvidd på 14 km uppåt och lika långt nedåt under jordens yta, och det är den som i stor utsträckning hindrar Ljuset från att ta sig ner till vår karantän-försatta Jord. The Veil sköts av de icke-fysiska arkonerna. Den här teknologin kan bäst beskrivas som eterisk HAARP. Den förvränger rumtid-strukturen på kvantnivå och skapar därmed stora svårigheter för de positiva utomjordiska rasernas drivsystem. I det förflutna har den utgjort ett stort hinder för de positiva utomjordingarnas resor till vår planet.

Förutom att hålla de goda utomjordingarna på avstånd fungerar The Veil också så att den programmerar/omprogrammerar mänskligheten och håller den fången i en process av återfödelse/återanvändande. Här kommer jag nu att redogöra för ett par av de viktigaste astrala/eteriska programmen som för tillfället är aktiva i inkarnerade människor:

1) Medvetande-sänkning och inaktivering av ljuskroppen/merkaba. Det här programmet upprätthålls med hjälp av eteriska, resonanta stående vågor teknologi.

2) Blockerande av den fria viljan och av positiva initiativ. Det här programmet upprätthålls med eterisk infraljud teknologi. Något av ljudet når ut till det fysiska planet och vissa människor kan höra det som ett väldigt lågfrekvent brummande. Det var det här som var källan till de mystiska ljud som folk hörde i början av 2012, inte förstörelse av djupt liggande underjordiska militärbaser som några källor felaktigt rapporterade. Infraljud blockerar vissa centra i den fysiska hjärnan och det blockerar i sin tur positiva initiativ. Det här infraljudet ligger också bakom den ovanliga trötthet många människor utan synbar anledning upplever.

3) Intelligens-sänkning. Det här åstadkoms genom att framkalla starka magnetiska fält i den eteriska hjärnan och i hinnan mellan den fysiska och eteriska hjärnan och det stör tankeprocessen. Detta program leder till att sinnet blir oklart, till glömska och svårigheter att fokusera.

4) Framkallande av disharmoni i relationer. Det här åstadkoms genom manipulation av den eteriska kroppens chakran och skapandet av dissonanta frekvenser i aurahöljet med hjälp av eteriska infraljud. Programmet resulterar i ett konstlat åtskiljande mellan kärlek och sexualitet, att hjärtat sluter sig medan sinnet är överaktivt samt obalans mellan de kvinnliga och manliga principerna.

5) Framkallande av fattigdom. Det här görs genom att projicera hologram av fattigdom/bilder av fattigdom in i den eteriska hjärnan.

6) Skapande av splittring mellan subkulturer. Det här programmet fungerar genom att vända sig till olika subkulturer med projiceringar av eteriska holografiska bilder på varandras motsatser och på så sätt så splittring mellan grupperna.

7) Ätstörningar/fetma. Det här programmet fungerar genom att projicera in bilder av viss fetma-framkallande mat i den eteriska hjärnan.

8) Det allseende ögat. Det här är ett spionprogram som är verksamt från det eteriska planet och övervakar alla fysiska varelsers aktivitet och rapporterar detta vidare till de icke-fysiska arkonerna.

9) Implantat. Implantat är eteriska/astrala kristaller som sätts in i auran på varenda människa precis innan inkarnationen sker, alltså när man stigit ner från de mentala/högre astrala planen och färdats genom de lägre astrala/eteriska planen för att nå det fysiska och kunna inkarnera. De här implantaten suddar bort minnena från tidigare inkarnationer och är den största anledningen till att vi vanligtvis varken minns våra föregående liv eller de arkoniska varelser/väsenden som härskar på vår planet. Implantaten kallas något förskönande för ”glömskans slöja”(”glömskans Barriär”).

Det har också funnits fysiska implantat. De var väldigt populära på Atlantis men togs ur bruk efter Atlantis fall. Det skedde ett försök efter andra världskriget att återinföra fysiska implantat med hjälp av fysiska bio-chips som den stora majoriteten av mänskligheten blev injicerade med via vaccinationsprogrammen. Det är den främsta anledningen till att WHO (Världshälsoorganisationen) gjorde vaccinationer obligatoriska. Dessa fysiska bio-chips förstärkte den övriga programmeringen, men för ungefär två år sedan blev de helt och hållet avlägsnade med hjälp av en speciell sorts teknologi som kunde skötas på avstånd, en teknologi som Motståndsrörelsen utvecklat. Därför är rädslan för NWO:s (Nya Världsordningens) planer på att sätta in micro-chips på mänskligheten helt obefogad: vi har redan blivit micro-chippade och chippen har sedan plockats bort, allt utan att någon egentligen märkt någonting.

