Observera:
Det följande är en av deltagarnas egna, personligt tolkade anteckningar från konferensen. Många detaljer saknas och något av den ursprungliga innebörden har gått förlorad. Det är INTE Cobras och Isis exakta ordalydelse.

Anteckningar nedtecknade av Antares på konferensen, översättning (eng.) av Annadora Claire, redigerat av Nova Biscotti och Cobra.

Ursprungligt inlägg (på tyska): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-teil-4/

Länk till Del 1 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 1

Länk till Del 2 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 2

Länk till Del 3 (Svenska): Uppstignings Konferensen anteckningar del 3

Länk till Del 5: Kommer snart!

Cobra, söndag den 17:e april

SLUTFASEN

Vi går nu in i en kritisk tid: det är dags för det slutgiltiga avgörandet. De viktigaste besluten vad gäller mänsklighetens öde fattas nu i ett rasande tempo, speciellt sedan mitten av mars. Cobra säger att han inte vet hur länge den här slutgiltiga avgörandefasen kommer att hålla på, både vad det gäller våra personliga liv och det politiska planet samt hela den övergripande situationen i solsystemet. Allt blir synligt överallt. Med andra ord så speglar våra personliga liv den globala situationen. Allt som händer i våra personliga liv nu avgör utvecklingen i den större tidsrymden och reflekterar den globala situationen. Ingenting ”bara händer”. Allt återspeglas enormt på allt och alla. Även minsta seger på vår planet skapar en stark resonans i galaxen, även om vi ur den Galaktiska Centrala Solens synvinkel bara är en liten punkt av blockerad energi. Vadhelst som händer här nu har ett enormt inflytande på flertalet av de galaktiska raserna och påverkar alla varelsers öden. De Uppstigna Varelserna kan inte gå vidare förrän situationen på Jorden har blivit löst. Buddha har lovat att stanna kvar tills Jorden blivit befriad.

Situationen på Jorden har blockerat hela evolutionen, vilket är anledningen till att vi får så mycket uppmärksamhet från så många raser.

Moderskepp från tusentals raser finns inom Oorts kometmoln och de riktar alla sin uppmärksamhet på denna vår lilla planet. Det är ett otroligt stort ögonblick i den kosmiska utvecklingen och inte bara något som sker lokalt.

Beslutsfattande om det här sattes igång i mars.

Därför är det oerhört viktigt att vi använder oss av vår JAG ÄR närvaro till att använda vår Fria Vilja för detta ödesdigra beslut. De onda härskande makterna gör absolut allt de kan för att blockera vår Fria Vilja. Vi måste lära oss att höja oss över det. En situation eller belägenhet, vilket som helst, kan bara vara en viss tid och sen måste den ta slut. Detta gäller just nu för karantänen. Så därför kan sanningen bara hållas nertystad under en viss tid.

Just nu måste de härskande makterna lägga ner ofattbart mycket energi på att manipulera sanningen. De spenderar miljarder dollar på att tysta ner all möjlig information och allt som handlar om utomjordiskt liv. Allt detta är energi som går emot själva skapelsen och detta faktum i sig sätter en gräns för hur länge dessa handlingar kan pågå.

grand_universe_by_antifan

Vi upplever nu alla ett begränsat Avslöjande. Ett uppsving av rymdresor sker just nu, och det inkluderar privata initiativ med rymdfarkoster till månen och Mars såväl som upptäcksfarkoster för solsystemet. Allt detta är på gång och kommer snart att avslöjas. Inom ett par år kommer vi få se rymdfarkoster flyga omkring fritt. Inom 5-10 år kommer rymdresor vara lika ”normalt” som flygresor är idag. Bara i förra veckan introducerades två nya drivsystem. I början av den teknologiska utvecklingen tog det ett halvår att åka till Mars, efter ett tag tog det tre veckor. Inom det hemliga rymdprogrammet tar det bara 15 minuter att åka till Mars och att åka till Plejaderna genom en portal/maskhål tar 15 sekunder.

Även traditionella rymdresor kommer att leda till utomjordisk kontakt och på det viset kommer de Mörka Krafterna förlora sin kontroll över karantänen på ett eller annat sätt. Utvecklingen mot kontakt kan inte längre stoppas, oavsett hur mycket de Mörka Krafterna försöker förhindra Avslöjandet för egna syften. Hillary Clinton har just kommit med ett uttalande med ett avslöjande gällande Area 51.

