Friskrivningsklausul:

Observera: det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Pippa, redigerat av Nova Biscotti och Cobra

Ursprungligt inlägg (på tyska): http://trans-information.net/der-kelch-des-lichtes/

Länk till Del 1 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1

Länk till Del 2 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 2

Link to Part 4 (English): ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Link to Part 5 (English): Coming Soon!

Isis, lördagen den 16 april

Isis gick igenom de följande ämnena med oss. Jag har försökt att skriva ner så mycket jag kunnat av hennes ord och formuleringar för att förmedla så mycket som möjligt av energin som erfarenheten gav. Jag hoppas att denna underbara energi som vi alla här upplevt ska nå er läsare. Energiarbetet under konferenserna spelar en oerhört viktig roll för hela omvandlingsprocessen. Meditation och mantran i en så stor grupp utstrålar en djup och mäktig energi. Jag har inte nämnt dem alla i min text. Antares

LJUSKÄRLET

Isis Astara:

Om jag öppnar dörren för ljuset, så ÄR JAG Ljuskärlet; med min kropp, själ och ande. Vår fysiska kropp begränsar oss till en värld av tid och rum. Sanningen är den att vi är multidimensionella varelser av Gudomligt Ljus. Ju högre medvetande vi har, ju mer ljus flödar genom våra kroppar, så att vi växer och växer tills vi ÄR Ljustemplet.

För att inse att våra kroppar är Ljustempel måste vi först göra oss av med de begränsningar som lägger hinder i vägen. När vi lär oss släppa på dem börjar vi se våra kroppar med nya ögon. Många ord som vi använt i dualiteten har varit till hjälp för att orientera oss i världen, ”manligt” och ”kvinnligt” till exempel. För att uppleva oss själva i våra kroppar förverkligade vi oss som kvinnliga/manliga varelser.

Våra kroppar skapades för att våra själar skulle kunna träda in i den fysiska världen. Vi är Gudomliga Gnistor av Ljus och detta ljus fyller varenda en av våra celler. Ett sådant expanderat synsätt gör det möjligt för oss att omvärdera vår inställning till våra kroppar.

Kärlet symboliserar det Gudomligt Kvinnliga, vår kropp här på jorden och är en portal mellan dimensionerna. Vi har blivit skapade som kvinnor/män och vi kan nu, både kvinnor och män, bli till ett Gudomligt Kvinnligt kärl genom våra kvinnliga egenskaper.

Livets födelse sker i detta kärl.

Vesica-450x338

Ett nytt liv, som vi känner till det, börjar i livmodern som en spiral. Den kvinnliga kroppen är i högsta grad kapabel att kanalisera liv från en annan dimension hit till den fysiska världen. I den heliga geometrin hittar man den här processen som Vesica (bilden ovan). Den uttrycker livets mirakel och som sådan betraktar vi den av mycket goda skäl. Det är en oersättligt viktig uppgift för kvinnor att lära sig ge sig själv ett erkännande av den här förmågan som kanal för livets uppkomst. Det är också absolut nödvändigt för män att i djupaste mening ta reda på vad det egentligen betyder för dem: att förstå, uppskatta och verkligen stödja kvinnor.

Speciellt nu i dessa tider av Gudinnans Återkomst är det jätteviktigt att få den Gudomligt Kvinnliga energin att strömma i sitt sanna kosmiska flöde även i den manliga kroppen. Det måste finnas en öppenhet för det kvinnliga medvetandet – i både den kvinnliga och den manliga kroppen. Energin vill strömma igenom kroppen, både kvinnor och män är ”mödrar” som ger liv åt den Nya Gyllene Tidsåldern genom att kanalisera den Gudomligt Kvinnliga energin.

Låt oss helt enkelt börja med att hedra och respektera den Gudomligt Kvinnliga energin i oss alla. Så snart man gör det börjar både den Gudomligt Kvinnliga energin OCH den Gudomligt Manliga energin att röra på sig och gamla förlegade mönster av både kvinnligt och manligt läks. Den starka Gudomligt Manliga energin behöver den starka Gudomligt Kvinnliga energin och vice versa. Vi måste lära oss hur och varför vi behöver varandra för att komma i balans.

De Gudomligt Manliga energierna som styrka, mod, kraft, kunna ge beskydd, handlingskraft etc hjälper mannen att hitta sig själv och även kvinnan. Det beror på att när en man är i harmoni med sin Gudomligt Manliga styrka så blir han kapabel att stötta kvinnan i att bejaka hennes Gudomligt Kvinnliga energi och få den att blomstra. Vi kan använda oss av den här nya förståelsen också när det gäller våra egna personliga processer och de dolda aspekterna av båda dessa energier inom oss. Den Gudomligt Kvinnliga energin är starkt förknippad med den fysiska kroppen, med sinnena och känslorna. När vi är i balans kan vi tillåta oss själva att säga sanningen, att vara medvetet vakna istället för att sitta fast i de gamla mönstren av att vi måste kämpa oss igenom livet, av att vi tillåter oss själva att vara offer och av att vi betraktar allting som väldigt svårt.

