Breakaway $223T

Friskrivningsklausul:

Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Pippa, redigerat av Nova Biscotti och Cobra.

Original Post (in German): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

Länk till Del 1 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1 – Glarus, Switzerland – 16-17 april 2016

Vi har redan hört flera visselblåsare prata om de hemliga rymdprogrammen. Cobra visade bilder och foton av de skeppen.

Fedex SSP 450x253

Grunden för de hemliga rymdprogrammen etablerades redan på 1800-talet. På den tiden var Tyskland det land som låg främst på det tekniska området. Vetenskap och industri blomstrade. Plejadianerna bestämde sig för att kontakta uppvaknade människor och inspirera dem att bygga rymdskepp. Så det förekom försök att bygga sådana skepp men man hade inte den rätta tekniken än. Plejadianerna kontaktade (genom kanalisering) massmedia för att sprida information om dessa skeppsbyggen.

I början på 1900-talet lyckades man i ett sådant försök med Maria Orsic från Zagreb. Hon tog emot informationen från plejadianerna och aldebaranerna som är en del av den plejadianska gruppen. Maria Orsic gav sen informationen vidare till professor Schuhman i Münschen. Med hjälp av den informationen byggdes en prototyp i Augsburg 1923. Den här tekniska gruppen infiltrerades av krafter som var av en annan åsikt, som vi alla känner till från historien. I början av nazisternas styre utvecklades teknikerna snabbt och alla de som senare kom att missbruka de senaste framgångarna inom tekniken hade tillgång till enorma finansiella tillgångar, fabriker och arbetare.

Redan 1942 fanns det en månbas som nazisterna hade byggt. Där mötte de varelser som bekämpade dem – drakonerna. När nazisterna hade blivit besegrade fanns det bara ett fåtal av dem kvar på månen. När andra världskriget var över 1945 fanns det två falanger. Den mer hemliga Kammler-falangen, som hade byggt underjordiska baser på vår planet flydde till Argentina varifrån nazisterna flyttade vidare till Antarktis. Den andra gruppen övertogs av den ofta åberopade ”Operation Paperclip” och togs till USA. Dess mest kända representant var Wernher von Braun som blev direktör på NASA i många år. NASA skapades som en frontorganisation för att i hemlighet leda SSP: det hemliga rymdprogrammet. När NASA började med rymdfart 1961 flög redan stora skepp omkring i hemlighet.

Kammler-falangen hade redan 1944/1945 varit på månen via Antarktis. Efter andra världskriget expanderade de ut i hela solsystemet. De mötte drakonerna och ingick en pakt med dem om det första hemliga rymdprogrammet och har sedan dess härskat över hela solsystemet och även bortom det. Det här samarbetet höll i sig i många år. De uttalanden Corey Goode har gjort angående det här är sanna. De inkluderar den så kallade ”Dark Fleet” (den mörka flottan) som finns däruppe. Detta är inte science fiction utan faktisk kunskap.

Från de andra falangerna skickades tusentals tyska nazister till USA – vetenskapsmän, tekniker, ekonomer. Det officiella rymdprogrammet stod under NASA:s kontroll med Wernher von Braun som ledare. Enligt Cobra fanns det olika utvecklingstendenser hos NASA:s anställda, och en av grupperna skapade ett positivt rymdprogram. De som satt vid makten försökte dock förtrycka allting. Den officiella månlandningen med Neil Armstrong drevs igenom av de positiva NASA-medarbetarna. Därför var den officiella månlandningen en synbar framgång och en insats av ljuskrafterna på jordytan. Men Wernher von Braun och hans underlydande iscensatte flera sabotagehandlingar som orsakade incidenter och olyckor.

En annan stor framgång som de positiva individerna inom det här området lyckades med var att skicka ut Voyager 1 & 2 i solsystemet.  Allteftersom har dessa rymdsonder hämtat in data från alla planeterna i solsystemet utom Pluto. I januari 1986 publicerades fotografier i massmedia som visade uppenbart ”konstgjorda” objekt på Uranus månar. Återigen var detta inte vad sabotörerna önskade och det ledde till att rymdfärjan Challenger två dager senare exploderade, något som drog till sig allmänhetens hela uppmärksamhet varpå bilderna och deras betydelse föll i glömska.