Men deras planer är att än en gång försöka förvränga avslöjanden. Kabalen vill lägga över ansvaret för den rådande situationen på drakonerna och själva överta rollen som ”offer”. De står förberedda med ett antal olika planer för att lyckas med det, men de kommer – enligt Cobra – inte att lyckas. Varje sanning som avslöjas leder bara till nästa.

Efter att Kabalen försökte använda Panamadokumenten till att svartmåla Putin, håller Putin nu på med att publicera vissa avslöjanden om släkten Rothschild. Om det inte varit för affären med Panamadokumenten hade han inte gjort det. Men genom att förvränga avslöjanden hjälper de faktiskt oss alla. Och vissa personer kommer att fortsätta publicera viktig information när tiden är mogen. Det finns flera olika skäl till varför det här tar så lång tid. Kabalen består av farliga psykopater.

Avslöjanden kommer också att visa skepp som landar.

FRÅGOR TILL  COBRA:

 • Vad kommer att hända med de människor som bor på andra platser än jorden (i solsystemet)? Kommer de också få lov att göra uppstigningen? – De har levt i djup isolering hittills. De har gått igenom mycket specifik hjärntvätt. Ljuskrafterna har inte kunnat nå dem. Chimeragruppen har hållit de hemliga rymdprogrammen undangömda från Motståndsrörelsen, Ljuskrafterna och Plejadianerna. Just nu håller läget på att mycket långsamt förbättras och vissa fakta kan avslöjas. Också hos dem blir avslöjanden helt och hållet förvrängda. Människorna inom det hemliga rymdprogrammet har fått helt annan information än vi andra. De har fått höra att Jorden blivit totalförstörd av kärnvapenkrig och att de är de enda överlevanden. Sådan är deras verklighet. De bor i underjordiska baser och grottor. Det är den enda information de känner till och tror är sann. Hittills har motståndsrörelsen har inte kunnat nå dem så situationen är därför ganska oviss.
 • Om det nu finns tusentals positiva raser här i vårt solsystem och de fokuserar på vår planet … varför har de kommit hit? Är det pga bläckfisken?De har alla olika anledningar. Vissa har kommit hit för att skicka helande energier, andra för att förinta bläckfisken. Folk känner inte alls till deras arbete och det konkreta stöd de ger oss. Vissa försöker hjälpa oss framåt genom telepatisk kommunikation. Tyvärr finns det väldigt få människor som kan ta emot sådan kommunikation. De flesta är otränade för den typen av kommunikation. Äkta telepatisk kontakt kan bara ske efter åratals träning, inte bara efter en helgkurs. Det finns speciella etiska protokoll som måste följas. Det här är verkligen ett stort problem. (Cobra uppmuntrar oss att gå på kurser för träning i sann telepatisk kommunikation.)
 • Vem är Chimeragruppen? – De kommer från Andromedagalaxen där det finns många raser. Det är inte de man oftast refererar till som Andromedaner. Chimeragruppen är humanoider. Deras energifält är kraftigt förvridna. De skulle kunna kallas de lägst Fallna Ärkeänglarna inom anomalin. De kom i närkontakt med nazisterna på 1930-talet. Det är de som är huvudproblemet i vårt solsystem nu. Allt detta måste rensas upp INNAN THE EVENT annars är det bara att förvänta en invasion under The Event, och det hade gått emot allt förnuft. Det bara MÅSTE rensas upp INNAN The Event. Efter The Event kommer vi ha klar sikt mot himlen, i ordets vidaste bemärkelse. Ja, Chimeragruppen är fysiska varelser.
 • Energimässigt: vad kommer hända under The Event? – Dualiteten kommer att börja upplösas. Dualitet med polariteterna positiv och negativ i bemärkelsen gott och ont är en konstgjord skapelse arkonerna gjort. I naturen finns den inte i den här formen. Där har positiv och negativ en neutral betydelse. Polaritet handlar inte om gott eller ont. Det växelspel som härskar här i dualitetens namn är bara en konstgjord företeelse. Så man kan se det som kommer att hända som ett förintande av den ”onda” ytterligheten i polariteten. Dess källa finns i plasmans rike. När plasman helas så helas allt annat.
 • Har vi en invasion att förvänta här i Europa? – Nej. Situationen här kommer inte att förvärras. De riktiga flyktingarna har blivit infiltrerade. Ljuskrafterna håller koll på inkräktarna. 99.9% av deras aktioner har blockerats och kan inte längre ske. Det finns ingen anledning att oroa sig. De Mörka Krafterna gör sitt bästa för att skapa panik. De vill att folk ska känna sig oroliga och låta sig dras in i religiösa konflikter. Det kommer de inte att lyckas med.
 • Efter The Event: vad kommer att hända med religionerna? – De kommer att ”dunsta bort”. (Cobra pausar och det hörs skratt i salen.) Folk kommer att börjar inse vidden av religionernas kontroll och manipulation. Dagens kristendom skapades år 325 under det första kyrkomötet i Nicaea under kejsar Konstantin den store av dennes ärkebiskop Eusebios av Caesarea, och där förvrängdes och förfalskades alla Jesu läror. Den kärlek och förlåtelse han predikade har ingenting att göra med katolska kyrkans korståg och häxbränningar. Det är ett helt annat budskap. Och samma sak har hänt med alla religioner: de börjar med någon med ett djupt budskap som blir förvrängt så fort den personen inte längre finns här på jorden. Senare skapas en kult av det och århundraden ännu senare blir det propaganda och väldiga programmerings maskinerier. Inom Vatikanen finns det ett ”Propaganda Museum” där besökare blir uppdelade efter olika hjärntyper och utifrån det blir visade olika saker. Allt detta måste förändras omedelbart efter The Event. Sanningens frön kommer att blomstra och det kommer att bli uppenbart att samma Gudomliga Sanning ligger bakom allt.

