Ascension-Image

Friskrivningsklausul:
Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Pippa, redigerat av Nova Biscotti och Cobra

Cobra på lördagen, 16 april 

Cobra hälsade oss välkomna och framhöll att vi gemensamt fått konferensen att bli av. Han menade att detta visar att det nu uppenbarligen går framåt. De nuvarande drastiska förändringarna är det som får dessa konferenser att ske och det kommer en till i sinom tid.

Isis tackade oss för att vi kommit och pratade om att vi tillsammans skulle skapa en stor ljusmandala i våra hjärtan – en ljusvirvel – för att påskynda uppvaknandet samt stötta planeten. Efter meditationen som vi startade med för att komma i stämning och släppa på gamla energier så satte Cobra igång med det första ämnet:

Den Galaktiska Intoningen och Den Galaktiska Supervågen

Syftet med konferensen var att hjälpa ”seger för ljuset” att bli det avgörande inflytande till slut. Men The Event är dock bara första steget, det är bara början på uppstigningsprocessen.

Inte förrän ockupationen av jorden är över kommer vi att kunna börja utveckla vår sanna potential. Här på konferensen vill vi gå ännu längre, gå bortom det målet. Den Nya Tidsåldern vi pratar om ligger i tiden EFTER THE EVENT. För närvarande befinner vi oss i en reningsfas. Om vi hade fokuserat på ”här och nu” så skulle vi tappa perspektivet. Därför är det viktiga att fokusera på tiden efter The Event. Att verkligen förstå huvudplanen är av yttersta vikt.

Ända sedan början har Ljuskrafterna haft en mäktig plan som de efter hand anpassat efter jordens ständigt föränderliga omständigheter. Så ju bättre vi kan greppa innebörden i planen ju bättre kan vi förstå helhetsbilden. Om alla 200 personerna i det här rummet skulle föra sin egen förståelse av detta till en högre nivå så skulle en kedjereaktion uppstå som skulle leda till större global förståelse och större uppvaknande. Det finns massor av missförstånd om vad som är rätt eller fel. Vi behöver inte bara en mental förståelse av den större bilden utan också korrekta fakta om situationen. Det är våra energier som är portalen för transformation. Att delta i konferensen sätter igång en första-hands transformationsprocess som inte bara varar i två dagar utan kan bli en livsförändrande upplevelse.

Yoda UnLearn

Vi måste lära oss av med det vi lärt

Cobra pratade lite kort om den programmering alla varit utsatta för sedan födelsen. Att den här gruppen börjat fungera på en högre nivå gör det möjligt också för jorden att gå in i en ny cykel. Programmeringens första nivå kom till för många tusen år sedan (eller t.o.m. miljoner år sedan) när vi gick med på att sättas i karantän i syfte att kunna transformera förhållanden på jorden och även ute i kosmos. Enda sättet att lyckas med det var att ingå ett avtal med krafterna vid makten, ett avtal som inbegrep att få implantat insatta vid födelsen – även kristall-implantat. Implantatens viktigaste påverkan var att skära av vår förbindelse med källan, mellan det mänskliga och det gudomliga, mellan personligheten och anden. Programmeringens första lager var då, och är det fortfarande, att identifiera sig med denna separation. Alla efterföljande program hör samman med det.

För varje inkarnation som följer, såsom den nuvarande, måste man gå med på ett nytt avtal vars första konsekvens vid födelsen är just implantat-processen. Den innebär en minnesförlust av allt som påminner om tidigare liv och det är en mycket smärtsam process och anledningen till att bebisar gråter när de föds.

Eftersom alla minnen suddats ut så ligger inga hinder i vägen för individen att överta föräldrarnas världsuppfattning (alla trossystem som föräldrarna pålägger barnet). Föräldrarnas känslor, som kan vara mycket motstridiga, absorberas helt och hållet.  Den här programmeringen förs vidare först i förskolan, sedan fortsätter vidare indoktrineringen via utbildningssystemet, mediavärlden och förhärskande trender och mode. Allt det här resulterar i att vi helt och hållet blir tillpassade maktens slavsystem. På det viset förstärks hela programmerings-cykeln.