Trots att mycket illa kan sägas om NASA finns där också många verkligt goda människor som fått mycket publicerat.

Positiva krafter inom den amerikanska militären

Redan på tidigt 50-tal fanns det en positiv grupp inom den amerikanska flottan. Makteliten tystade ner antigravitations-driften med all sin makt trots att det var den dominerande energidriften för de flesta okända flygande tefat på jorden. Den här positiva gruppen såg att något gått fel och satte ihop en specialstyrka som i hemlighet byggde sina egna skepp. De stod i kontakt med folk inom företag som Douglas, Boeing etc vars vanliga produktion var flygplan.

SSPMars-Fleet

Från de här företagen skickades delar vidare så därför var t ex sätena de samma i rymdskepp och flygplan i början. Med sådana likartade delar byggde de rymdskepp och placerade dem i jordens omloppsbana. Den här gruppen var grundare av det hemliga rymdprogrammet Solar Warden (ung. solar väktaren). Solar Warden växte och utvidgades som beskydd mot negativa utomjordingar. Det blev ett officiellt program och blev alltför stort och internationellt.

Drakonerna infiltrerade företag som Lockheed och Boeing med sitt eget folk för att ändra inriktningen på programmets högsta nivå. Sedan behövde de en massa personal, soldater med andra ord, som fick besked att de behövdes där för jordens säkerhets skull. På det viset skapade drakonerna verkligen sig en chans att invadera.

Den här gruppen växte sig starkare och deras inkomstkälla kom uteslutande från de Svarta Budgetarna.

Den ursprungliga inkomstkällan var allt det guld som nazisterna stulit i Asien under andra världskriget. Byggandet av underjordiska baser och rymdskepp finansierades av tusen och åter tusentals ton guld. I det att de växte sig ännu starkare skapade de sitt eget (hemliga rymd) program, som Corey helt korrekt rapporterat om. I det här företags-konglomeratets program hade, som en del av Solar Warden, ett flertal projekt etablerats för gruvdrift av naturtillgångar på asteroiderna, byggande av baser på Mars men även för slavarbete i stor skala.

I samband med detta visade Cobra bilder, foton såväl som konstnärliga bilder, som var verklighetstrogna. Han visade ett fotografi från NASA med ett skepp från Solar Warden och ett foto som fångat ett Solar Warden skepp under start på månen. Officiellt måste skeppen vara kamouflerade när de flyger men på det här fotot… piloten var troligen lite lat och hade tryckt på knappen (för maskering) alltför sent. Cobra visade ett annat foto av en flotta som med vilje flög omaskerad just för att bli filmade (som även Corey bekräftat) – i Kepler kratern där en av Solar Wardens baser ligger/låg.

Breakaway $223T

Nu till den andra inkomstkällan: Alla betalar vi gemensamt skatt, men hur mycket blir det allt som allt? Enbart i USA samlar man in tillräckligt i skatt för att köpa tio miljoner nya hus per år. Men blir de byggda? Nej! Vart har alla pengarna tagit vägen? De har hamnat hos SSP, det hemliga rymdprogrammet, till att bygga underjordiska baser med. Som exempel visade Cobra en bild på Pine Gap basen i Australien som har ett flertal underjordiska nivåer.

Hissen går flera kilometer ner, något som naturligtvis var dyrt att bygga. Efter det att Motståndsrörelsen stängt ner och utrymt den här basen används den nu inte längre. Cobra visade fler bilder … Vad är det som utvinns på asteroiderna? Diamanter. Många av asteroiderna är fulla av jättestora diamanter, stora som det här konferensrummet, och där finns guld att helt enkelt bara hämta.

Cobra visade ett annat foto taget av NASA som visade en asteroid med ett gruvkomplex, en byggnad och ett gruvschakt.