Jag hoppas att deltagandet i den här Uppstignings Konferensen gör nytta – att den hjälper oss förstå hur vi tar oss ur rollen som offer. I många av våra relationer – med oss själva såväl som med andra – har vi fastnat i olika känslotillstånd: vi känner oss deprimerade, kraftlösa och fastlåsta i vår personliga utveckling. Allt detta har fram tills nu legat inkodat i våra väsen. Nu är det dags att släppa på den gamla rollen. De nya energierna, speciellt fr.o.m. de senaste månaderna, tillåter inte de här spelen längre. Energierna lyfter oss upp och iväg från dramat.

Att bli ett Kärl av Gudomligt Kvinnliga och Manliga energier innebär att man blir herre över sitt energifält. Det är så lär vi oss spelet. För att kunna lämna offer-rollen i relationer bakom sig är det av yttersta vikt att bemästra ”NUET”. Det förflutna är oviktigt och framtiden har inte hänt än. Så det enda vi kan göra är att bli egna herrar över nuet, oavsett hur situationen ser ut runt omkring oss. Det finns inte längre något behov av drama, inget behov av att vara aggressiv eller dominerande!!!

Varför är det så? När Mayakalendern tog slut tog även den linjära tidslinjen slut. Sedan skiftet då vi tonade in oss på det Galaktiska Hjärtat upplever vi nu tiden annorlunda, som en energi som går i spiraler. Det börjar bli viktigt för oss att förstå att vi måste sluta se på våra kroppar som endast kvinnliga eller manliga. Som kärlekskärl, som är det vi är, visar vi själv-respekt åt vårt eget väsen och förändrar vårt perspektiv på våra kroppar, bort från det materialistiska synsättet över till det Gudomliga. Vi är alla delar av samma energifält, samma matrix.

Torus-Mensch-450x427

Alla våra celler innehåller den Gudomliga Gnistan, precis som allt i hela naturen. I den yttre världen, nu mer än någonsin, blir allting vi utstrålar manifesterat och verklighet.

Nu är det dags för kvinnor att bestämma sig för att verkligen respektera den GUDOMLIGT MANLIGA energin – för män att bestämma sig för att fullt ut axla den Heliga Manligheten och också att verkligen respektera det GUDOMLIGT KVINNLIGA i kvinnor. Det handlar verkligen om ett beslut. Män behöver inte längre vara rädda för kvinnor, för deras kraft – som ger dem kapacitet att skapa liv. Den kvinnliga kroppen är redan ett Gudomlig Kärl kapabelt att skapa liv. Att bära fram liv från en annan dimension är något enormt och ibland kan denna naturkraft verka lite hotfull. Hittills har det varit så att män, å ena sidan, har varit rädda för den här energin och reagerat med att vilja kontrollera och dominera, och å andra sidan är det enormt viktigt för kvinnor att omedelbart sluta ”kastrera” män, att göra dem svaga genom att kritisera dem för att få dem att göra eller inte göra det ena eller det andra. Män reagerar på kritik med att ge mindre stöd, något som leder till mer kritik.

Chakra Picture-300x450

Chakran i våra kroppar har regnbågens färger. Det vita ljuset är en regnbåge. Båda kropparna är heliga och de är Ljusportaler. JAG ÄR HELIG = LJUSET ÄR HELIGT. Det är samma sak.

Så snart vi slutar fördöma och slutar ignorera Gudomlig Sanning ser vi skapelsen som den sanna essensen. Isis talar om för oss att vi redan vet allt hon berättar för oss.

De nya energierna kräver att vi lämnar kampen och det gamla systemet bakom oss så vi återigen kan identifiera oss med vår sanna natur.

LAGEN OM FRIA VAL, BESLUTET

När man förstår att man har makt att välja blir det möjligt att återta makten att skapa ens eget liv. Våra liv baseras på våra val. Lagen om Fria Val kräver inte så mycket ord som handlingar och aktiviteter och att vi aktivt ANVÄNDER lagen om Fri Vilja. Om vi vill bli herrar över uppstigningsprocessen måste vi bli herrar över den Fria Viljan. I det förflutna blev vår fria vilja naturligtvis dramatiskt förtryckt så vi tog vår tillflykt till antingen offerrollen eller dominansrollen. Förr kände vi oss inte som skapare, vi bara ”gick med på” saker som ledde oss ”nånvart”. Nu är det dags att lära oss säga ”NEJ!”. Det är på det viset vi blir kapabla att ta oss ur varje situation. Säg NEJ om det inte känns bra, stå inte ut med något eller acceptera något som du känner på dig inte är till hjälp för din sanna natur att komma fram.

Så frågan är då, vad är det ”rätta” valet? När vi är Ljuskärl och i harmoni med vår JAG ÄR NÄRVARO, då är vi herrar över vårt energifält och står väl förankrade i våra egna hjärtan.

Vi måste lära oss att få kontakt med vår ”inre rådgivare” – vår inre ledare. Med hjälp av vår Fria Vilja och vår Inre Rådgivare stiger vi in i ljus, kärlek och överflöd, allt medan vår intuition guidar oss. Om vi verkligen förstår lagen om Fri Vilja, har vi chansen att bli sanna mästare.