PROCESSEN i FÖRSTA KONTAKTEN

gfol-600x337

Uppstigningen börjar efter The Event. Något av det första som sker då blir kontakt med Stjärnfamiljen. I begränsad utsträckning har det redan börjat genom försök till telepatisk kontakt. Det har tyvärr inte varit möjligt att genomföra pga brist på träning i telepati här på Jorden. Ett annat stort problem är all den felaktiga information om Stjärnraserna som finns på internet. Ofta är plejadianerna inte ens nämnda eller också framställs de i dålig dager. Så nu tror folk att det bara finns Mörka Raser och då kan man ju inte att lita på någon. I själva verket är verkligheten i grunden av positiv natur. Alla dessa förvrängningar har en olycklig effekt: vissa kan inte förstå att Kosmisk Kärlek är grunden för Stjärnfamiljernas agerande, medan andra helt och hållet accepterar det. Stjärnfamiljerna i sin tur kan inte förstå vad som pågår här. Uppstigningsprocessen kräver att alla involverade tonar in på den och anpassar sig.

Stjärnfamiljerna har simuleringskammare där de  kan uppleva vår dualitets-baserade verklighet virtuellt. Men av psykologiska skäl funkar detta inte så bra. Efter 10 minuter kan de ju trots allt gå tillbaka till sina välmående liv. Därför förstår de egentligen ingenting alls om oss. Hur kan man förstå ett liv med pengar om man aldrig har haft några och aldrig varit beroende av dem? Hur kan man förstå sjukdom när det överhuvud taget inte existerar i ens eget samhälle ?

Kontakt-processen måste skapa en intoning och anpassning. Ofta talar man om detta bara ur vårt perspektiv. För utomjordingarna kommer det att bli mycket svårare. De är helt enkelt rädda för oss eftersom de kan se vad det är vi gör och vem vi är. Ett förtroende kommer först byggas upp på energiplanet. Först när vi kan få till stånd en koppling av energinatur med dem kommer de att börja förstå vår livssituation. Och vi kommer också att känna av dem.

Dr. Steven Greer har utarbetat konkreta protokoll eller etikettsregler, procedurer för hur vi förbereder oss för Första Kontakten. De här så kallade CE5 protokollen finns på internet.

http://www.siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/

Den andra fasen kommer efter den telepatiska och energi-kontakten: fysisk kontakt.