Arkonerna återaktiverade och förnyade The Veil i början på 1996 efter att ett ingripande av de positiva utomjordiska raserna sett ut att kunna bli verklighet p.g.a. de massuppvaknanden som skett i början på 90-talet. Återaktiveringen åstadkoms med hjälp av ca 200 kärnprovssprängningar på de lägre astrala och eteriska planen. Dessa icke-fysiska kärnprovssprängningar skapade en rämna i rumtids-väven som öppnade upp mörka maskhål för en massa reptilianska väsen och de invaderade planeten Jorden från yttre rymden och började härja på jordens astrala och eteriska plan. I december 2004 blev The Veil på nytt  återaktiverad efter ett massuppvaknande till Gudinnans närvaro som skett efter den första Venus-transiten i juni 2004, och efter några framgångsrika insatser av den Plejadianska flottan i syfte att befria planeten. Nu, efter den andra Venus-transiten i juni 2012, sker ett uppvaknande igen. Den här gången kan inte The Veil förstärkas eftersom det inte längre finns kvar några negativa fysiska eller icke-fysiska utomjordiska styrkor i yttre rymden att invadera vår planet. Vi är därför väldigt nära den slutgiltiga segern.

Framgången med våra massmeditationer har gjort att ungefär 70% av The Veil på det astrala planet och 35% på det eteriska planet redan blivit borttaget. Därför är det väldigt viktigt att vi fortsätter med massmeditationerna ända tills arbetet är helt klart och The Veil fullständigt avlägsnats. Detta är planerat att hända inom den 7-månadersperiod  som tog sin början den 20:e/21:e maj vid Omstarten av Nätet och slutar den 21:e december 2012.

Det kan hända att arkoner i fysisk form och resten av Kabalen i fysisk form blir undanröjda långt innan The Veil är helt borta.

Fysiska och icke-fysiska arkoner har en plan med kodnamnet Doom33 som är tänkt att förhindra massarresteringarna. Enligt den planen så skulle de icke-fysiska arkonerna, när massarresteringarna väl satte igång, skicka en signal genom speciella ockulta ritualer till de fysiska arkonerna i toppositioner inom SMOM (Maltas riddare) och till 33:e gradens frimurare. Dessa individer skulle då ge order via sina kontakter inom militären och amerikanska federala organ att skapa så mycket förstörelse och kaos som möjligt. Detta i enlighet med Armageddons undergångsprofetior som är så högt respekterade bland de fysiska arkonerna. De skulle göra vad som helst för att få se dessa profetior bli uppfyllda. Men vi behöver inte vara rädda för de planerna eftersom Ljuskrafterna har detaljerade planer som försäkrar att det mesta av det här aldrig någonsin skulle kunna inträffa.

De Jesuiter som är arkoner i fysisk form kontrollerar fortfarande det A.I. dataprogram av suddig logik som styr det finansiella systemet och som Benjamin Fulford pratar om. Motståndsrörelsen satte in ett datavirus i det programmet den 20:e/21:a maj vid Omstarten av Nätet och kan nu omstarta det finansiella systemet om/när det blir nödvändigt så att Ljuskrafterna kan genomföra sina uppdrag.

De Jesuiter som är arkoner i fysisk form förlorade mycket av sin makt över alllmänheten i marsrevolutionen 1848/1849 (i Österrike). De flesta av dem har flyttat till de lägre astrala och eteriska planen sedan dess. De som fortfarande är kvar på det fysiska planet kontrollerar fortfarande mänskligheten indirekt genom Rothschilds-släkten. Den här släkten sköter inte sin verksamhet självständigt utan tar order från sina Jesuit-arkoniska överherrrar.

Vintersolståndet 2012 blir den vändpunkt då mycket om arkonerna och situationen i världen avgörs. Följande diagram (Sheliak timewave novelty graph) visar en drastisk nedgång av entropin efter 21 juni, något som visar på vändpunkten:

2012 Sheliak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here