Sedan mars har ljuskrafterna varit igång med att rensa upp i det yttre solsystemet där den mörka flottan höll till förr. Chimera-barriären är en enorm flotta av rymdskepp som har strangelet bomber. Den här flottan hindrar energierna som strömmar ut från det galaktiska centrumet att komma in i vårt solsystem. Ljuskrafterna är nu i full gång med att avlägsna den. Cobra visade en bild:

Kuiper Belt Bases

Ljuskrafterna rensar ut allting enligt lager efter lager principen eftersom uppbyggnaden skett i lager på lager de senaste 25 000 åren. Ljuskrafterna är nu igång med att få bort den här gigantiska flottan: rymdskeppen från Kuiperbältet är redan bortplockade! Alla de här skeppen var maskerade (och därför osynliga för fysiska instrument).

Frågor till Cobra:

  • I vilken utsträckning är Ryssland involverad i det hemliga  rymdprogrammet?  –  Ryssland har sitt eget rymdprogram (av Corey beskrivet som UFO-liknande) i positivt samarbete med många länder och även t.o.m. med Ashtar Kommandogrupp. De mörka krafterna försökte ta över det 1954, men Plejadianerna lyckades förhandla fram tillstånd att bygga en bas på Bora Bora som är del av det galaktiska programmet.
  • Hur mycket slavarbete pågår fortfarande på baserna?  – Nästan allting har ordnat upp sig.
  • Hur gammal är Ashtar i jordår? – Ashtar är en uppstigen varelse som gjorde sin uppstigning för 25000 år sedan. Han har ingen ålder i jordår.
  • Vad händer med Chimera skeppen under utrensningen?  – Ljuskrafterna bordar ett skepp och de varelser som finns ombord skickas till centrala solen. Sen plockas skeppet isär.
  • Vad anser du om det europeiska rymdfartsprogrammet? – De är inte infiltrerade. De är inte särskilt framgångsrika men de har goda intentioner.

Ljuskrafterna i solsystemet

Vi pratade precis om det hemliga rymdprogrammets rymdskepp. Hur maskerar de sig/gör sig osynliga?

Alla skepp har en tunn tachyon hinna på utsidan. Det gör att både alla partiklar från skeppet och alla som kommer utifrån och krockar med ytan praktiskt taget blir osynliga – i alla fall för ögat och för alla former av teknologi och radar. Till och med skeppets energisignatur blir omöjlig att upptäcka, t.ex. med fjärrsynstekniker; så skeppet finns där men ändå inte.

Kuiper Belt #2

Cobra förklarade att det är i den inre ringen upp t.o.m. månen och området däromkring som Ashtar Kommandogrupps flotta befinner sig. Dess syfte är att  befria jorden. Som tidigare förklarat kontaktade Ashtar Kommandogrupp den mänskliga befolkningen så tidigt som 1953/1954. Ett rymdskepp landade på Edward-Air-Force basen i Kalifornien och ett möte skedde med president Eisenhower, jesuiterna och andra i toppositioner.

Delegationen från Ashtar Kommandogrupp erbjöd mänskligheten avancerade tekniker och andlig utvecklingshjälp – dock på villkor att alla kärnvapen blev förstörda. Det fick militären att ”flippa ut” och de avslutade mötet i all hast. Officiellt hade Eisenhower en tid hos tandläkaren den dagen. I det att delegation från Ashtar Kommandogrupp lämnade basen berättade de att efter dem skulle det komma andra grupper som ”inte var så vänliga och positiva”. Detta var drakonerna som sedan dess har infiltrerat hela det politiska systemet. ”Detta får alla politiker att framstå som lite komiska idag.” Idag spelar Eisenhowers barnbarnsbarn Laura Eisenhower en viktig roll i avslöjande-processen.

På den förra konferensen påpekade Cobra att Putin hade varit försvunnen ett tag i slutet på mars 2015 (enligt pressen). Cobra förklarade att Putin då hade varit på ett möte med plejadianerna på en av deras baser i Sibirien. Samarbetet med plejadianerna innefattar att den ryska militären fortlöpande förses med (försvars)-teknologier som bl. a. använts i Syrien kriget. Plejadianerna ger också goda råd när det handlar om ingripanden och strategiska frågor.