Men när vi väl börjar vakna upp så kommer vi att börja ställa frågor. Vi kommer att ifrågasätta rådande uppfattningar och därmed tillintetgöra dem steg för steg. I det här sammanhanget nämnde Cobra filmen Conspiracy Theory (Sammansvärjningen) som belyser de ”sanna och osanna” konspirationsteorier vars existens vi till viss del redan blivit medvetna om.

Nu blir det upp till var och en av oss att ta reda på vilka energier och vilken värld det är vi lever i.

Den Galaktiska Intoningen

Medlemmarna på den här konferensen kom från 22 länder (och alla kontinenter utom Antarktis). Vissa kom kanske t.o.m. från andra planeter, som Cobra påpekade med glimten i ögat. Vem vet?

Galaxy Visible Stars-450x449

Alla stjärnorna, rättare sagt alla de vi kan se nattetid, befinner sig i den här lilla cirkeln som utgör en liten gren av Vintergatan.

Exemplet visar tydligt hur viktigt det är av att se saker och ting från ett annat perspektiv. Här på jorden ser vi bara en ytterst liten del av verkligheten eftersom våra ögon bara har kapacitet att uppfatta en begränsad del av det elektromagnetiska spektrumet.

För att uttrycka det rakt på sak: vi ser och känner ”så gott som ingenting”. Den här lilla cirkeln rymmer alla stjärnor vi kan se på natthimlen. Själva Vintergatan ser bara ut som ett grumligt moln där inga andra stjärnor, utom de i den lilla cirkeln, går att känna igen. En överväldigande majoritet av stjärnorna, liksom alla de andra galaxerna, är osynliga för oss.

Återigen påpekade Cobra vikten av att öka vår uppfattningsförmåga vad det gäller den fysiska (materiella) och icke-fysiska bortre gränsen.

Cobra Beyond The Veil-225x300

Cobra visade oss en bild som tagits på hans rymdtur utanför The Veil och han berättade att han lärt sig en hel del om Chimera-gruppen av den upplevelsen. Energierna utanför The Veil är mycket bättre än på jorden. Han kände det som om han badat i takyoner, ungefär som att sitta i en takyonkammare förutom att  ”kammaren” är bokstavligen överallt. Där ute kan man känna och uppleva den galaktiska oceanen av ljus och kärlek. Det finns så mycket mer därute…

En del av det som händer runt omkring oss är del av den galaktiska planen och en annan del kommer från de mörka, härskande krafterna. Vi är verktyg för ljuskrafternas mission, vi är ljusambassadörer. Vi har blivit tränade i oräkneliga liv till att använda våra förmågor, intressen och vissa andra saker NU på bästa tänkbara sätt. Vissa saker och aktiviteter kan verka sakna sammanhang med den här planen ibland, men plötsligt kan talanger och aktiviteter få avgörande betydelse. Någon som är duktig på fortkörning kanske får uppleva en dag då just den talangen är vad som behövs för att kunna köra ett rymdskepp.

För att klara det krävs speciella reflexer och koordinationsförmåga. Detsamma gäller för t.ex. videospel. I fasen närmast efter första kontakten ingår det som en del av den gudomliga planen att vi får demonstrera de här förmågorna: därför är det viktigt att vi odlar och använder dem nu. Vi kommer att använda dem i full utsträckning efter första kontakten. Hos varenda en av oss håller olika talanger och förmågor på att väckas till liv av de inkommande energierna.

För närvarande är de här förmågorna kanske fortfarande latenta, men de kommer aktiveras helt plötsligt och då kommer vi att få uppleva en intensiv integreringsfas. Vi kommer gå igenom ett ”åter-lärande” av dem och vi kommer att åter-uppleva dem. Den fria viljan är emellertid det största problemet! Många har redan utvecklat ett flertal talanger men de följer inte sin inre vägledning. Det är därför framstegen går så långsamt.