StarNation Ships Uncloaking

Den tredje fasen kallas ”Vektorering”. Det betyder att vi kan kontrollerar ett skepp med våra tankar. Först lär vi oss rikta in oss på skeppets energi. Skepp är rent medvetande och därför svarar de an på medvetande. Om vi har ett klart, fokuserat sinne så kan vi styra rymdskeppet. Skeppet är då till 100 % beskyddat av vårt sinne/ande och kommer när vi kallar. (bild)

Det här kommer förklarligt nog inte att fungera för de flesta människor. Ett plejadianskt projekt består i att etablera kontaktzoner på privat mark. Markägaren måste då tillåta att skeppet landar i enlighet med den Galaktiska Kodexen. Lokala lagar som bestämmer vem som får flyga var är olika för olika länder. I några fall tillhör luften ovanför marken markägaren upp till en viss höjd. Skepp kan bli teleporterade till den privata egendomen. Det här alternativet har redan satts igång på vår platser där markägarna har gett sitt samtycke.

Enligt Cobra kommer vissa intressanta regioner att ta del av det här projektet. Men Cobra vill dock inte nämna dem vid namn. Efter The Event kommer markägare att bli kontaktade. Enligt de tidigare planerna (Motståndsrörelsen 2012) hade detta tagit månader att åstadkomma, men enligt den nya planen kommer det gå framåt snabbt. Markägarna kommer att få andliga upplevelser under The Event och beroende på hur öppna de är för det kommer landningar att ske inom två veckor. Dessa personer kommer då att kontakta media och det kommer att visas på teve överallt. En Kärngrupp kommer att utgöras av Första Kontaktens FN-ambassadörer.

FN kommer inte att se ut som det gör idag. I dagsläget har det blivit mycket infiltrerat. Men likväl finns det i nuläget många inom FN som i årtionden har jobbat för en positiv Första Kontakt. Vissa av dem känner till de hemliga rymdprogrammen, speciellt det internationella hemliga rymdprogrammet där många involverade kommer från länder som Italien, Schweiz, Franska Polynesien och Karibien och som har haft kontakt med plejadianer och andra raser. De jobbar redan för Första Kontakten.

Senare, efter det att mänskligheten nått en tillräckligt hög acceptansnivå för att vända opinionen, kommer det pratas öppet om dessa ämnen i massmedia. Man kommer att bestämma ett datum när Ambassadörer från Jordens olika folk kan förvänta sig en landning som då kommer att sändas direkt och öppet i medierna. Ett plejadianskt skepp kommer att landa framför FN byggnaden. Den officiella Första Kontakten symboliserar att jorden återigen blivit politiskt accepterad som en Stjärnnation.

Plejadianerna och Jordens befolkning kommer att erkänna varandra som suveräna Stjärnraser. Ett dokument kommer att skrivas under, diplomatiska förhandlingar äga rum och mänskligheten kommer att erbjudas olika typer av hjälp, både teknisk och sådan som gäller vår andliga utveckling. Det blir en sann demokratisk process, ett utbyte som alla kommer att delta i och alla länder få behållning av. Den globala processen kommer att drivas av jordens befolkning i egenskap av en förenad mänsklighet.

Den här processen kommer självklart att gå mycket snabbare för de utvalda som kommer att gå ut i massmedian med de erfarenheter de redan haft. Plejadianerna kommer att bli den första rasen eftersom de är mest lika oss. Det finns inga fysiska eller psykologiska skillnader oss emellan. Efter dem kommer sirianerna och sen andra humanoida raser medan de icke-humanoida raserna kommer att anlända först senare eftersom deras utseende skulle vara alltför chockerande för stora delar av befolkningen. Det kommer man att vara redo för först senare, på båda hållen. Och mänskligheten måste lära sig bemästra hela processen av Fri Vilja. Att använda sin Fria Vilja är baserat på att man är sin egen högsta auktoritet (”suverän”, eng. sovereign) är det villkor som ställs för att vi ska bli accepterade av den Galaktiska Federationen. En befolkningen bestående av slavar är inte ”suverän” och kan därför inte accepteras. Därför måste mänskligheten först bli befriad.

