Ursprunglig artikel från Cobra’s blogg: ”The Masterplan”, publicerad den 12:e oktober 2012.

 

Huvudplanen

Erfarenheter från speciellt de senaste månaderna visar att den mänskliga naturen är mycket mottaglig för arkonernas fysiska och icke-fysiska påverkan.

Arkonerna har lyckats splittra befrielserörelsen. Positiva grupper på planetens yta har blivit infiltrerade och korrumperade och de som lyckats förbli oförstörda har blivit hånade och angripna. Om du har några goda idéer om hur man kan minska splittringen inom positiva grupper och åstadkomma större enhet dem emellan innan The Event sker, så hör mer än gärna av dig.

Dessutom har många förmodat positiva individer och grupper kämpat om kontrollen över säkerhetskontona. Det verkar som om girighet vunnit över motivationen att lämna tillbaka de här pengarna till mänskligheten.

Jag har fått information från en mycket trovärdig källa om att det inte är Keenan som är förvaltare av säkerhetskontona. Den verklige förvaltarens identitet måste för tillfället förbli hemlig så att han ostört kan arbeta för mänsklighetens bästa. Det finns några positiva grupper som arbetar för samma mål dvs. att lämna tillbaka fonderna till mänskligheten – men någon information om dem hittar man överhuvudtaget inte på nätet. De kommer inte gå ut offentligt med några tillkännagivanden. När de väl lyckats kommer saker och ting helt enkelt att börja hända.

Ovannämnda faktorer är anledningen till de förseningar som många blivit frustrerade av. Den ursprungliga planen har därför utvidgats och presenteras här.

Den första delen av huvudplanen gäller Ljusets genombrott på de inre, icke-fysiska planen. Ljuskrafterna använder sig av en avancerad virvel-teknologi för att rensa de icke-fysiska planen. Alla dessa virvlar skapar ett nätverk av Ljus som blir starkare för var dag som går. På en viss tidpunkt uppnås Ljusets kritiska massa och det kommer att resultera i att Ljusstyrkorna i enorma antal anländer hit till de mentala, astrala och eteriska icke-fysiska planen av det tunna lager som omger planeten Jorden, det lager som fortfarande hyser några få arkoner och deras många reptilianska underlydande och alla deras negativa teknologier. Genombrottet kommer att få bort allt återstående mörker från de icke-fysiska planen.

Det här är ett avgörande steg och det måste ske före The Event. Annars skulle  arkonerna och deras reptilianska underlydande sätta press på mänsklighetens psykologiskt svaga punkter och det skulle lätt kunna leda till omfattande krig och våldsamheter. De flesta har mycket lätt för att ta till våld när de utsätts för kombinationen stress och arkonernas fysiska resp. icke-fysiska påverkan, något som både nazisterna i Tyskland och folkmordet i Rwanda tydligt visat. Under arkonernas påverkan blir folk dessutom snabba med att komma med förhastade anklagelser och angrepp och det skulle lätt kunna leda till häxjakter och att mobbhopar lynchar folk de inte gillar. Vem som helst skulle kunna bli attackerade och stämplade som ”Kabalens kollaboratörer” eller något liknande. Sådant måste förhindras och därför kommer The Event INTE att ske innan de inre, icke-fysiska planen har rensats.

Triangulation

Den andra delen av huvudplanen gäller den yttre, fysiska aspekten av själva The Event. Eftersom de flesta positiva grupperna på ytan numera är splittrade kommer de inte ta del av The Event i egenskap av grupper. Plejadianerna och Motståndsrörelsen, de två  viktigaste positiva grupperna av de som inte befinner sig på ytan, kommer att sätta ihop det som kallas för Huvudplanens Temporära Ledargrupp. Först av allt kommer en impuls från Källan om att nu är tiden inne för The Event att ta sin början. Plejadianerna och andra positiva utomjordiska raser har fullständig överblick över varenda människa, alla hennes tankar och drivkrafter, så det blir en lätt sak för dem att fatta beslut om vem som kan vara med i den här första, temporära, yttre gruppen som kommer att trigga igång The Event. De vidarebefordrar sen informationen till Motståndsrörelsen.

Motståndsrörelsens agenter som verkar på ytan kontaktar då nyckelpersonerna inom den här temporära, ytan-baserade gruppen. Några av dessa nyckelpersoner har befattningar inom den ryska, kinesiska och amerikanska militären. De här nyckelpersonerna blir personligen kontaktade per telefon och erbjudna ett enkelt val. De blir inbjudna att ta del av The Event aktionerna. De kommer då att tacka antingen ja eller nej i enlighet med sin fria vilja. De får ett par minuter på sig att tänka på saken. Om de tackar ja får de ytterligare instruktioner om vem de ska kontakta och vad de ska göra. Om de tackar nej blir de inte kontaktade igen. Den här gruppen med nyckelpersoner kontaktar därefter andra med samma inbjudan och valmöjlighet och på det viset sätts den temporära gruppen igång. Hela processen kommer att gå väldigt snabbt och komma som en överraskning för Kabalen. Sannolikt kommer inget  förhandsmeddelande typ ”grönt ljus” lämnas ut på internet för då skulle överraskningsmomentet gå förlorat.

Under det att The Event aktionerna fortskrider har plejadianerna och andra utomjordiska raser fullständig koll på de människor som deltar i aktionerna, både på deras styrkor och svagheter. Mot den bakgrunden kommer de hela tiden uppdatera Motståndsrörelsen i realtid med information om hur den bör ändra roller och positioner i den temporära gruppen. Folk som gör allvarliga misstag kommer tvingas lämna gruppen och därmed förlora tillgång till den här informationen medan nytt folk kommer till. På så sätt kommer den temporära gruppen att vara skyddad från Kabalens infiltrering och även från negativa aspekter av den mänskliga naturen.  Motståndsrörelsens agenter kommer inte själva vara direkt involverade i aktionerna utan bara hjälpa till med information och instruktioner. Hela den här aktionen måste samordnas av varelser som är klokare än vi som bor på ytan för att den ska kunna bli en framgång.

Efter The Event kommer folk få psykologisk hjälp och andlig healing så vi blir desinficerade från arkonernas virus. Arkonernas virus har bevarats intakt hos allmänheten genom den trauma-framkallande hjärntvätt som förts vidare från en generation till nästa. När de plockas bort kommer folk upptäcka att våld är fult, ALDRIG löser några problem och inte alls är en inneboende del av den mänskliga naturen.

En av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla de mörka krafternas kontroll har varit att vi fått lära oss att inte stötta varandra. En av de första lärdomarna mänskligheten behöver ta till sig är därför just att ge stöd åt varandra. Folk kommer börja använda sin fria vilja och vi kommer att välja kärlek. Vi kommer att få otroligt mycket stöd och hjälp från Ljuskrafterna så vi på nytt får lära oss hur man älskar varandra.

Inga hämndaktioner mot Kabalen kommer att tillåtas. Alla medlem av den f.d. Kabalen har rätt till en rättvis rättegång och de som är villiga att erkänna och samarbeta kan kanske bli integrerade i samhället. The Event handlar inte om hämnd, den handlar om att stoppa ALLT våld på vår planet genom att avlägsna Kabalen från makten.

Med tanke på alla de förseningar som orsakats av den mänskliga faktorn är det bara möjligt för den första delen av Plan 2012 (The Event) att eventuellt ske 2012. Resten av planen (Omstruktureringen och Första Kontakten) kommer att hända senare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here