Om hundra procent av nyckelpersonerna hade följt sin inre vägledning så hade vi fått uppleva The Event 1996! Deltagarna i den här konferensen följer sin vägledning till minst femtio procent eller mer. Annars skulle de inte vara här. Det är ett gott tecken. Ju mer folk vaknar upp till sin inre vägledning och begåvning ju snabbare accelererar processen. Förhoppningsvis kommer den här konferensen hjälpa till med det (och föra budskapet vidare till alla som läser det världen över).

Gruppens uppvaknande kommer att accelereras av den galaktiska energin. Vår energi består av en dubbel helix. I dess center finns den galaktiska centrala solen, galaxens hjärta, en stjärnport. Centrala solen är källan till ljus och kärlek. Med en  intervall på 25.000 år skickar den ut en hjärtpuls. Nu är vi precis i mitten på denna hjärtpuls. Det här är inte någon New Age rappakalja utan det är baserat på fakta. För närvarande pekar jordaxeln mot Polstjärnan. Jordaxelns precessionsrörelse hänger ihop med den galaktiska pulsen. När den galaktiska solen skickar ut den här pulsen synkroniseras hela galaxen. Som en följd av det kommer också jordaxelns lutning att justeras. När så sker kommer sommar- och vintersolstånden spela intressanta roller.

Galactic Equator Shifting-450x324

Under vintersolståndet1975 började jorden sin anpassning till den galaktiska ekvatorn. Det kommer att fortsätta till 2020. Så varje år precis när vintern sätter in (under c:a tre dagar) öppnas en portal till den galaktiska ekvatorn (den galaktiska ekvatorn är den diskformade Vintergatans symmetriplan). Det är därför den galaktiska solen via solarna får direktåtkomlighet till jorden var 25.000:ende år – för närvarande alltid på vinterns första dag.

Den här kosmiska portalen innebär transformation. Det som hände för 25.000 år sedan var att jorden sattes i karantän. I mitten av tidsperioden, för ungefär 13.000 år sedan, gick Atlantis under och försvann. Det blev en massutrotning av många arter på den här planeten. Det var slutet på istiden och världsomfattande naturkatastrofer skedde. Det kommer inte vi att få uppleva, utan istället blir det en medvetande-transformation som vi åstadkommit tillsammans.

Den galaktiska supervågen som kommer en gång var 25.000:ende år

Det är denna hjärtpuls som är anledningen till att energier och partiklar sprids ut över hela universum. Det är därför vår sol blir alltmer aktiv och klimatet förändras. Och därför har vi så ofta fått vara med om riktigt underligt väder på sistone. Många av oss har märkt att vi känner oss lite konstiga när vi utsätts för direkt solljus. Solen har en annan styrka nu, en annan intensitet. Alla vädermönster ändras och det påverkar vårt medvetande. Allt som hittills hållits nedtryckt blir påverkat och vi går igenom en djup reningsprocess. Den galaktiska supervågen är oerhört kraftfull och går inte att stoppa.

Detta leder oundvikligen fram till till The Event. Alla förändringar vi ser omkring oss nu är inte bara osammanhängande, politiska lokala förändringar lite här och där, utan det är hela den planetariska situationen som fullständigt håller på att förändras. Detta kommer att ta oss in i den Gyllene Tidsåldern. Energin från den galaktiska källan håller på att förvandla vår planet.

Nasa Voyager2 Gamma

Den första viktiga energin av avgörande betydelse är takyonerna. De är de första partiklarna i vårt universum och är direkt förbundna med källan. De är inte bara ansvariga för balans utan även för omvandling, transformation. Hela galaxen är full av takyoner. Emellertid så förhindras de av The Veil och andra teknologier från att nå fram till vår planet.