FRÅGOR TILL COBRA

 • Kommer människorna från Inre Jorden att vara med under Första Kontakten? – De kommer definitivt att bli inbjudna men troligtvis går de sin egen väg. De flesta folkslag som bor i Agarta har varit åtskilda från ytbefolkningen väldigt länge, och pga många händelser som utspelats i historien hyser de nu stort misstroende för oss. Det måste helas, även fysiskt. Hittills har mänskligheten bara haft ett fåtal kanaler som varit öppna för den Inre Jorden. Agarterna tänker emellertid skicka sina ambassadörer till ytan efter The Event. Troligtvis kommer de börja med att kontakta väldigt medvetna personer privat, inte via massmedia. Det kommer de att vänta med. Kontaktprocessen med agarterna kommer att ta längre tid än den med plejadianerna.
 • Var ligger de markområden som är utvalda för Första Kontakten? – Den informationen är sekretessbelagd.
 • Är arkturianerna involverade?   – Ja, i högsta grad. Ett av deras projekt är att stötta Ljus-nätverk, ett annat att främja vidsynthet i olika trossystem.

Galaxy on Horizon

The Event-Ljusstrålen som kommer att skapa kompressions-genombrottet (the COmpression BReAk-through) är en stark, andlig hyperdimensionell våg. Takyonerna kommer att nå jordytan. De befintliga nätverken av takyon-kammare kommer att stabilisera energierna under The Event. Cintamani-stenarna spelar också en viktig roll i den här stabiliseringen. Det är därför de har blivit så vitt utspridda, både bland människor och på olika platser.

Efter stunden av kompressionsgenombrottet kommer transformationen börja. Allt det vi upplever nu är förberedelser. Inom vissa grupper har hela den här processen runt uppstigningen redan hållit på i 20-40 år. Allt detta är dock rena dagisleken jämfört med vad som väntar oss efter The Event. Våra kroppar kommer att  transformeras till ljuskroppar i stigande takt. En djup fysisk och andlig förvandling kommer att ske. I de senare faserna kommer vi, när vi väl blivit accepterade som Stjärnnation, få stöd av avancerade teknologier.

På alla plan kommer allt att förändras drastiskt, så otroligt mycket snabbare än vad som sker nu att vi knappt kan föreställa oss det. Inom väldigt kort tid kommer oerhörda kvantsprång att ske. Vårt medvetande kommer att höjas något helt otroligt. I många år har vi försökt läka tankebanor från vår barndom eller sjukdomar med hjälp av alternativa mediciner, terapier, rebirthing, Reike – och tankebanorna är fortfarande kvar.

Efter The Event kommer de helt plötsligt försvinna, på bara ett ögonblick. För att det ska kunna hända måste Ljusets Nätverk först sitta på plats. Negativa störningar får inte längre utgöra någon som helst fara  Ett morfogeniskt fält av positivt medvetande kommer att skapas. Det kommer då återigen bli lätt för oss att förstå den andliga energin. Efter Första Kontakten kommer de Uppstigna Mästarna/Varelserna att börja materialisera sina ljuskropppar. Under de senaste 25.000 åren har bara väldigt få äkta möten med dylika materialiserade mästare skett, men efter The Event kommer de bli fler och fler!

Sedan kommer vår resa hem, uppstigningen, att sätta igång på allvar.

Galactic Center GRB 600x319

Den Galaktiska Centrala Solen är en stjärnportal. Den är den centrala solen i vår galax, Källan till allt varande, förbunden med våra solar genom plasma maskhål.

Plasma samverkar med medvetande. En väldig djup ockult hemlighet som inte har avslöjats förrän nu är, att det finns högre oktaver av plasma-nivåerna och att det är på det viset galaxerna kommunicerar med varandra.

Som Cobra redan tidigare nämnt i något av sina blogginlägg är förberedelserna nu igång med att skicka upp en liten satellit runt jordens omloppsbanan, en som kan registrera allt rör sig däruppe inom dess synfält (rymdskepp), och Cobra säger att han hoppas det blir fina bilder. Det är ännu ett steg framåt i att förbereda det stora flertalet människor för Första Kontakten. NASA kommer inte längre kunna mörklägga dessa bilder, som de gör med livssignaler nu genom att störa och bryta dem.

Det skulle kunna se ut på följande sätt….