Till exempel, när vi inte vet vad vi ska göra måste vi lära oss att vara väldigt ärliga mot oss själva och utifrån den insikten ta ställning till hur vi ska göra och hur vi ska sätta gränser. Var snäll och gör alla övningar genom att sanningsenligt svara ”JA” eller ”NEJ”.

DEN MÄKTIGA JAG ÄR NÄRVARON

Man kan läsa många böcker om JAG ÄR Närvaron. Genom uppstigningsprocessen kommer vi förr eller senare att tillsammans med vår moder Gaia gå igenom processen att uppleva JAG ÄR. Uppstigna mästare har gett oss tillgång till kunskapen om JAG ÄR DEN JAG ÄR. Vi är alla skaparens ljus och bekräftar det faktum att vi är en Gudomlig Gnista genom att säga ”Jag är den jag är”.

Mycket av kunskapen om JAG ÄR närvaron har vi fått från den uppstigne mästare St. Germaine som visade sig för en underbar människa på berget Shasta. Godfrey Ray Kind har skrivit böcker om detta och blev senare upplyst.

Vi är medvetna ljusvarelser av egen högsta auktoritet. Våra rättigheter finns inbäddade i våra chakran. (se utskrift från en 2015 länk: http://recreatingbalance1.blogspot.de/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in_23.html – var snäll och läs allt).

Den Fria Viljan är starkt kopplad till vår uppstigningsprocess. Genom att stärka vår fria vilja kommer vi närmre uppstigningen. Den fria viljan sitter förankrad inom solar plexus. När vi var och en av oss är ett ljuskärl och står i kontakt med vår inre ledare och när vi gör våra val med hjälp av vår fria vilja, då blir vi medskapare. Det här beslutet tas i fullständig ärlighet mot oss själva. Frihet kräver lydnad, inte till dogmer utan till vår inre ledning! Då blir vi fria. När vi lyssnar på vår inre ledning, förankrad i hjärtat, känner vi inte längre någon rädsla för att fatta beslut. Vi kommer då att manifestera frid. När vi bestämmer oss för att göra något, dyker vi in vårt medvetande och därifrån väljer vi väg, fokus och handlingar.

Genom det här beslutet och fokus och visualisering och genom att vara i kontakt med JAG ÄR, skapar vi mirakel. Varje chakra har sitt eget element och via ett mantra, sitt eget ljud. Ljudet förknippat med JAG ÄR är ”SO HAM”. SO HAM kommer från sanskrit och betyder JAG ÄR. ( Vi chantade det här mantrat tillsammans och Isis sade att det är bra att upprepa mantrat 3, 9, 27 … gånger eller mer)

[Picture: Mandala]

I en av St. Germaines böcker lär han ut att vi först måste ge uppmärksamhet åt och bli medvetna om åt vår egen JAG ÄR närvaro och komma i kontakt med vår egen JAG ÄR DEN JAG ÄR innan vi kan komma i kontakt med de uppstigna mästarna. Det är en beskrivning av ett sätt att påbörja uppstigningen. Det finns många grupper som aktiverar ”JAG ÄR” tillsammans och det är ingen tom, mekanisk aktivitet utan verkligen enormt energigivande. Invokera din JAG ÄR närvaro med äkta känsla. Om du vill göra en invokation där du ber om hjälp, så börja med ”älskade, mäktiga JAG ÄR kraft”, välj sedan ett kommando med hjälp av din inre rådgivare för att få bort negativ energi och sluta med ett ”Låt så ske” (So be it).

Det viktigaste budskapet att ta med oss från den här Uppstignings Konferensenen är detta: Att medvetet använda vår Fria Vilja. Ljuset respekterar fri vilja och tillåter inte inblandning. När vi väl inser att vi har blivit manipulerade och avstängda från oss själva så kan vi hitta tillbaka till den fria viljans suveränitet genom att återknyta kontakten med vår egen kraft. När vi med vår fria vilja bestämmer oss för att medvetet invokera ljuskrafterna får vi stöd av dem, så fort vi ber om det. När vi står i kontakt med vår fria vilja och bjuder in dem, så blir det tillåtet för dem att hjälpa oss. Var snälla och fundera på vad vi som grupp kan göra för att hjälpa till med planetens befrielse. Redan nu under konferensen har vi fört fram den nya energin och information och spritt dem via vårt mäktiga, gemensamma medvetandefält.

Vi mediterade vid flera olika tillfällen på konferensen och vid det här tillfället använde vi ett atlantiskt mantra. Det stärker JAG ÄR närvaron. Isis uppmanade oss att känna in mantrat på djupet och sätta oss i kontakt med lagen om fria val och fri vilja.

Tyvärr är det inte möjligt att visa bilderna som vi såg under konferensen eftersom de är inte tillgängliga för oss. Därför är vissa bilder enbart liknande de vi såg. De är illustrativa.

Source: http://eventreference.org/2016/06/12/ascension-conference-notes-pt-3-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here