Plejadianerna har gett Cobra teknisk information om hur man bygger takyon-kammare. Redan nu finns det en typ av kammare som används för healing och en annan som används för att höja energinivån hos olika ämnen.

Den galaktiska supervågen är grunden för hela omvandlingsprocessen. Den är anledningen till att allt detta händer här och till att vi alla är här just nu. Vi har blivit inspirerade och vägledda att vara här. Just nu är det av yttersta vikt att vi alla får kontakt med vår andeguide.

Framförallt sedan april har styrkan i den galaktiska supervågen ökat.

NASA har dokumenterat en gammastråle som kom från den centrala solen.

1977 skickades NASA:s sond Voyager 2 upp. Den färdas genom vårt solsystem och finns nu i solsystemets allra yttersta områden. Den dokumenterade gammastrålen är ett resultat av galaktiska aktiviteter. Det är därför ljuskrafterna har blivit så aktiva och Cobra pratade om det i sin senaste rapportering.

Cobra visade två intressanta saker som händer. Vår sol skickar ut partiklar i alla riktningar. De kolliderar med de interstellära partiklarna som både sänds ut av den galaktiska centrala solen men också finns överallt. Som ett resultat av detta uppstår en ”krock” – termineringschocken. Detta faktum spelar en livsviktig roll i vårt öde. Heliopausen finns lite utanför termineringschocken. Det är det område där ljuskrafterna sedan en tid tillbaka har placerat sina moderskepp. Dessa reglerar flödet av energier och varelser på väg in och ut ur solsystemet. Enligt många av de förutspådda katastroferna skulle vi få jordbävningar och mänskligheten skulle redan vara utplånad. Men tack vare dessa moderskepp som beskyddar oss finns vi fortfarande kvar här. De som publicerar sådana profetior var/är inte medvetna om de skyddsanordningar som placerats ut runt vårt solsystem. Av ovannämnda skäl kommer de förutspådda katastroferna inte att hända. Moderskeppen är vår säkerhetsgaranti.

Cobra visade en bild av Jupiter som togs den 17:e mars 2016. Den visar ett blinkande ljus i den nedre kanten som officiellt förklarades som en meteoritkollision.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/03/29/jupiter_hit_by_asteroid_or_comet_in_march_2016.html

Jupiter Mothership Uncloaking

Enligt Cobra var det i själva verket ett moderskepp som visade sig en kort stund. Dessa skepp har en diameter på mellan 50 och 100 mil, de är väl kamouflerade och finns överallt. Det är del av processen för avslöjande att dessa skepp endast visar sig endast ett par sekunder, allt för att inte framkalla över-entusiastiska reaktioner.

Under en promenad som Isis och Cobra tog för ett tag sedan fick de en impuls att titta åt ett visst håll och de såg då ett oskyddat skepp en kort stund. Sedan mars har fler och fler sådana uppvisningar skett och bland dem finns det faktiskt moderskepp från Galaktiska Konfederationen.

Cintamani-stenen spelar en avgörande roll i processen för avslöjande. För miljoner år sedan exploderade en planet i stjärnsystemet Sirius. Fragment slungades ut i hela galaxen och vid en viss tidpunkt träffades jorden. Av alla stenar på jorden är det Cintamani-stenen som för tillfället har absolut högsta vibrationer. Cintamani projektstenar har blivit utplacerade på många av de viktigaste virvelpunkterna runt om i världen. Nyligen lyckades ett japanskt-amerikanskt sällskap få med en Cintamani-sten till Antarktis, via Sydamerika. Av ”en slump” lyckades de ta det sista planet innan vintersäsongen som börjar den 1 april. Cobra tackade alla som har placerat ut stenar.