Så bakom Putin, ”den gode strategen” som han också kallas, finner vi plejadianernas överlägsna intelligens.

Putin hade en gång en djupt andlig upplevelse med plejadianerna. George Soros blev utsparkad ur Ryssland och försökte sedan hämnas. Som ett försök att svärta ner Putin publicerades Panamadokumenten. Den ryska pressen får öppet tala om släkten Rothschilds roll och även om Soros. Och Panamadokumenten slog tillbaka på dem själva.

Vidare pratade Cobra om Ashtar Kommandogrupp som under 50-talet försökt komma i kontakt med utvecklade varelser på jorden. Tyvärr ledde det till att de kontaktade utvecklade Messiaskomplex – i den bemärkelsen att ”Jesus kommer att rädda planeten”.

Men i verkligheten är det bara VI TILLSAMMANS som kan rädda planeten. Inte bara du eller jag utan vi alla tillsammans. Efter de här försöken blev Ashtar Kommandogrupp tvungen att ändra sin strategi – så att ingen skulle kunna spela guru eller framställa sig själv som förmer än någon annan. Därför började de använda kanalisering och mellan åren 1980-1996 gjordes många kanaliseringar som gav sanningsenlig information. Men… när New Age rörelsen blev populär så ”kanaliserade alla Ashtar”.

Som en reaktion på detta, och speciellt efter arkonernas invasion 1996, utvecklade arkonerna ”Guds röst”-teknologin (”Voice of God”). Det är en elektromagnetisk impuls som riktas direkt mot hjärnans synapser och mot vissa individer. (För en bra förklaring på den här teknologin, se länken nedan: )

http://sitsshow.blogspot.de/2016/04/Cosmic-Disclosure-Season-4-Episode-5-Voice-of-God-Technology-Summary-and-Analysis-Corey-Goode-and-David-Wilcock.html.

Som en konsekvens av detta uppstod en massa förvrängningar och desinformation bland kanaliserarna som ledde till de uppenbarad resultat som blivit allmänt kända. Återigen fick Ashtar Kommandogrupp ändra sin strategi. Cobra sade att han inte kunde berätta mer om den nuvarande strategin än att den kommer att slå 99.9% av befolkningen med häpnad, den kommer att bli en otrolig överraskning.

Ashtar Kommandogrupp gömmer sig fortfarande i den inre ringen – med rymdskepp som är 50 mil långa och t.o.m. ännu större.

Den andra flottan är stationerad i Jupiters bana. Jupiter Kommandogrupps syfte är att balansera solsystemets energi och tillåta kärlekens och den gudomliga nådens energier att genomtränga allt. Jupiter Kommandogrupps baser är på Jupiters månar, på Callisto, Europa och Ganymede men inte på Io som är vulkanisk…. På Ganymede finns även ett stor center varifrån de mörka krafterna skickas in i den centrala solen. Även Jupiter Kommandogrupp har en ofantlig mängd rymdskepp som varierar i storlek mellan 100 och 200 mil.

Biosphere-450x287

Den Galaktiska Konfederations skepp, som kommer från olika raser runt om i galaxen och vårt galaktiska centrum, är stationerade inom den tredje ringen. Dessa otroligt avancerade raser från närområdet kring den galaktiska centrala solen har gigantiska moderskepp som varierar i storlek mellan 500 och 1000 mil.

De är egentligen inte moderskepp i dess ursprungliga betydelsen utan snarare biosfärer, konstgjorda ljusskepp som även är portaler som transformerar ljuset från den galaktiska centrala solen. Varelserna från den centrala rasen är de som Corey talar om som sfär-varelserna (sphere-beings).

Ashtar

Cobra visade en bild på Ashtar som han anser vara den bästa illustrationen han har hittat.