(Cobra visar här bilder från Fox News som rapporterar om besök av utomjordingar.) Enligt Cobra har BRICS länderna sin egen plan för det här.

LJUS-REGIONER

Hittills har många grupper misslyckats med att skapa och bo i samhällen grundade på högre medvetenhet. Det största anledningen till det är konflikter som sätts igång och upprätthålls av arkonerna. De manipulationerna kommer att upphöra efter The Event och därför kommer en massa information att släppas då om hur vi bygger Medvetna Samhällen av Gudomligt Ljus. Just nu är det alldeles för tidigt att släppa på den informationen. Praktiskt taget ingen är redo för sådana samhällen. Cobra har bett plejadianerna ge oss kunskap om det området efter att The Event har skett.

Efter The Event kommer många platser som förankrar Gudinnans energier på vår jord att öppnas upp igen, både grottor och andra platser. Endast ett fåtal av dem är tillgängliga i hemlighet redan nu. Några av grottorna ligger nära ytbefolkningen, andra är en del av agarternas rike.

TEKNOLOGIER MED UPPSTIGNINGSVIRVELN

Torus Diagrams-450x432

Den här tekniken är baserad på våra egna ljuskroppar som fungerar som portaler vi kan färdas genom. Inne i hjärtchakrat, i femte dimensionen, finns en Stjärnportal som kan aktiveras och som roterar som en torus (ung. badrings-form) med ljusets hastighet. Den är både metoden och medlet för uppstigning. Det är en resa genom interdimensionella maskhål utan hjälp av rymdskepp. Våra ljuskroppar är våra rymdskepp.

Det handlar om en ”conversion-inversion” virvel. De två strukturerna roterar i motsatt håll till varandra. Vanliga rymdskepp drivs med samma princip. Den här bilden visar också Stjärnportalen i mitten, där hjärtat sitter i vår kropp. Så fort den rör sig med ljusets hastighet försvinner den fysiska verkligheten.

Push-button-for-portal-490x645-200x263

Efter Första Kontakten kommer det så småningom finnas knutpunkter överallt med portaler som gör dylikt resande möjligt. En resa från Schweiz till Rio de Janeiro kommer då ta 40 sekunder.

replicator cheeseburger

Inom Motståndsrörelsen används ordet replikator som beteckning för en kammare. Inom det Hemliga Rymdprogrammet kallas en printer replikator. Andra kallar en teleporteringskammare replikator. Det finns alltså ett språkproblem som kan leda till missförstånd. De flesta i ytbefolkningen är av den uppfattningen att en replikator är en apparat som kan materialisera saker ur etern. Programvaran kan designa precis allting och maskinvaran är det som skapar ur eter. Cobra berättar att det för länge sedan fanns apparater av den här typen, apparater som skapade produkter genom att sätta ihop delar från förråd av molekyler med kol, syre etc…

Många grupper inom de hemliga rymdprogrammen använder replikatorer-printrar för matproduktion, mat som dock inte smakar så gott. Ekologisk mat från ens egen ekologiska trädgård är mycket bättre. Men replikatorerna är användbara inom massproduktion.

Inom det medicinska området används replikatorer på följande vis: en skanner hittar de osunda atomerna, vibrerar ut dem ur kroppen och ersätter dem med friska. Det hela tar 15 minuter vilket filmen Elysium visar.

Fri energi är en grundläggande verklighet i hela universum. Alla har vi en komponent av det därhemma: magneter som skapar ett konstant omgivande fält. Det finns folk som forskat kring användningen av det och faktiskt nått resultat, men det har tystats ner.

Cobra berättar att en gång när han var på en konferens om fri energi så var där någon som hade med sig en apparat och blev erbjuden 500 miljoner dollar för den (antagligen av Kabalen). Därmed blev apparaten inte tillgänglig för allmänheten. Någon annan var med om en plötslig olycka på väg till konferensen, blev själv inte skadad men apparaten blev totalförstörd.

Innan The Event sker kommer mycket sådant här hända.

flying car-300x300

Det här finns redan i Kina. I framtiden kommer sådant bli vardagsmat.

Det kommer göras stora framsteg inom musikens område. Cobra berättade om hyperdimensionellt ljud.

Den nya verkligheten ligger alldeles runt hörnet, den är redan här.