(Nova Biscotti kommenterar: Om du vill ge ekonomisk hjälp till att skaffa Cintamani-stenar åt folk som inte har råd att köpa dem till fullt pris eller till mycket viktiga virvelpunkter runt om i världen, så tryck på ”Home” knappen överst på denna sidan. När du kommer dit öppnas ett sidofält och du ser knapparna överst på den högra sektionen av startsidan där du kan donera via PayPal eller BitCoin. Kreditbetalningar accepteras via PayPay länken)

Frågor till Cobra:

  • Varför visar sig skeppen nu?Skeppen visar sig som ett stöd nu när folk får högre medvetande.
  • Hur lång tid har vi på oss att göra uppstigningen?Egentligen finns det ingen tidsram för uppstigningen. Dock är tiden till att påbörja uppstigningsprocessen satt till mellan 1975 och 2025. Detta kanske accelereras inom vissa grupper men alla kommer att ha tid på sig att göra det på sitt eget sätt. När väl uppstigningen har börjat, kommer allt att hända väldigt snabbt.
  • Om det inte finns några parallella världar, finns det då parallella tidslinjer?I grunden är alla parallella tidslinjer potentiella framtider inom kvant-möjligheterna. Till slut blir det gruppens medvetande som bestämmer vad som kommer att manifesteras. Och eftersom de flesta människor inte använder sin fria vilja så blir det en liten grupp människor som måste bestämma – som så ofta hänt i jordens historia – vad som kommer att hända och vad som kommer att manifesteras. Det är alltid den högsta formen av medvetande som bestämmer vad som kommer att ske. En grupp som denna (på konferensen) förändrar tidslinjerna. Det är därför ljuskrafterna ber oss göra de här specifika gruppmeditationerna eftersom dessa effektivt kan förstärka tidslinjerna.
  • Vad är de här ljusbollarna på jorden som det rapporteras om?Dessa uppstår pga olika varelser, eteriska varelser som även är lite fysiska. Det finns fler invånare på jorden än vi kan föreställa oss.
  • Vad händer när jag har en Cintamani-sten i fickan?Cintamani-stenen skapar ett energifält som har en transformerande effekt: den guidar oss.
  • Vad kommer djuren att göra under uppstigningen?De går igenom sin egen transformationsprocess. Speciellt under de senaste årtionden har djuren genomlidit många chocker de måste bli helade från. Men så finns det också vissa djur som är ett par steg före oss i utvecklingen.

Cosmic Planes

(Nova Biscotti kommenterar:  ”Fysiker beskriver plasma som joniserad gas medan en skicklig ockultist beskriver plasma som ett dolt plan eller dold dimension mellan gasplanet och det fjärde eteriska planet.” Detta citat togs från följande blogginlägg av Cobra i oktober 2014:  http://2012portal.blogspot.com/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html)

Plasmabläckfisken

I den här grafen visas de olika aggregationsformerna/planen inom dimensionerna (materians olika stadier). Cobra beskrev de tre grundläggande: den tillsynes fasta fysiska, den flytande och gasformen. Om gasformen sönderfaller (genom att tillföras energi), och elektronerna så att säga rymmer och frigörs från atomkärnan, så uppstår plasma. Plasma är något främmande och märkligt för oss; det har ett medvetande som kan vara antingen positivt eller negativt.

All information om plasma har varit nertystad, men det är emellertid en avgörande del av vår befrielse. Mycket har sagts om både de fysiska och eteriska planen men inget om plasma. Plasma finns faktiskt överallt och när vi väl inser hur plasma fungerar kommer vi att förstå hur vissa drivsystem, overunity och fri energi fungerar. Fri energi kommer då att bli tillgänglig för alla helt gratis. När det gäller helande är kunskap om plasma oumbärlig eftersom sjukdom är en förvrängning av plasmakroppens ”signatur”. De härskande krafterna har tekniker som påverkar plasmafältet och håller oss fångna. Om vi förstår dynamiken i dessa kan vi undfly vårt fängelse.

Det finns redan metoder för både fysiskt och eteriskt helande. Eteriskt helande använder sig av kunskap om virvlar och meridianer, precis som i kinesisk medicin. Kunskap om energikropparna används i flera andra alternativa healingmetoder. Det är bara den västerländska skolmedicinen som enbart täcker det fysiska. Nu har plasmahealing börjat utveckas, något som verkligen är ett nytt område inom healing.