Ganymede-450x450

Han visade en bild på Ganymede och betonade speciellt Galileo området (den mörka ovala regionen längst upp på bilden) där den starkaste ljusportalen i vårt solsystem finns belägen. Den pekar på Siriussystemet och den andra pekar på den galaktiska centrala solen. Den här regionen på Ganymede är det enda stället i solsystemet som aldrig erövrats av de mörka krafterna – det har alltid vidmakthållit ljuset.

Cobra nämnde Mount Shasta i Kalifornien där Ashtar Kommandogrupp har en mycket stark närvaro.

MtShasta Cloudships-300x225

Han visade ett molnskepp (bilden ovan). Vatten från ett fysiskt moln omger rymdskeppet så det skyddas. Skeppet ser till att molnet omger det. I vissa av dessa molnformationer som ser ut som kupoler döljer sig rymdskepp.

De Uppstigna Mästarna är individer som haft inkarnationer på jorden och lyckats uppnå uppstigning. De har hjälpt till med planetens utveckling. Vi känner alla till dem, eller har i alla fall hört talas om dem – Buddha, Sankt Germaine etc.

Visst är det bra att ha kontakt med dem men en ovanlig situation har uppstått. De uppnådde alla sin uppstigning före 1996. Efter det årtalet har situationen på jorden drastiskt förändrats så nu behöver de VÅRA ERFARENHETER för att lära sig hur vi egentligen har det här nere.

Bara då kan de ge oss vägledning faktiskt – om de (tack vare våra erfarenheter) kan integrera denna annorlunda situation som är ny för dem.

Vissa tillfällen är kända från historien – de Uppstigna Mästarna har framgångsrikt ingripit i historiska händelser av avgörande betydelse: de manifesterade sig under tiden för tempelherrarna för att bli deras vägledare, St. Germaine var närvarande när USA bildades vilket ledde till att deras självständighetsförklaring är ett av de mest upplysta dokumenten på planeten.

Ascended Masters-300x287

De Uppstigna Mästarna energier är så kraftfulla att de måste försvaga dem när de står i kontakt med oss. Ingen i detta rum hade överlevt deras direkta närvaro.

Cobra och Isis hade ett möte med Ashtar på Mount Shasta när han var 5 kilometer bort och ändå var hans närvaro så stark att den nästan inte gick att uthärda. Deras tempel finns på det eteriska planet, till exempel i Himalaya på 5000 meters höjd eller ännu högre upp.

Dou Mu-200x267

Sedan visade Cobra ett känt foto som han nu berättade att han fått från Drakfamiljerna (the Dragon forces). I december 2014 kom gudinnan Dou Mu till jorden i en fysisk kropp (IS:IS portal-aktiveringen) och bor nu på planeterns yta för att hjälpa till med att balansera gudinnekraften.

Pleiadian-Mission

Plejadianerna är vår systerras. Om vi hade träffat dem på gatan hade vi knappast sett någon skillnad på dem och oss. De hjälper oss så mycket de kan. De har stöttat vissa enskilda individer, t.ex. Tesla. Deras rymdskepp är vanligtvis ganska små, upp till 10 kilometer långa (Cobra visade ett foto). En av deras baser ligger på månen och dess syfte är att sända positiv energi till jorden. Cobra visade ett foto från NASA:s Apollo-mission och ett foto taget på samma ställe för en månad sedan där basen är synlig.

Cobra visade ett annat foto han tog när han flög utanför stratosfären på c:a 14 kilometers höjd som visar ett plejadianskt skepp på långt håll. Plejadianerna har baser på Bora Bora på jorden (som nämnts tidigare) och i Himalaya – i gränsregionen mellan Indien och Kina, i bergspasset Konkala. För ett antal år sedan fanns det många pilgrimer i området som tog foton hela tiden. Den kinesiska militären stängde då av området eftersom det blev alltför populärt. När det hände publicerade den indiska pressen grundliga månadsrapporter om det.

Sirianerna skänker glädjens energi till planeten jorden. Före karantänen inkarnerande sirianerna som valar och delfiner på jorden för att stabilisera ljusnätet i haven. De är verkligen mycket intelligenta och använder sig av telepatisk kontakt.