Här introducerade en av deltagarna en ljusmandala-apparat. Det är en teknologi som fungerar sedan fyra år tillbaka. Olika nätverk bestående av vetenskapsmän och läkare är redan igång med att förbättra den. En del av kunskapen om detta är nertystad. Deltagaren i fråga försökte göra beskrivningen så kort som möjligt, den skulle kunna fylla en hel helgkurs.

Apparaten består av två komponenter. En av dem är en laser med vitt stjärnljus. Den här koherenta lasern avger ett spektrum som upprepar vissa geometriska mönster, liknande en Merkabah, livets blomma. Det finns redan enorma samlingar med sådana här mönster och apparaten använder dem till att para ihop mönster med passande situation eller människa. T.ex. så finns det samlingar av mönster med känslor, med mentala mönster och med geografiska platser. I likhet med prana-healing programmeras apparaten med ett mönster som då blir förstärkt. Och så skapar en speciell kristall utifrån de två dimensionerna ett nytt multidimensionellt ljusfält som ger resonans (genklang) i alla kroppar eller celler. För att läsa mer om detta, se http://www.light-mandalas.com, dessutom kan du här läsa artikeln om våg-genetik  http://sitsshow.blogspot.de/2015/07/wave-genetics-increase-energy-and.html

De två senaste dagarna har mönstren i det här rummet spelats in och förstärkts med harmoni och beskydd (något som tydligt har märkts). Apparaten kan registrera koherensen med mandala skannern. På så sätt kan man kanske säga att det sympatiska och parasympatiska nervsystemet möts och hjärta och sinne harmoniseras.

Cobra visade en bild av den Nya Jorden och han säger att den ger en mycket realistisk återgivning. Man kan se en portal, rymdskepp och kupoler där folk bor. Harmoni mellan naturen och teknologin råder.

Efter Första Kontakten, när Jorden blivit antagen till den Galaktiska Konfederationen som suverän medlem kommer masslandningar att ske. Dessa fysiska landningar är en nyckelfaktor i processen av integration in i ett galaktiskt samhälle. Det är en galaktisk återförening. Äntligen ska vi återigen få träffa våra nära själsvänner och vara tillsammans med dem igen.

FRÅGOR TILL COBRA

 • Är ”The Event Meditationen” fortfarande aktuell? – Ja, absolut. Det är varje söndag kl 21 svensk tid världen över. (OBS detta ändrades i augusti 2016 till ”Uppstigningsmeditation” kl 18 sommartid, kl. 17 vintertid (4 pm GMT), övers.anm).  Europa Meditationen kan man också fortsätta göra varje dag.
 • Vad tror du om Keshes teknologi, det verkar som om det är sabotage på gång? – Det är mycket osannolikt att ett genombrott för fri energi skulle ske innan The Event.
 • Hur ska Tyskland ta sig ur sin ockupations status? – Det måste till en ökad medvetenhet om detta i mediaflödet, t.ex. genom fler bloggar om det.
 • Vad finns det för möjligheter att få (micro-) chipsen borttagna? – Chips användes enormt mycket mellan andra världskriget och år 2000. Men Motståndsrörelsen tog bort dem för många år sedan. Den gången fanns det duschar med teknologi för att få bort dem. Det var för tio år sen. Nu är det inte längre nödvändigt.
 • Vad tror du om polskiftet? – Den frågan kan inte besvaras för tillfället .
 • Vad tror du om Baal Porten från Palmyra: Flera av dem verkar tydligen vara på väg att byggas världen över, är du snäll och delar med dig av dina insikter kring detta? – Det stämmer att vissa arkeologiska byggnader ser ut att vara på väg att rekonstrueras. Förslaget att välja Baals tempel kom från arkeologerna. Arkonerna ville missbruka och förvränga det till negativa ockulta dimensioner. Det pratades en hel del om det i den alternativa pressen. Därför kommer det inte att genomföras på det sättet. Istället kommer det kanske byggas ett flertal mindre byggnader, som det inte spekuleras så mycket om.

Tyvärr är det inte möjligt att visa alla bilderna från konferensen för vi har inte tillgång till dem. Därför har några av bilderna bara en viss likhet med de som visades. De tjänar som illustration.

Source: http://eventreference.org/2016/06/15/ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here