Det är tack vare plasma vi kan känna våra känslor i kroppen. Vi kan känna den känslomässiga kroppens eteriska fält. Vi står i djup kontakt med det astrala planet, något som märks exempelvis under en rockkoncert eller i rusningstid. Via det mentala planet står vi i kontakt med tankar och trossystem – våra egna såväl som vår planets. Och här behöver vi lära oss att bestämma oss för vad som ingår i det nutida, naturliga mänskliga fältet, och så särskilja mellan detta och det som istället leder till konstgjorda trossystem (till exempel religioner) som kontrollerar oss genom avancerade teknologier .

Cobra sade att folk verkligen tror på de mest underliga saker utan att ifrågasätta dem. Men så fort man ifrågasätter trossystemen kan man ”stiga upp genom molnen”. Tack vare internet, som är ett viktigt verktyg för ljuskrafterna i befrielsen av planeten, är det nu möjligt för oss att förstå en hel del sammanhang. Om vi har kontakt med vårt högre jag är det mycket lättare att avgöra vad som är rätt och fel.

Ovanför och bortom det mentala planet finns det högre andliga planet, källan till vårt varande och vår guide. Uttryckt i dimensioner så är den tredje dimensionen den fysiska, den fjärde den astrala eller lägre mentala, och den femte den högre mentala. Allt annat finns ovanför dessa.

Plasma är ett levande väsen, inte ett dött energifält:

Plasma Tubes Above Earth

I den här bilden ser den ut som en jättelik virvel. Detta är ett officiellt faktum och inte Cobras idé. Detta levande väsen, som kallas Bläckfisken, har redan namngivits av gnostikerna som Yaldabaoth.  Den skapades och hålls vid liv av djupt ockulta krafter. Den håller solsystemet fånget och innehåller strangelet bomber som sinkar utvecklingen. Ljuskrafterna är igång med att avlägsna den och det går nu allt snabbare.

nrol-39

Här kan vi se att de här makterna på jorden har vetat precis vad de har gjort.

För ungefär 25.000 år sen skapade de härskande makterna The Veil för att försätta jorden i karantän och ockupera den. På den tiden var jorden en himmelsk planet som de ville behålla för sig själva. De transporterade hit största delen av sina trupper. Den skalära barriären reglerade vem som fick komma in och ut och vem som kunde fly. Många varelser kom hit (i flera vågor) för att rädda jorden och de tilläts inte åka härifrån. Det slutade med att de hållits fångna här genom återfödelseprocessen.

Mänskligheten utsattes för omfattande programmering för att förhindra oss från att röra oss fritt.

Ovanför alla baserna på den här bilden blir varje flygtur ett ”UFO” gör upptäckt och bestraffat. Ljuskrafterna hindras från att komma in. Moderskepp kan bara visa sig korta stunder för annars blir de omedelbart upptäckta. Cobra hänvisar till Diego Garcia. Det är en av Det Hemliga Rymdprogrammets baser som ligger långt ute till havs så inga oönskade åskådare ska kunna göra observationer av deras aktiviteter. Det är också den plats där det ”försvunna” planet MH-370 tvångslandades.

För närvarande är ljuskrafterna igång med att avlägsna strangelet och toplet bomberna, mer och mer ljusenergi kommer hit till planeten och många ljusvarelser kommer hit. Till exempel så är ärkeänglar, i egenskap av kosmiska ljusvarelser, igång med att upplösa The Veil.  Fler och fler ljusvirvlar etableras och aktiveras. Varhelst en Cintamani-sten placeras ut, kommer änglar dit för att rensa området och skapa en ljusvirvel.

AFSPC-600x333

By Nova Biscotti http://eventreference.org/2016/06/01/ascension-conference-notes-pt-1-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here