Cobra visade en bild av ett sirianskt moderskepp som är längre än 500 kilometer… standardstorlek, som han sade. Sedan visade han att ett sådant skepp har samma energistruktur (som en torus), men är inte gjort av stål, järn eller tegel. Det är istället ett energifält som skapar materia – i samma form som ljusvarelsernas energifält.

Spherical Torus-300x249

Att valarna håller på att dö är något som har provocerats fram av de mörka krafterna; de använder skalärteknologi för att störa deras spårningsförmåga och döda dem på det viset.

Cobra visade en bild på en sirian. Den humanoida formen är den vanligaste i vår galax och beskriver ca 70% av raserna. Ungefär 20% är reptilianer, de resterande 10% består av en variation av olika raser.

Cobra visade ett foto av ett andromedanskt spaningsskepp. Han hade sett just ett sånt skepp i en hangar hos Motståndsrörelsen. Senare hittade han ett foto på internet med samma rubrik. Det måste ha varit någon som kände till det här som publicerat det!

Han visade en annan bild på ett andromedanskt ”Hokkaido” skepp från det japanska hemliga rymdprogrammet.

Planet X

Cobra pratade återigen om planeten X. Dess omloppsbana kan ses som det röda i bilden och den ligger på en annan nivå är de andra planeterna i solsystemet. Planet X är svår att hitta av just den anledningen – man letar mestadels efter den på den ekliptiska banan, den ”nivå” där de andra planeterna har sin omloppsbana.

En ung brasiliansk vetenskapsman i Japan har skrivit en vetenskaplig avhandling om planeten X. Massmedia har vägrat publicera både den och fotografier som redan finns tillgängliga. På Hawaii finns ett jättestort teleskop och på Maui finns en otroligt stor amerikansk befälscentral med vars hjälp Chimera-gruppen övervakar teleskopen. I denna gigantiska datacentral kontrolleras varje bild och här censureras de bilder som inte får publiceras. Det gäller även bilder på planeten X, det hemliga rymdprogrammets skepp och så vidare. De mörka krafterna vill tvinga avslöjanden att gå i en riktning som är gynnsam för dem själva. Därför har helt felaktiga data om att ”Planet 9″ skulle vara densamma som planeten X blivit publicerat.

Moon Base

En av ljuskrafternas baser finns i Mersenius kratern på månen. I en rapport från den 15 september berättade Cobra att den nu kan ses på Googles karta över månen. En mexikan hittade den när vederbörande upptäckte ett torn som Gobra visade på. Vetenskapmännen kommer nu med märkliga förklaringar till den skugga tornet kastar.

Motståndsrörelsen (RM) är en civilisation som, precis som Agartha, lever i en egen värld under jordytan. Befolkningen på ytan är inte medveten om detta faktum.

  1. Kirchner, en jesuit, var en av de första som skrev om de underjordiska rikena. I sin bok publicerade han en karta (från 1500-talet?) som uppvisar en häpnadsväckande precision. Det han skrev visar på mer omfattande kunskap än vad vetenskapen har idag. Till exempel om ett hav som finns beläget i Schweiz, djupt under Alperna, som förser hela Europa med dricksvatten.

Example of Underground-290x300

Cobra visade en bild över några av RM:s områden i underjorden. Han sade att de t.o.m. har sjöar, byggnader och kristaller i sin miljö. Sedan visade han en annan bild på ett typiskt RM befälscenter som ligger nära ytan. En hiss som fungerar som inkörsport går ca 30 meter ner i marken. Den fungerar som en sluss (som vid en sjukhusoperation) varefter man skannar efter nanorobotar, mikrober och så vidare som sedan avlägsnas så inga bakterier kommer in.

Han visade ytterligare två bilder på underjordiska städer i (närheten av) Asien.

Tyvärr är det inte möjligt att visa alla bilderna från konferensen för vi har inte tillgång till dem. Därför har några av bilderna bara en viss likhet med de som visades. De tjänar som illustration.

Source: http://eventreference.org/2016/06/04/ascension-conference-notes-pt-2-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here