Ursprungligen från Cobra’s blogg: ”Brotherhood of the Star”, publicerad 5 september 2012.

 

Stjärnans Brödraskap

Den här bloggposten handlar om den andra positiva gruppen som i hemlighet har jobbat bakom kulisserna för mänsklighetens bästa och vår planets befrielse.

Jag har fått tillgång till en av de esoteriska texter som en av medlemmarna i den här gruppen har skrivit och publicerar den härmed i sin helhet, med gruppens fulla tillstånd.

»Stjärnans Brödraskap är en av Sirius Blå Loges planetariska utposter som hör samman med Sirius via Jupiter och Jupiter Kommandogrupp. Syftet med Stjärnans Brödraskap är att guida utvecklingen på vår planet under Sanat Kumaras vägledning. Den inre cirkeln i Stjärnans Brödraskap består av mästare och arhats som nått uppstigningen här på vår planet. Den yttre cirkeln av Stjärnans Brödraskap består av det Esoteriska Brödraskapet med lärjungar till de Uppstigna Mästarna som uppnått 7:e undernivån på 3:e invigningen. Stjärnans Brödraskaps fysiska förankring är ett vidsträckt underjordiskt rike, Shamballa, där det Trans-Himalayiska Brödraskapets stora mysterieskolor är verksamma. Det Esoteriska Brödraskapet fungerar som kontakt dem emellan.

Star

Stjärnans Brödraskap har inte varit allmänt känt sedan Atlantis. Den har varit verksam i hemlighet genom sina lärjungar. Lärjungar till Stjärnans Brödraskap bildar Stjärnorden. Stjärnorden är ett samfund, en mandala bestående av 144.000 stjärnvarelser av första, andra och tredje invigningen som har inkarnerat på den här planeten i syfte att skapa ockult triangulering av ljus och mörker. Medlemmarna i Stjärnorden har influerat världen genom telepatisk vägledning från Stjärnans Brödraskap.

De låg bakom bakom den grekisk-romerska kulturens blomstring med hjälp av telepatisk vägledning från Stjärnans Brödraskap. De var aktiva som druidpräster i den keltiska kulturen. Som esséer var de med och samarbetade i projektet om Jesu uppstigning och Magdalena/Graalfamiljens härstamning som motvikt till den svarta adelns trettonde blodsbands-släkt. De grundade sufiska invigningsssällskap. På 1100-talet grundade de katar- och albigenserrörelsen som återupplivade Gudinne-mysterierna genom trubadur-poesi. De återupplivade även de kristna gnostiker-mysterierna från tiden före den kristna kulten på Konstantinopeltiden. På 1200-talet grundade de Tempelherrerorden som baserades på upptäckten av esoteriska texter om Isis som hittats i kryptan under Salomontemplet. Informationen i de här rullarna åstadkom en förnyelse av gamla egyptiska stjärnmysterier och även  grundandet av frimureriet. En impuls från Stjärnans Brödraskap fick katarernas hemliga ordenslogar att sätta igång renässansen omkring 1450 i Florens, och detta har format vår västerländska civilisation så som vi känner den idag. Därmed blev de betingelserna uppfyllda som krävdes för att det Esoteriska Brödraskapets första representanter skulle kunna komma till Europa från Tibets underjordiska riken.

Sedan dess har några dussin representanter för det Esoteriska Brödraskapet i hemlighet varit verksamma bakom kulisserna i Europa. På 1500-talet var de främst aktiva i Florens, Venedig och Verona, på 1600-talet främst i London och även på andra ställen i England och på 1700-talet främst i Paris. Det Esoteriska Brödraskapet vidarebefordrade den andliga impulsen till Stjärnordern för att sätta igång upplysningstiden och därmed skedde 1700-talets förnyelse som lade grunden för den vetenskapliga och teknologiska revolutionen.

Det Esoteriska Brödraskapet fick igång mysterieskolan i Paris 1775 med hjälp av greven av Saint-Germain. Den hemliga mysterieskolan var aktiv i nästan 100 år och efter det fick det Esoteriska Brödraskapet genom H.P. Blavatsky igång skapandet av det Teosofiska Samfundet 1875. Genom telepatiska intryck har det Esoteriska Brödraskapet väglett vetenskapens framsteg, speciellt genom Nikola Tesla.

Nuförtiden är det Esoteriska Brödraskapet inte involverat i de system och dess skiftningar som pågår på planeten Jorden. Vi bor på hemliga platser på planetens yta.

Den esoteriska symbolen för Stjärnans Brödraskap är Sirius himlasten – eldjuvelen, cinta mani, lapis ex coelis – som representerar juvelen i vårt Sanna Jag (atma-buddhi-manas).

Den esoteriska symbolen för Stjärnorden är en bägare gjord av moldavit, Plejadernas himlasten – den heliga graalen, sangrealen – som representerar vår kasualkropp (själskropp) samt stjärn-ädlingarna: mandalan av 144.000 stjärnvarelser av ljus.

Amor Vincit Omnia!«

Stjärnans Brödraskap är den sista oförstörda kvarlevan av Ljusets mysterieskolor från Atlantis. Kabalen har försökt infiltrera det men utan framgång eftersom de har väldigt stränga intagningsregler. Dessvärre har Kabalen varit mycket mer framgångsrik med att infiltrera de mer allmänna mysterieskolorna: jesuiterna lyckades infiltrera frimurarna på tidiga 1700-talet, det Teosofiska Samfundet blev infiltrerat efter Helena Blavatskys död och dessutom har Kabalen senare missbrukat hennes läror. Detta har skapat stor förvirring bland ljusarbetare, men snart kommer sanna läror tillbaka som en del av Operation Dreamland.

Av ovan anledning kan andra medlemmar av Stjärnans Brödraskap kontakta mig på

[email protected]

Seger för Ljuset!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here